Kazimieras Mikalauskas

Kazimieras Mikalauskas. Nuotr. iš kn.: Narbutaitė-Lipovienė, Sigita. Gyvenimas Liepų alėjoje. – Ukmergė, 2003, p. 89.

Kazimieras Mikalauskas. Nuotr. iš kn.: Narbutaitė-Lipovienė, Sigita. Gyvenimas Liepų alėjoje. – Ukmergė, 2003, p. 89.

Apie 1918 m. būsimojo gydytojo K. Mikalausko šeima grįžo iš Latvijos į Lietuvą ir apsigyveno Ukmergėje. 1928 m. K. Mikalauskas baigė Ukmergės gimnaziją ir įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, Medicinos fakultetą. 1934 m. pradėjo dirbti Ukmergėje I Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino pėstininkų pulko gydytoju. Po dvejų metų gavo Sveikatos departamento leidimą verstis medicinos praktika. 1939 m. buvo perkeltas dirbti į II pėstininkų pulką Kaune. Lietuvai atgavus Vilnių, gydytojas su pulku persikėlė į sostinę, vėliau grįžo į Ukmergę. Apie 1944-1945 m.  K. Mikalauskas neilgą laiką buvo vienintelis gydytojas Ukmergėje. Teko dirbti terapeutu, chirurgu, akušeriu, pediatru ir kt.

Narbutaitė-Lipovienė, Sigita. Gyvenimas Liepų alėjoje. – Ukmergė, 2003. Knygos viršelis

Narbutaitė-Lipovienė, Sigita. Gyvenimas Liepų alėjoje. – Ukmergė, 2003. Knygos viršelis

1946 metais K. Mikalauskui teko didžiulis darbas atkuriant ir plečiant sveikatos apsaugą rajone. Jis daug nuveikė organizuodamas Raudonojo Kryžiaus rajono draugijos veiklą, medicinos seserų ruošimo kursus, parengdamas apie 100 taip tuo laiku būtino vidurinio medicinos personalo. K. Mikalauskas dirbo Ukmergės ligoninės Vidaus ligų skyriaus vedėju, keturis dešimtmečius buvo vyriausiojo gydytojo pavaduotojas gydymo reikalams, inicijavo ligoninės pagrindinio korpuso statybas [1, 5]. Palaidotas Ukmergės Dukstynos kapinėse.
Ne viena ukmergiečių karta užaugo rūpestingai prižiūrėta ir globota nusipelniusio gydytojo K. Mikalausko, kurį vadindavo tiesiog Daktaru ir kuris Ukmergės žmonėms atidavė 50 darbo metų.

1990 m. Ukmergės ligoninės iniciatyva parke prie ligoninės (Vytauto g. 105) atidengtas paminklinis akmuo gydytojui Kazimierui Mikalauskui (skulptorius Vilimas Ketvirtis) [3-4].

2003 m. gydytoja Sigita Narbutaitė-Lipovienė išleido atsiminimų knygą „Gyvenimas Liepų alėjoje“, kurioje pasakojama apie garsų Lietuvos gydytoją K. Mikalauską, jo šeimą ir giminę [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gintautas, Henrikas. Pasimokiau ne tik medicinos: [atsiminimai apie gydytoją K. Mikalauską].- Portr., iliustr. // Eskizai. – Nr. 9 (1997), p. 44-45.
2. Narbutaitė-Lipovienė, Sigita. Gyvenimas Liepų alėjoje: [prisiminimai]. – Ukmergė, 2003. – 93, [3] p.: iliustr.
3. Navakauskas, Konstantinas. Daktarui atminti // Gimtoji žemė. – 1990, birž. 27, p. 3.
4. Stramskytė, Kristina. Atmintis akmenyje // Gimtoji žemė. – 1990, liep. 4, p. 1.
5. Vyčas, Vytautas. Ukmergės ligoninė:  praeitis ir dabartis. – Iliustr. // Eskizai. – Nr.15(2005), p. 61-67.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2009

Dalintis straipsniu: