Nida Rutkienė

Nida Rutkienė. Nuotr. Iš kn.: Mačianskas, Feliksas. Akys nemeluos. – Vilnius, 2002, p. 92

Nida Rutkienė. Nuotr. Iš kn.: Mačianskas, Feliksas. Akys nemeluos. – Vilnius, 2002, p. 92

Kilusi iš Žemaitijos. Turi inžinierės statybininkės diplomą. Dėstė etiką ir estetiką Vilniaus statybos technikume (dabar – Vilniaus statybos ir dizaino kolegija).

Įkūrė studiją „Žodis ir gaida“. Savo programas rodydavo įvairiuose konkursuose, kurie dažnai vykdavo Vilniaus Mokytojų namuose (Vilniaus g. 39). Vėliau čia pradėjo organizuoti parodas, o 1991 m. įkūrė galeriją „Vartai“ [1, 4, 5]. Tai buvo pirmoji privati meno galerija, įsikūrusi Vilniaus Mokytojų namuose. Į pagalbą atėjo ir abi dukros. Jos padėjo pritraukti garsius menininkus, užsimezgė ryšiai su galerijomis, atsirado naujų galerijos plėtros idėjų.
Galerija „Vartai“ dalyvauja tarptautinėse meno mugėse, bienalėse, kuriose pristato Lietuvos menininkus, jų darbus. Čia taip pat galima įsigyti profesionalių Lietuvos bei užsienio menininkų tapybos, grafikos, fotografijos, video meno kūrinių, piešinių, skulptūrų. Galerijoje rengiami koncertai, vyksta knygų pristatymai, kūrybos vakarai. Ši galerija reprezentuoja Lietuvą, ir Vilnių tarptautinėse parodose, konferencijoje, peržiūrose.

2000 m. N. Rutkienė yra apdovanota Latvijos Respublikos Trijų žvaigždžių ordinu už latvių meno populiarinimą Lietuvoje. 2008 m. buvo išrinkta žurnalo „Stilius“ metų moterimi [5, 8].

2012 m. už nuopelnus šiuolaikiniam menui  N. Rutkienė apdovanota Šv. Kristoforo statulėle [2, 8].
2016 m. už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui apdovanota Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.
Į žurnalistų klausimą apie vietą Vilniuje, į kurią pirmiausia nusivestų svečią, N. Rutkienė atsakė: „Svečią nusivesčiau į „Vartų“ galeriją, kurioje jis galėtų pamatyti vertingą parodą ir susipažintų su šiuolaikiniu Lietuvos menu. Iš galerijos balkono parodyčiau barokinę Šv. Kotrynos bažnyčią“  [2].

Apie N. Rutkienę ir „Vartų“ galeriją rašoma knygoje, skirtoje Mokytojų namų istorijai „Ženklas kelyje“ [4], F. Mačiansko knygoje „Akys nemeluos“ [7]. Apie galerijos veiklą, jos savininkę yra straipsnių periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Baltrušaitytė, Renata. „Tik įsitempusi klausau…“: [apie meno galeriją „Vartai“ ir jos savininkę N. Rutkienę, Vilnius]. – Iliustr. // Veidas. – 2001, Nr. 8, p. 34-35.
2. Dumalakas, Arūnas. Didžiausias laureatų rūpestis – senamiestis: [apie Šv. Kristoforo apdovanojimus]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, gruod. 22, priedas „Sostinė“, p. 5, 12.
3. Kniežaitė, Milda. N. Rutkienės gyvenimas rieda namo Markučiuose link: [ apie Vilniaus „Vartų“ galerijos direktorę, iš Antakalnio, persikėlusią gyventi į Markučius]. – Portr. // Respublika. – 2001, liep. 31, p. 19.
4. Rutkienė, Nida. Trečiasis aukštas  – „Vartai“: [apie „Vartų“ galerijos pradžią Vilniaus mokytojų namuose]. – Iliustr. // Ženklas kelyje. – Vilnius, 2006. – P. 110-111.
5. Rutkienė, Nida. Galerininkė Nida Rutkienė: „Gyvenime nėra absoliučios tiesos. Bet ieškoti teisingo atsakymo reikia“: [pokalbis su galerijos „Vartai“ savininke / užrašė] Jurgita Ogulevičiūtė. – Iliustr. // Stilius. – 2008, Nr. 47 (lapkr. 28), p. 22-26.
6. Rutkienė, Nida. Laimingas Sizifas : Nidą Rutkienę kalbina Lina Žukauskaitė. – Iliustr. // Naujasis židinys-Aidai. – 2016, Nr. 2, p. 58-60.
7. Rutkienė, Nida. Lengva pasakyti, sunku padaryti: [pokalbis su galerijos „Vartai“ direktore N. Rutkiene] / kalbėjosi Feliksas Mačianskas. – Portr. // Mačianskas, Feliksas. Akys nemeluos. – Vilnius, 2002. – P. 92-96.
8. Vilniaus rotušėje trečiadienį nusipelniusiems vilniečiams bus įteiktos Šv. Kristoforo statulėlės. voruta.lt [interaktyvus] 2012 [žiūrėta 2017 04 27]. Prieiga per internetą: <http://www.voruta.lt/vilniaus-rotuseje-treciadieni-nusipelniusiems-vilnieciams-bus-iteiktos-s-kristoforo-statuleles/>.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2014; 2017

Dalintis straipsniu: