Bronius Pundzius

Bronius Pundzius. Nuotr. iš kn. : Budrys, Stasys. Bronius Pundzius. - Vilnius, 1969.

Bronius Pundzius. Nuotr. iš kn. : Budrys, Stasys. Bronius Pundzius. – Vilnius, 1969.

Mokėsi Pievėnų pradinėje mokykloje, vėliau – Viekšnių progimnazijoje. 1926–1929 m. Kauno meno mokykloje studijavo skulptūrą. 1929 m. už mokinių streiko organizavimą pašalintas iš mokyklos. 1933–1938 m. studijavo Aukštojoje dekoratyvinės dailės mokykloje Paryžiuje. 1940–1951 m. dėstė Kauno taikomosios dailės mokykloje ir Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. 1940–1941 m. ir 1944–1946 m. – Skulptūros katedros vedėjas. 1947 m. – profesorius. 1951–1959 m. dėstė tuometiniame LSSR dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) [1, 5, 6].
Mirė Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse. 1960 m. įrengtas antkapis. Antkapį sudaro žemių sampilas ir paminklas – lauko akmuo, ant kurio nugludintos plokštumos įkomponuotas Pundziaus bronzinis bareljefinis portretas. Antkapį sukūrė B. Pundziaus mokiniai, skulptoriai Donatas Lukoševičius ir Juozas Kalinauskas [1, 3, 4].

B. Pundzius sukūrė monumentalių dekoratyvinių darbų, kamerinių skulptūrų, paminklinių biustų, antkapių. Nukaldino apie 30 žymių žmonių portretų, antkapinių paminklų. B. Pundzius sukūrė Kybartų bažnyčios didžiojo altoriaus skulptūras, Betygalos bažnyčios (Raseinių r.) skulptūras [1]. Iš žymesnių B. Pundziaus darbų minėtini: skulptūrinė kompozicija „Trys milžinai” Karininkų ramovės fasade Kaune, „Vandens nešėja“ Kauno vandentiekio stotyje, Puntuko akmenyje (prie Anykščių) iškalti lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno bareljefai bei jų testamento žodžiai lietuvių tautai (1943 m. ) [1].

Budrys, Stasys. Bronius Pundzius. – Vilnius, 1969. Knygos viršelis

Budrys, Stasys. Bronius Pundzius. – Vilnius, 1969. Knygos viršelis

Apie B. Pundzių išleista dailėtyrininko Stasio Budrio parengta monografija „Bronius Pundzius“ [1]. Joje aprašyta skulptoriaus biografija, geriausi darbai, pateikiama kūrinių reprodukcijų. Skulptoriaus darbai apžvelgti daugiatomiame leidinyje „XX a. lietuvių dailės istorija“ (Vilnius, T. 2, T. 3). Pateikiama trumpa biografija ir darbai nurodomi leidinyje „Kuršėnų krašto žmonės“ (Vilnius, 2011), A. R. Čaplinsko knygoje „Vilniaus atminimo knyga“ [2], lietuviškose enciklopedijose [6]. S. Ramanauskienės knygoje „Kūrėjai ir jų memorialinės vietos“ [5] ir „Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvade“ [3] rašoma apie skulptoriaus atminimo įamžinimą, antkapį Vilniaus Antakalnio kapinėse. Menotyrininkas Tomas Sakalauskas knygoje „Šventės mansardose“ (Vilnius, 1991) rašo apie B. Pundziaus studijas Paryžiuje.

1951–1959 m. Bronius Pundzius gyveno Vilniuje, Gedimino pr. 37 (4 aukšte, 35 bute). Dirbo Dailės institute [3].
Vienas iš žinomiausių jo sukurtų darbų Vilniuje buvo skulptūrų grupė „Taikos sargyboje” (1952 m.) ant Žaliojo tilto (2015 m. skulptūros nukeltos). Skulptorius sukūrė antkapinius paminklus rašytojui Jonui Marcinkevičiui, Juzei Dovydaitienei (Rasų kapinėse), gydytojui, publicistui Stasiui Matulaičiui (Antakalnio kapinės) ir kt. [3].

1967 m. Vilniuje, ant namo Gedimino g. 37 (Naujamiesčio seniūnija), kur  1951–1959 m. gyveno skulptorius B. Pundzius, atidengta memorialinė lenta [2, 3, 6].

1971 m. B. Pundziaus atminimas įamžintas menininko gimtinėje Pievėnuose (Mažeikių r.) – įkurtas memorialinis muziejus, pastatytas paminklinis akmuo su bareljefu [6]. 2007 m. ant namo Kaune, Laisvės alėjoje 24, kur gyveno žymus skulptorius, buvo atidengta memorialinė lenta su bareljefu (žr.: adresu).

Bibliografijos rodyklėje „Lietuvos TSR dailė, 1940–1970“ (Vilnius, 1981), sudarytoje Laimės Lukošiūnienės ir Živilės Manelienės, pateikiama B. Pundziaus bibliografija (p. 293-294).

Literatūra ir šaltiniai

1. Budrys, Stasys. Bronius Pundzius. – Vilnius, 1969. – 125 p.: iliustr.
2. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Pundzius Bronius (1907 09 15–1959 04 11): skulptorius, profesorius. – Portr. // Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga. – Vilnius, 2011. – P. 324.
3. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. – Vilnius, 1988. – T. 1: Vilnius, p. 285-286, 352.
4. Mačiuika, Vytautas. Veržlaus talento sparnai: skulptoriaus Broniaus Pundziaus gimimo 70-osioms metinėms. –  Iliustr. // Kultūros barai. – 1977, Nr. 9, p. 61-64.
5. Pundzius Bronius. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2011. – T. 19, p. 300-301.
6. Ramanauskienė, Stasė. Bronius Pundzius. – Iliustr. // Ramanauskienė, Stasė. Kūrėjai ir jų memorialinės vietos. – Vilnius, 1984. – P. 105–107.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2016

Dalintis straipsniu: