Regina Pakėnienė

Regina Pakėnienė. Nuotr. iš kn.: Pakėnienė, Regina. Paslėpsiu tave nuo pasaulio. – Kaunas, 2004.

Pakėnienė, Regina. Paslėpsiu tave nuo pasaulio. – Kaunas, 2004. Knygos viršelis

1972 m. baigė Deltuvos vidurinę mokyklą (Ukmergės r.), studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, dirbo mokytoja Molėtuose, vadovavo Veprių kultūros namams, buvo viena iš „Žydinčios vyšnios šakelės“ literatūrinės šventės rengėjų [4]. Mirė 1994 m., palaidota Vepriuose (Ukmergės r.) [5].

Pirmuosius eilėraščius spausdino Ukmergės rajono laikraštyje „Gimtoji žemė“. Praėjus 10 metų po R. Pakėnienės mirties buvo išleista jos kūrybos knyga „Paslėpsiu tave nuo pasaulio“.  Poetės kūryba publikuota Deltuvos almanache „Eskizai“, leidiniuose „Naujoji Romuva“, „Gintaro gimtinė, taip pat rajoniniuose laikraščiuose [4]. R. Pakėnienės kūryba publikuota eilėraščių rinkinyje „Lenkiuosi žemės balsui“ (1990), Ukmergės rajono 1982-1993 m. „Poezijos pavasarėlių“ laureatų kūrybos almanache „Ten, kur Šventoji melsvą juostą pina“ (2007).

1985 m. R. Pakėnienė tapo Ukmergės poezijos pavasarėlio laureate [4].

2004 m. R. Pakėnienei už eilėraščių knygą „Paslėpsiu tave nuo pasaulio“ Ukmergės rajono savivaldybės sprendimu po mirties suteikta literatūrinė Vlado Šlaito premija [1, 2]. Knygoje Ukmergės krašto poetės eilėraščiai, atspindintys būties laikinumą, gyvenimo grožį, meilę, tikėjimą ir viltį. Yra spausdinami ir eilėraščiai „Tėvų namams“, „Gimtinei“, skirti gimtajam kraštui: „Gimtine mano, kupste pamiškės, / Visa ir visada tu mano meilėj. / Ir visos upės ilgesio tavin tekės, / Aidėdamos lyg stiklas dūžtant – gailiai“ [4].

Apie R. Pakėnienę rašoma monografijoje „Vepriai“ [3], „Lietuvių rašytojų sąvade“ (1996).  Informacijos yra periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Griškevičius, Kęstutis. Graži ir marga laureatų galerija (5): [apie Vlado Šlaito literatūrinės premijos įteikimą]. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2010, lapkr. 25, p. 3.
2. Griškevičius, Kęstutis. Sugrįžome į „Sugrįžimus”. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2004, lapkr. 6, p. 9.
3. Pakėnas, Alfas. Poetė Regina Pakėnienė (Kaselytė) / Alfas Pakėnas, Jonas Žentelis // Vepriai: monografija. – Vilnius, 2010. – P. 1188-1189.
4. Pakėnienė, Regina. Paslėpsiu tave nuo pasaulio: eilėraščiai. – Kaunas, 2004, p. 15-16.
5. Regina Kaselytė-Pakėnienė // Naujoji Romuva. – 2015, Nr. 1, p. 78-79.

Parengė: Sigita Astikienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2019

Dalintis straipsniu: