Kazys Daukšas

Kazys Daukšas. Nuotr. iš kn.: Mačionis, Zenonas. Profesorius Kazys Daukšas. – Vilnius, 2010.

Kazys Daukšas. Nuotr. iš kn.: Mačionis, Zenonas. Profesorius Kazys Daukšas. – Vilnius, 2010.

Gimė stambaus ūkininko šeimoje. 1919–1925 m. mokėsi Šiaulių valstybinėje gimnazijoje. 1925–1931 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakultete, Fizikos-chemijos skyriuje. Baigęs studijas, dirbo Valstybinėje technikos ir chemijos laboratorijoje Kaune. 1931–1932 m. tarnavo kariuomenėje Kaune. 1933 m. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) dirbo Neorganinės ir analizinės chemijos katedros asistentu, laboratorijos vedėju. 1937–1938 m. stažavosi Graco (Austrija) aukštojoje technikos mokykloje. Grįžęs į Vytauto Didžiojo universitetą, pradėjo skaityti neorganinės chemijos ir analizinės chemijos paskaitas. 1939 m. apgynė habilitacinį darbą, ir buvo paskirtas VDU Neorganinės ir analizinės chemijos katedros privatdocentu. 1940 m. kartu su Matematikos-gamtos fakultetu persikėlė į Vilnių. 1940–1981 m. vadovavo Neorganinės ir analizinės chemijos katedrai. 1945 m. buvo pirmasis pradėjusio veikti savarankiško Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto dekanas, 1945–1946 m. – pirmasis Vilniaus pedagoginio instituto Chemijos katedros vedėjas. 1946–1948 m. dėstė chemiją Vilniaus dailės institute. 1945–1956 m. buvo Lietuvos mokslų akademijos Chemijos ir cheminės technologijos instituto direktoriumi. 1958–1982 m. – D. Mendelejevo chemikų draugijos Lietuvos respublikinės valdybos pirmininkas, aktyviai dalyvavo „Žinijos“ draugijos diskusijų klubo veikloje. Išėjęs į pensiją, buvo paskirtas Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto profesoriumi konsultantu ir iki 1985 m. skaitė paskaitas [1, 4, 9]. Mirė 1985 m. gruodžio 18 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse.

1936 m. K. Daukšas  Kaune išleido savo pirmąjį chemijos vadovėlį „Kiekybinis analizas“. Vėliau vienas ar su bendraautoriais parašė septynis chemijos vadovėlius. Domėjosi terminologija. Parengė pirmąjį lietuvišką chemijos žodyną (Vilnius, 1960), kuriame tikslinama ir vienodinama chemijos terminija. Išleido mokslo populiarinimo leidinių: „Pasakojimai apie šimtą elementų“ (Vilnius, 1956), „Chemija ne chemikams“ (Vilnius, 1966), „Nė žingsnio be deguonies“ (Vilnius, 1971) ir kt. [2]. Paskelbė mokslinių, publicistinių ir mokslo populiarinimo straipsnių, susijusių su bendrąja ir neorganine chemija. Garsėjo savo viešomis paskaitomis ir publicistiniais straipsniais apie mokslą, religiją, etiką.

Mačionis, Zenonas. Profesorius Kazys Daukšas. – Vilnius, 2010. Knygos viršelis

Mačionis, Zenonas. Profesorius Kazys Daukšas. – Vilnius, 2010. Knygos viršelis

K. Daukšas už nuopelnus mokslo srityje, visuomeninėje veikloje daug kartų buvo apdovanotas įvairiais apdovanojimais (medaliais, garbės raštais).

Prof. K. Daukšo gyvenimas, mokslinė, pedagoginė ir visuomeninė veikla išsamiai nušviesti chemiko doc. Zenono Mačionio monografijoje „Profesorius Kazys Daukšas“ [7]. Leidinyje yra skyriai „Darbo Vilniuje pradžia”, „Vilniaus universitete”. Remiantis beveik keturiolika metų rinktais mokslininko artimųjų, bendradarbių ir kolegų atsiminimais, aptariami didelio erudito, neeilinės asmenybės bruožai. Knygoje įdėta ir keletas K. Daukšo mokslo populiarinimo ir publicistikos straipsnių, profesoriaus testamentas. Pateikiamas K. Daukšo spausdintų darbų sąrašas (190 įrašų), yra asmenvardžių rodyklė. Trumpą biografiją rasime lietuvių enciklopedijose, Antano Rimvydo Čaplinsko „Vilniaus atminimo knygoje“ [1], biografijų žinynuose „Pakruojo krašto žmonės“ [5], „Lietuvos chemikai“ [4], leidinyje iš „Lietuvos valsčių“ serijos „Lygumai. Stačiūnai“ (Vilnius, 2001). Apie K. Daukšą, kaip chemijos terminijos specialistą, rašė kalbininkas Kazimieras Gaivenis [3]. Žymus chemikas minimas „Vilniaus universiteto istorijoje“ (Vilnius, 1979). Įdomių biografinių faktų pateikta rašytojo Roko Subačiaus knygoje „Dramatiškos biografijos“ [9]. Apie susitikimus su profesoriumi rašoma pedagogo Stasio Bataičio atsiminimų knygoje „Atspindžiai“ (Vilnius, 1994), leidinyje „Akademikas Povilas Brazdžiūnas“ (Vilnius, 1992). Profesorius dažnai minimas žurnalistės Neringos Jonušaitės knygoje „Neringos“ kavinė: sugrįžimas į legendą“ (Vilnius, 2014).

Kazys Daukšas: bibliografinė rodyklė. – Vilnius, 1997. Knygos viršelis

Kazys Daukšas: bibliografinė rodyklė. – Vilnius, 1997. Knygos viršelis

Mokslininkas Vilniuje gyveno 1940–1985 m. Iš pradžių – Pilies gatvėje, senamiestyje, vėliau gavo butą Tauro g. 10 (sovietmečiu – Liepos 21-osios g.). Labai mėgo lankytis tuo metu populiarioje ir garsioje Vilniaus inteligentijos susibūrimo vietoje – „Neringos“ kavinėje. Turėjo čia nuolatinę vietą, prie vadinamojo „profesorių stalo“ [7, 9].

2005 m., minint K. Daukšo 100-ąsias gimimo metines, ant Tauro g. 10 esančio namo (Naujamiesčio seniūnija), kuriame daugelį metų gyveno žymus chemikas, buvo atidengta memorialinė lenta [8].

Pažymint mokslininko 90-ąsias gimimo metines, jo vardu buvo pavadinta Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Didžioji auditorija, kurioje jis skaitydavo paskaitas studentams [7].

Vilniaus universiteto leidykloje išleista K. Daukšui skirta, Liudmilos Kazlauskienės parengta bibliografinė rodyklė, apimanti mokslinę, pedagoginę, publicistinę veiklą ir literatūrą apie chemiką iki 1996 m. (288 įrašai) [2]. Leidinio pradžioje spausdinamas doc. Zenono Mačionio įvadinis straipsnis, pateikiamos pagrindinės K. Daukšo gyvenimo ir veiklos datos.

Literatūra ir šaltiniai

1. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Daukšas Kazys (1905 02 25–1985 12 18): chemikas, profesorius. – Portr. // Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga. – Vilnius, 2011. – P. 93.
2. Kazys Daukšas : bibliografinė rodyklė. – Vilnius, 1997. – 36 p. : iliustr.
3. Gaivenis, Kazimieras. K. Daukšas – chemijos terminijos ugdytojas. – Bibliogr. išnašose // Gaivenis, Kazimieras. Rinktiniai raštai. – Vilnius, 2014. – P. 281-282.
4. Jankauskienė, Raimonda Daiva. Daukšas Kazys. – Portr. // Lietuvos chemikai: biografijų žinynas / Raimonda Daiva Jankauskienė, Danutė Ona Kimtienė. – Vilnius, 1999. – P. 64.
5. Juodytė, Genė. Daukšas Kazys. – Portr. // Pakruojo krašto žmonės. – Kaunas, 2005. – P. 38.
6. Kazlauskas, Rolandas. Kazys Daukšas (100-osioms gimimo metinėms): (1905-1985) / Rolandas Kazlauskas, Aivaras Kareiva. – Portr. – Gretut. tekstas liet., angl. // Chemija. – T. 16, Nr. 1 (2005), p. 77-78.
7. Mačionis, Zenonas. Profesorius Kazys Daukšas. – Vilnius, 2000. – 656, [2] p., [6] iliustr. lap.: portr., iliustr.
8. Pagerbtas profesoriaus Kazio Daukšo atminimas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2005, bal. 7-20 (Nr. 7), p. 14.
9. Subačius, Rokas. Profesorių stalo lyderis [Kazys Daukšas] // Subačius, Rokas. Dramatiškos biografijos. – Vilnius, [2007]. – P. 355–369.

Parengė: Danguolė Dainienė, 2015; 2016

Dalintis straipsniu: