Janas Zvartendeikas (Jan Zwartendijk)

Informacijos apie Jano Zvartendeiko gyvenimą iki atvykimo į Lietuvą nepavyko rasti. Į Lietuvą Janas Zvartendeikas gyventi atvyko 1938 m. Dirbo „Philips“ kompanijos atstovybėje Kaune. Netrukus tapo šios kompanijos gamyklos ir parduotuvių Kaune direktoriumi [2, 6, 8]. Kaune jis gyveno visą Lietuvoje praleistą laiką. 1940 m. birželio viduryje sovietų armijai okupavus Lietuvą, Janas Zvartendeikas tapo Nyderlandų konsulu Lietuvoje [2, 8].

Daugiausiai J. Zvartendeikas nusipelnė tuo, kad 1940 m. birželio 22 – rugpjūčio 2 dienomis išdavė 2345 vizas žydų pabėgėliams [3, 9, 10]. Kalbant apie pagalbą teiktą žydams, dažniausiai yra minima Čijunės Sugiharos (Chiune Sugihara) pavardė, tačiau beveik neminimas pirmasis vizas išduoti pradėjęs asmuo – J. Zvartendeikas [2, 5]. Iš pradžių išduodamas vizas jis pasirašinėjo ranka, nuo liepos 29 d. naudojosi pagamintu antspaudu [4, 9]. Daugiausia vizos padėjo išsigelbėti Lenkijos, Lietuvos ir Vokietijos žydams. Vizų išdavimo akciją koordinavo Č. Sugihara ir žydų pabėgėlių lyderis rabinas Zorachas Warhaftigas (Zerach Warhaftig) [6]. Su šiomis vizomis buvo galima vykti į Kiurasao (Curacao) salą Karibų jūros pietuose, tuometinę Nyderlandų koloniją [3, 8, 10].
Jano Zvartendeiko veikla Lietuvoje baigėsi 1940 m. rugpjūčio mėnesį, kai sovietų valdžia uždarė jo biurą Kaune [6, 7, 8]. Kartu baigėsi ir vadinamųjų „Kiurasao vizų“ išdavimas. Prieš grįždamas į nacių okupuotus Nyderlandus, J. Zvartendeikas sunaikino visus dokumentus apie išduotas vizas [4].
Ilgus metus J. Zvartendeiko tapatybė nebuvo atskleista. Daugelis su jo pagalba pabėgusių asmenų jį žinojo tik kaip „Poną Radiją Philips“ (angl. Mr. Philips Radio) [6, 8]. J. Zvartendeiko prisiminimai rodo, jog jis vylėsi, kad „Kiurasao vizos“ padės pabėgėliams išsaugoti jų laisvę [8]. J. Zvartendeikas stengėsi padėti visiems jo pagalbos prašiusiems asmenims.
Grįžęs į Nyderlandus, gyveno Eidhovene (Eidhoven), toliau dirbo „Philips“ kompanijoje [6, 8]. Mirė 1976 m. rugsėjo 26 dieną [3].
Pasak Kaune dirbusio diplomato sūnaus Roberto Zvartendeiko (Roberto Zwartendijko), tėvas džiaugėsi prieš pat mirtį sužinojęs, kad padėjo išsigelbėti mažiausiai 2200 žydų [6, 7].

Už pastangas padėti žydų pabėgėliams, Jano Zvartendeiko darbai buvo įvertinti. 1997 m. Izraelio Yad Vashem muziejus įtraukė jį į Izraelio Holokausto atminties organizacijos pasaulio tautų teisuolių sąrašą [7].

Lietuvių kalba apie J. Zvartendeiką rašoma leidinyje „Genocidas ir rezistencija“ [4], periodikoje, Kauno apskrities bibliotekos parengtame elektroniniame žinyne [5]. Daugiausia informacijos apie šį žymų žmogų anglų kalba.

1999 m. liepos 4 dieną prie Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus padalinio Pamėnkalnio g. 12 („Naujamiesčio seniūnija“) buvo atidengtas paminklas Nyderlandų konsului Lietuvoje Janui Zvartendeikui (skulpt. Antanas Šnaras) [1, 11]. Tai nedidelis, originalios formos, gana atokioje vietoje pastatytas ir neiškart pastebimas „rusvo šlifuoto granito monolitinis liejinys, primenantis nuskelto kampo formą“ [1]. Kaip teigia pats A. Šnaras „kampas – tai fundamentalus taškas, kuris lieka kaip žmogiškumas“ [1]. Šiuo kūriniu yra apeliuojama į tautos genocido, totalitarinio režimo išraišką. Netikslaus tuščiavidurio kubo ar kampo iš profilinės pusės kompozicija pakankamai monumentali ir dėl granito medžiagiškumo bei plaukiančios liejinio darnos, plastiškai apibendrinančios skulptūros visumą [1].

Kadangi Janas Zvartendeikas gyveno ir dirbo Kaune, jo atminimas įamžintas šiame mieste [2, 5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Bakšienė, Asta. Paminklas Janui Zwartendijkui: [trumpa J. Zvartendeiko biografija, klaidingai atspausdinta Vilniuje esančio paminklo Č. Sugiharai nuotrauka]. – Iliustr. // Archiforma. – 1999, Nr. 3, p. 115.
2. Lukas, Dainoras. „Kurasao angelas“ grįžta iš praeities. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, rugs. 26, p. 1, 9.
3. Pagerbtas žydams „gyvybės vizas“ išdavinėjęs diplomatas. Balsas.lt [interaktyvus]. 2003 [žiūrėta 2011-01-19]. Prieiga per internetą: <http://www.balsas.lt/naujiena/291178/pagerbtas-zydams-gyvybes-vizas-isdavinejes-diplomatas>.
4. Strelcovas, Simonas. Chiune Sugihara ir Janas Zwartendijkas – Pasaulio tautų teisuoliai. Istorinės peripetijos tarp sovietinių struktūrų, žydų pabėgėlių ir jų gelbėtojų // Genocidas ir rezistencija. – Nr. 2 (14) (2003). – P. 44–50.
5. Zvartendijkas, Janas. Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas: elektroninis žinynas . Kauno apskrities viešoji bilioteka [interaktyvus]. 2004 [žiūrėta 2011-01-19]. Prieiga per internetą: <http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=ZVARTENDIJKAS%20JANAS>.
6. Jan Zwartendijk – his activities as Dutch consul in Lithuania, 1940 [interaktyvus]. 2005 [žiūrėta 2011-01-19]. Prieiga per internetą: <http://remember.org/unite/jan_zwartendijk_2005.html>.
7. Jan Zwartendijk – Righteous Among the Nations. Yad Vashem The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2011-01-19]. Prieiga per internetą: <http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/stories/zwartendijk.asp>.
8. Jan Zwartendijk. Holocaust Encyclopedia [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2011-01-19]. Prieiga per internetą: <http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007092>.
9. Jan Zwartendijk. Jewish Virtual Library [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2011-01-19]. Prieiga per internetą: <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Zwartendijk.html>.
10. Senn, Alfred Erich. Lithuania 1940: revolution from above. – Amsterdam, 2007. – 290 [6] p. – Bibliogr.: p. 255-286. – R-klė: p. 287-290.
11. Vilnius: 100 memorable sites of  Jewish history and culture. – 2nd ed. – Vilnius, 2006, p. 39.

Parengė: Žydrūnė Šaulianskaitė (VAVB), 2011

Dalintis straipsniu: