Birutė Jonuškaitė

Birutė Jonuškaitė. Nuotr. iš kn. Jonuškaitė, Birutė. Maestro. – Vilnius, 2019

1966–1974 m. mokėsi Vaitakiemio (Lenkija) pradinėje mokykloje, 1974–1978 m. – Punsko licėjuje, 1978–1983 m. studijavo žurnalistiką Vilniaus universitete. 1983–1984 m. – Suvalkų (Lenkija) savaitraščio „Krajobrazy“ korespondentė, 1984–1985 m. – Suvalkų vaivadijos savivaldybės atstovės spaudai referentė, 1986–1989 m. – Ukmergės kraštotyros muziejaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, 1989–1991 m. – Ukmergės kultūros rūmų metodininkė metodinės literatūros analizei, 1991–1994 m. – metodinės literatūros vyr. specialistė, 1994 m. – Lietuvos redakcinio centro „Lietuvos auto“ Vertimų skyriaus redaktorė, 1994–1995 m. – žurnalo „Šeima“ skyriaus redaktorė, 1995–2002 m. – vyriausioji redaktorė, 2002–2003 m. žurnalo „Šeima ir pasaulis“ vyriausioji redaktorė, 2003 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos sekretorė, nuo 2003 m. – sąjungos pirmininko pavaduotoja. Nuo 2018 – Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė [4, 6].

Parašė ir išleido šias knygas: „Ievos neišvarė iš rojaus“ (1991 m.), „Rugių laukas“ (1996), „Didžioji sala“ (I d. – 1997 m., II d. – 1999 m.), „Jahreszeiten“ (į vokiečių kalbą išvertė J. Brewing, 1998 m.), „Žalčių tiltas“ (2002 m.), „Vaikas pražilusiom akim“ (2004 m.), „Eksperimentas“ (2005 m.), „Kregždėlaiškis“ (2007 m.), „Ūsuota Levuko istorija“ (2007 m.), „Baltų užtrauktukų tango“ (2009 m.), „Užsagstyk mane“ (2011 m.), „Mūsų poetas“ (2012 m.), „Tylus žydėjimas“ (apsakymų rinkinys gruzinų kalba, 2013 m.), „Maranta“ (2015 m.), „Maestro“ (2019 m.), „Laikas ir likimai“ (2019 m.), „Ūsuota Levuko istorija“ (apysaka vaikams gruzinų kalba, 2019 m.) [5, 7].
Taip pat išvertė knygų iš lenkų kalbos: S. Kowalewskio „Akacijų medus“ (1994 m.), „Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas. Aleksandro Fiuto pokalbiai su Czesławu Miłoszu“ (1997 m.), kunigo T. Dajczerio „Kai meldiesi“ (2001 m.), „Kraków – Wilno = Krokuva  – Vilnius“ (lietuvių ir lenkų poezijos antologija; su Vytautu Dekšniu, 2005 m.), B. Gruszka-Zych „Miegu su tavim po oda“ (2006 m.), „A book of the Grand Duchy of Lithuania = Кніга Вялікага княства Літоўскага = Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knyga = Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego“ (Sejny, 2008), J. Dehnelo „Lialė“ (2010 m.), M. Rusineko „Mažasis Šopenas“ (2010 m.), J. Illgo „Gražūs laikai. Czesławas Miłoszas ir Wisława Szymborska“ (2011 m.), „Laiko pameistrys“ (2010 m.), Bohdano Sławińskio „Tiramisu karalienė“ (2011 m.), M. Tulli „Itališkos špilkos“ (2014 m.). Taip pat sudarė šiuos almanachus: „Žodžiai ir spalvos“ (2008 m.), „Karalių delnuose“ (2008 m.), „Diemedžio vakarai“ (3 dalys, 2010 m.), „Laiko pameistrys“ (2010) [2–3].
B. Jonuškaitės kūrinių yra išversta į anglų, baltarusių, vokiečių, rusų, ukrainiečių, lenkų, gruzinų, kroatų, prancūzų, slovėnų ir ispanų kalbas.

Už savo kūrybą ir nuopelnus B. Jonuškaitė yra gavusi ne vieną premiją ir apdovanojimą. 1996 m. už apsakymų rinkinį „Rugių laukas“ įteikta Žemaitės premija, 2002 m. už geriausią trejų metų novelių knygą „Žalčių tiltas“ – Petro Cvirkos premija, 2004 m. – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos premija už publicistiką kultūros tema, 2006 m. už knygą „Eksperimentas“ – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premija, už geriausią novelę – „Imbiero vakarų“ premija, 2006 m. – Witoldo Hulewicziaus premija (Varšuva, Lenkija) už lietuvių ir lenkų literatūrų suartinimą, 2007 m. – Varpų premija už apsakymų ciklą, 2009 m. – už romaną „Baltų užtrauktukų tango“ – Jono Marcinkevičiaus premija. 2015 m. rašytojai įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už filantropinę veiklą, jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą. Tais pačiais metais įteikta ir Vyriausybės kultūros ir meno premija. 2016 m. Lenkijos Respublikos prezidento sprendimu rašytoja buvo apdovanota Auksiniu kryžiumi už ypatingus nuopelnus vystant lenkų-lietuvių ryšius kultūros srityje bei gavo Liudo Dovydėno premija už romaną „Maranta“. 2019 m. B. Jonuškaitei įteikta Lietuvos rašytojų sąjungos Suvažiavimo premija [3, 5].

Jonuškaitė, Birutė. Laikas ir likimai: susitikimai su lietuvių ir lenkų kūrėjais. – Vilnius, 2019. Knygos viršelis

2020 m. už parengtą knygą „Laikas ir likimai: susitikimai su lietuvių ir lenkų kūrėjais“ (Vilnius, 2019) B. Jonuškaitei buvo paskirta Ukmergės rajono savivaldybės įsteigta literatūrinė Vlado Šlaito premija [8]. Knygoje publikuojami 2003–2019 m. pačios Birutės Jonuškaitės, taip pat kitų rengti pokalbiai su gerai žinomais lietuvių ir lenkų kūrėjais, kultūros bei meno asmenybėmis [1].

Kaip jau minėta, Birutė Jonuškaitė yra gyvenusi ir dirbusi Ukmergėje. 1986–1989 m. ji buvo Ukmergės kraštotyros muziejuje jaunesniąja moksline bendradarbe, vėliau – Kultūros rūmų metodininke spaudai [4]. Ukmergėje yra vykęs ne vienas susitikimas su šia rašytoja. Per 2020 m. vasarį Ukmergės Vlado Šlaito bibliotekoje vykusį susitikimą su skaitytojais kūrėja pasidalijo prisiminimais, kaip gyvendama Ukmergėje, Vasario 16-osios gatvėje, sėdėdama su dar mažu vaiku ant kelių,  spausdindavo tekstą rašomąja mašinėle ir tas visiškai neatrodė sudėtinga [1].

Apie B. Jonuškaitę rašoma knygose „Asmenybės. 19902015 m. Lietuvos pasiekimai“ [3], „Kas yra kas Lietuvoje 2015“ [4], „Lietuvių rašytojų sąvade“ [7], leidinyje „Naujausioji lietuvių literatūra“ (2003), „Lietuvių literatūros enciklopedijoje“ [2]. Apie B. Jonuškaitę yra informacijos periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai:

1. Astikienė, Sigita. Birutė Jonuškaitė: „Knygos yra apie kiekvieną iš mūsų“: [apie Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininke, poete, prozininke, vertėja B. Jonuškaite]. – Iliustr. – Vilkmergės kultūros lopšys // Ukmergės žinios. – 2020, vas. 14, p. 7–8. Prieiga per internetą:  <https://www.ukzinios.lt/pdffailai/vilkmerges/2020-02-14.pdf>.
3. Daugirdaitė, Solveiga. Jonuškaitė Birutė // Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius, 2001. – P. 204–205.
4. Jonuškaitė-Augustinienė Birutė. – Portr. // Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2015. – D. 2, p. 505–506.
5. Jonuškaitė Birutė. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje 2015. – Kaunas, 2015. – P. 573.
6. Jonuškaitė Birutė. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje 2018. – Kaunas, 2018. – P. 698.
7. Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininke išrinkta punskietė B. Jonuškaitė-Augustinienė. alkas.lt [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 202002-01]. Prieiga per internetą <https://alkas.lt/2018/04/23/lietuvos-rasytoju-sajungos-pirmininke-isrinkta-punskiete-b-jonuskaite-augustiniene/>.
8. Vanagas, Vytautas. Birutė Jonuškaitė // Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1996. – P. 520.
9. Vlado Šlaito premija skirta Birutei Jonuškaitei. – Iliustr. // Ukmergės žinios. – 2020, gruod. 4, p. 7–8.

Parengė: Sigita Astikienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2021

Dalintis straipsniu: