Alfredas Bumblauskas

Visa tiesa apie Alfredą Bumblauską. – Vilnius, 2016. Knygos viršelis

1974 m. baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą. 1974–1979 m. studijavo istoriją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Yra humanitarinių mokslų daktaras (1987), Vilniaus universiteto profesorius (2008), buvo Istorijos fakulteto dekanas (1990–2002), Istorijos fakulteto prodekanas (2002–2012). Nuo 1993 m. yra Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros įkūrėjas ir vedėjas, mokslo žurnalo „Lietuvos istorijos studijos“ vyr. redaktorius.

Paskelbė apie 10 monografijų, kai kurias su bendraautoriais („Senosios Lietuvos istorija, 1009–1795“ (2005), „Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija“ (2010), „Žalgirio mūšis – tautų mūšis“ (2011), „Žemaitijos krikštas: christianizacijos procesas XV–XVII amžiuje“ (2018), „Lietuvos istorija kiekvienam“ (2018) ir kt.), daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių, sudarė per 10 mokslinių leidinių. Skaitė paskaitas Varšuvos, Torunės ir Balstogės universitetuose (Lenkija).
Sukūrė TV laidų ciklus: „Lietuvos istorija“ (60 laidų, 1988–1990), „Būtovės slėpiniai“ (125 laidos, 1993–2004), „Amžių šešėliuose“ (125 laidos, 2005–2009), „Tūkstantmečio pokalbiai“ (20 laidų, 2009 – 2010), buvo viktorinos „Žinių riteriai ir damos“ vedėjas. Ypač populiari buvo kartu su prof. Edvardu Gudavičiumi vesta laida TV „Būtovės slėpiniai“. Jos tekstai išleisti atskira knyga (2014). Prof. A. Bumblauskas yra LRT projekto „Nacionalinė ekspedicija“ (2015–2019) vadovas.

Istorikui suteikta nemažai apdovanojimų: Lietuvos nacionalinė premija už televizijos laidų ciklą „Lietuvos istorija“ ir „Būtovės slėpiniai“ (1998), Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžius (2003), Lenkijos ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Riterio (1998) ir Karininko (1999) kryžiai ir kt. 2018 m. ketvirtus metus iš eilės profesorius išrinktas įtakingiausiu Lietuvos visuomenininku.

2019 m. prof. Alfredas Bumblauskas apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle už reikšmingą indėlį perteikiant istoriją populiariąja kalba [2].

Nuo studijų universitete A. Bumblauskas gyvena Vilniuje. Dirba senajame Vilniaus universitete. Yra nemažai rašęs apie šio universiteto istoriją. Kartu su kitais autoriais yra išleidęs knygas „Universitas Vilnensis, 1579–2004“ (2004), „Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai“ (2009, 2012), „Alma Mater Vilnensis: trumpa universiteto istorija“ (2019). Su fotografu Stanislovu Žvirgždu parengė knygą „Vilniaus universitetas fotografijose“ (2004).
Apie Vilniaus universitetą mokslininkas yra sakęs: „Mes esame universitetas, savo poveikio riba neturintis analogo Europoje. Mes brėžiame Vakarų civilizacijos ribas“ [4, p. 9].
Prof. A. Bumblauskas yra parengęs leidinius „Naujasis Vilniaus perskaitymas: didieji Lietuvos istoriniai pasakojimai ir daugiakultūris miesto paveldas“ (2009), „10 reminiscences about Vilnius“ (2010).

Alfredas Bumblauskas. „Man viskas yra istorija“: bibliografijos rodyklė, 1980–2016 m. – Vilnius, 2016. Knygos viršelis

Minint istoriko jubiliejų buvo išleista gausiai iliustruota knygelė „Visa tiesa apie Alfredą Bumblauską“, pristatanti istoriką tarsi iš vidinės pusės [8]. Leidinyje pateikiami pokalbiai su profesoriaus kolegomis istorikais, archeologais (Rimantu Jankausku, Rimvydu Petrausku, Aleksejumi Luchtanu, Edvardu Gudavičiumi, Irena Valikonyte, Aurimu Švedu ir kt.). Kalbinami taip pat profesoriaus studentai, draugai ir pažįstami. Pateikiami ir keli Juozo Erlicko humoristiniai kūriniai, skirti jubiliatui. Leidinį sudarė Nijolė Bulotaitė ir Agnė Grinevičiūtė.
Apie A. Bumblauską rašoma naujausiose enciklopedijose [5], žinynuose [3], yra daug straipsnių periodikoje ir populiariuose žurnaluose, taip pat Žemaitijos spaudoje. Fotomenininkas A. Aleksandravičius sukūrė A. Bumblausko portretą [1]. A. Bumblausko nuotraukos publikuotos įvairiuose leidiniuose, pvz., almanache „Tai Lietuva: Lietuvos spaudos fotografija“ [7].

2016 m. Vilniaus universitete sudaryta A. Bumblausko darbų bibliografija, apimanti 1980–2016 m. laikotarpį [4]. Kaip rašoma pratarmėje, tai nėra tradicinė bibliografijos rodyklė. „Be įprastų bibliografijos skyrių, kuriuose pateiktos Bumblausko publikacijos (knygos, straipsniai, recenzijos), jo sudaryti ir redaguoti darbai, pasisakymai mokslinėse diskusijose bei interviu spaudoje, disertacijų, kurių mokslinio darbo vadovas, oponentas ar gynimo tarybos narys jis buvo, literatūros apie Profesorių, skaitytojas ras televizijos laidų ir projektų filmografiją“ [4, p. 26]. Bibliografiją sudarė Inga Leonavičiūtė, įvadinio žodžio, pavadinto Istoriko Teatras: tarp Teorijos ir Didaktikos , autorius – istorikas dr. Aurelijus Gieda.

Literatūra ir šaltiniai

1. Aleksandravičius, Algimantas. Žemaitėjė – mona meilė: portėgrapėjė: [albumas]. – Vilnius, 2013, p. 191.
2. Andrijauskas, Donatas. Sostinėje išdalinti Šv. Kristoforo apdovanojimai: [minimas ir A. Bumblauskas]. 15 min. [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-12-10]. Prieiga per internetą: <https://madeinvilnius.lt/naujienos/gyvenimas/sostineje-isdalinti-sv-kristoforo-apdovanojimai/>.
3. Asmenybės. – Kaunas, 2015. – D. 2, p. 428-429.
4. Alfredas Bumblauskas. „Man viskas yra istorija“: bibliografijos rodyklė, 1980–2016 m. – Vilnius, 2016. – 142 [2] p.: iliustr., portr.; Prieiga per internetą: <https://www.if.vu.lt/dokumentai/nuotraukos/destytojai/Bumblauskas-Bibliografija.pdf>.
5. Kas yra kas Lietuvoje, 2015: [biografinis žinynas]. – Kaunas, 2015, p. 381-382.
6. Lietuva. – Vilnius, 2010. – Vilnius, 2010. – D. 2, p. 329-330.
7. Vaišvilaitė-Skirutienė, Viktorija. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorius Alfredas Bumblauskas: [fotografija] // Tai Lietuva. Lietuvos spaudos fotografija. = Lithuania in action. Lithuanian press photography. 2016. – Vilnius, 2016, p. 55.
8. Visa tiesa apie Alfredą Bumblauską. – Vilnius, 2016. – 127, [1] p.: iliustr.

Parengė: Linas Janulevičius (VAVB), 2019

Dalintis straipsniu: