Vaclovas Mališauskas

Vaclovas Mališauskas. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2008. – T. 14, p. 162.

Vaclovas Mališauskas. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2008. – T. 14, p. 162.

Iki 1935 m. mokėsi Aukštadvario pradinėje mokykloje ir progimnazijoje. Mirus tėvui, trejus metus gyveno vaikų prieglaudoje. Nuo 5-osios gimnazijos klasės mokėsi Kauno „Aušros“ ir Jėzuitų gimnazijose. 1939–1940 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto tuometiniame Teisių fakultete. Antrojo pasaulinio karo metais Albinavos apylinkėse, brolio ir sesers sodybose, padėjo nuo vokiečių gelbėti žydus. 1940–1996 m. gyveno ir dirbo Vilniuje. 1943 m. Vilniaus universitete baigė teisės studijas, 1947 m. – ekonomikos studijas. 1947–1992 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institute. 1965 m. V. Mališauskui buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio ekonomisto vardas. 1966 m. įteikta Respublikinė premija mokslo ir technikos srityje bei suteiktas profesoriaus vardas. 1968 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu. 1978 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo vardas. 1979 m. įteikta antroji Respublikinė premija mokslo ir technikos srityje. 1980 m. V. Mališauskas buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu. 1981 m. tapo šios akademijos Visuomenės mokslų skyriaus biuro nariu. V. Mališauskas mirė 1996 m. kovo 7 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse, Mokslininkų ir menininkų kalnelyje [1, 3, 4].

V. Mališauskas tyrė žemės ūkio ekonomikos, gamtos išteklių ekonominio vertinimo, aplinkosaugos problemas. Su kitais mokslininkais parengė žemės ūkio naudmenų, miškų, vandens išteklių, žuvivaisos tvenkinių, rekreacinių gamtos išteklių vertinimo metodikas ir skales. Dalyvavo rengiant Žemės reformos įstatymą. Svarbiausi veikalai: „Žemės ekonominis vertinimas ir jo panaudojimas“ (su J. Vaitiekūnu, 1963 m.), „Melioracijos ekonominis efektyvumas“ (1970 m.), „Racionalus gamtos išteklių naudojimas“ (1985 m.), „Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga“ (1993 m.). Buvo kolektyvinių monografijų „Miško žemių ekonominis vertinimas“ (1975 m.), „Žuvivaisos tvenkinių ekonominis vertinimas“ (1976 m., rusų k.), „Žemė ir gamyba“ (1977 m.), „Miškų kadastro sudarymas ir panaudojimas“ (1978 m.), „Vandens išteklių naudojimo gerinimas“ (1980 m.), „Rekreacinių išteklių naudojimas ir apsauga“ (1985 m.), „Gamyba ir gamtosauga“ (1986 m.), „Vandens ūkio ekonomikos stiprinimas“ (1989 m.), „Lietuvos miškų kadastras“ (1990 m.) rengimo vadovas ir vienas iš autorių [3, 4, 5].

Apie mokslininką galima paskaityti leidinyje „Lietuva“ [3], lietuviškose enciklopedijose [4], periodikoje [2, 5]. Yra informacijos internete.

1940 m. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teisės mokslų fakultetą perkėlus į Vilnių, sostinėje apsigyveno ir V. Mališauskas. 1941–1943 m. studijavo Vilniaus universiteto Teisės mokslų fakultete. 1943 m. gavo teisininko diplomą. 1943–1944 m. dirbo teismo praktikantu advokato teisėms įgyti. 1943–1947 m. Vilniaus universitete studijavo ekonomiką. 1944–1946 m. dirbo Vilniaus Ekonominėje mokykloje direktoriaus pavaduotoju mokslui. 1947–1950 m. buvo Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto aspirantas, 1950–1956 m. dirbo šio instituto vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, 1956–1963 m. – Žemės ūkio ekonomikos sektoriaus vadovu, 1963–1968 m. – Gamybos rentabilumo ir ūkiskaitos sektoriaus vadovu, 1968–1980 m. – Gamtos resursų ekonominio vertinimo sektoriaus vadovu, 1980–1988 m. – Gamtos išteklių ekonominio vertinimo skyriaus vedėju, 1988–1992 m. – Ekonomikos instituto direkcijos patarėju [1, 3, 4].

2018 m. sausio 16 d. Vilniuje, ant namo Vykinto g. 27 (Žvėryno seniūnija), V. Mališausko atminimui atidengta memorialinė lenta. Lentoje iškaltas įrašas: „Šiame name 1971–1996 m. gyveno Lietuvos nusipelnęs ekonomistas, mokslo veikėjas, akademikas, profesorius Vaclovas Mališauskas. 1918–1996 m.“ [2].

Lietuvos mokslų akademijos internetiniame tinklalapyje yra paskelbta akademiko sūnaus elektros ir elektronikos inžinieriaus Vaciaus Mališausko parengta Vaclovo Mališausko biobibliografija [1].

Literatūra ir šaltiniai:

1. Mališauskas, Vacius. Akademiko Vaclovo Mališausko biografija ir bibliografija. Lietuvos mokslų akademija [interaktyvus]. 2017 [žiūrėta 2019-06-10]. Prieiga per internetą: <http://www.lma.lt/uploads/Malisausko_biografija_bibliografija.pdf>.
2. Mališauskas, Vacius. Vaclovui Mališauskui – 100. – Iliustr. // Lietuvos mokslų akademijos žinios. – 2018, Nr. 2, p. 12-13.
3. Mališauskas Vaclovas. – Portr. // Lietuva. – Vilnius, 2012. – T. 3, p. 671-672.
4. Mališauskas Vaclovas. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2008. – T. 14, p. 162-163.
5. Poviliūnas, Antanas. Akademikas Vaclovas Mališauskas ir jo mokslinis palikimas. – Portr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Žemės ūkio mokslai. – T. 15, Nr. 2 (2008), p. 59-61.

Parengė: Jurgita Lazauskaitė (VAVB), 2019

Dalintis straipsniu: