Algis Petras Piskarskas

Nuotr. iš knygos: Voverienė, Ona. Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai. – Vilnius, 2009.

Mokėsi Kėdainiuose. 1957 m. su šeima persikėlė į Vilnių. 1959 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. 1959–1962 m. studijavo Vilniaus universitete Fizikos matematikos fakultete, 1962–1965 m. – valstybiniame M. Lomonosovo universitete. Nuo 1968 m. dirbo Vilniaus universitete Fizikos fakultete. 1978 m. išrenkamas Kvantinės elektronikos katedros vedėju, o 1983 m., įkūrus Lazerinių tyrimų centrą, paskiriamas moksliniu vadovu. 1978–1984 m. Vilniaus valstybinio universiteto Astronomijos ir kvantinės elektronikos katedros vedėjas.
Mokslinė A. P. Piskarsko veikla plačiai žinoma pasaulyje. A. P. Piskarsko mokslinės veiklos sritys yra kvantinė elektronika, netiesinė optika, ultrasparčioji lazerių spektroskopija, lazerių taikymas biomedicinoje. Fizikas dalyvauja mokslinėse tarptautinėse konferencijose, organizuoja tarptautinių lazerių fizikos konferencijas Vilniuje, įsteigė Tarptautinę Vilniaus lazerių taikymo mokyklą. Su bendraautoriais paskelbė daugiau kaip 600 mokslo darbų. Yra Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo narys. 2012 m. suteiktas profesoriaus emerito vardas [2, 3, 4].

1992 m. už atomų ir molekulių fizikos tyrimus įteikta tarptautinė A. von Humboldto premija, 2001 m. apdovanotas Europos fizikų draugijos premija, 2002 m. – Lietuvos Nacionaline mokslo premija.

2003 m. už nuopelnus mokslui įteikta Šv. Kristoforo statulėlė [1].

2007 m. apdovanotas Partnerystės pažangos premija,  2012 m. – Baltijos Asamblėjos mokslo premija už tyrimus lazerių ir netiesinės optikos srityse. 2014 m. įteikta savaitraščio „Veidas” įsteigta „Mini Nobelio” premija [5].

Apie A. P. Piskarską rašoma leidinyje „Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2008″ [3],  „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [4], O. Voverienės knygoje „Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai“ [8], biografijų žinyne „Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai“ [2]. Apie A. P. Piskarską, mokslinę veiklą yra straipsnių periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Apdovanojimas suvienijo skirtingus žmones ir jų idėjas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2003, gruod. 20, priedas  „Sostinė”, p. 9.
2. Piskarskas Algis Petras. – Portr. // Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2015. – D. 2, p. 876-877.
3. Piskarskas Algis Petras // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2008. – Kaunas, 2008. – P. 966.
4. Piskarskas Algis Petras. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija . – Vilnius, 2010. – T. 18, p. 332.
5. Sapetkaitė, Vaiva. A. P. Piskarskas: „Mokslas – tam tikra olimpinė arena, kurioje vyksta nuolatinės varžybos”: profesorius emeritas Algis P. Piskarskas per savo gyvenimą jau pasiekė tiek, kad regis, galėtų ir atsipalaiduoti, bet jis ir šiandien jaučiasi tarsi fizikos olimpinėse žaidynėse, kuriose reikia finišuoti pirmam ir dar duoti naudos visuomenei. – Iliustr. // Veidas. –  2014, Nr. 3, p. 13-15.
6. Stabinis, Algirdas. Lazerių šviesos paviliotas: [apie fiziką  A. P. Piskarską]. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2002, Nr. 12, p. 2-3, 28-29.
7. Valionis, Arvydas. Nuo žaibo blyksnio iki lazerio šviesos: [apie fiziką, akademiką, lazerių mokslo Lietuvoje pradininką A. P. Piskarską – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 2014, Nr. 1, p. 8-9.
8. Voverienė, Ona. XXI amžius priklauso jaunimui: apie prof. habil. dr. Algį Piskarską, fiziką, lazerininką, Vilniaus universiteto lazerių mokslinių tyrimų centro vadovą. – Portr. // Voverienė, Ona. Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai. – Vilnius, 2009. – P. 384-389.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2009; 2017

Dalintis straipsniu: