Alfonsas Basalykas

Alfonsas Basalykas. Nuotr. iš kn.: Basalykas, Alfonsas. Žemė – žmonijos buveinė. – Vilnius, 1999.

Geografas profesorius Alfonsas Basalykas. – Vilnius, 2005. Knygos viršelis

Nuo 1939 m. gyveno Vilniuje, mokėsi Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Geografijos mokslus Vilniaus universitete baigė 1947 m., čia liko ir dirbo 36 metus: skaitė bendrosios geografijos, regioninės geomorfologijos, landšaftotyros, Lietuvos geografijos, paleogeografijos kursus, geologams studentams dėstė paleontologijos kursą, vadovavo diplominiams darbams. Nemaža grupė jo globotų geografų apgynė kandidatines disertacijas. 1967 – 1986 m. buvo Lietuvos geografų draugijos Prezidentu, redagavo mokslinius žurnalus „Geografijos metraštis“, „Geologija ir geografija“ [1, 2, 3]. A Basalykas – kraštotvarkos Lietuvoje pradininkas [5].

Apie A. Basalyko gyvenimą ir veiklą išleista monografija „Geografas profesorius Alfonsas Basalykas“ [3]. Apie profesorių rašoma leidiniuose „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ [1] ir „Lietuvos geografai: enciklopedinis žinynas“ [2], yra straipsnių periodinėje spaudoje.

Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose prof. A. Basalykui skirtas atminimo suolelis [4].

2005 m. išleistoje monografijoje „Geografas profesorius Alfonsas Basalykas” yra išspausdinta Reginos Prapiestienės sudaryta Alfonso Basalyko 1952-1987 m. bibliografija [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Basalykas Alfonsas. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2002. – T. 2, p. 689.
2. Basalykas Alfonsas: [biografija]. – Portr. // Lietuvos geografai : enciklopedinis žinynas. – Vilnius, 2007. – P. 48-49.
3. Geografas profesorius Alfonsas Basalykas. – Vilnius, 2005. – 254, [1] p., [12] iliustr. lap.: iliustr., žml.
4. Petraitienė, Zigrita. Atminimo suoleliai / Zigrita Petraitienė, Valentinas Padriezas. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2005, Nr. 11, p. 42-43.
5. Survila, Romualdas. Kraštotvarkos Lietuvoje pradininkas: [apie geografą prof. dr. A. Basalyką]. – Portr. // Žemėtvarka ir hidrotechnika. – 2004, Nr. 1, p. 91-94; Prieiga per internetą: <http://lzhis.lt/wp-content/uploads/2016/11/2004-m.-Nr.-1.pdf>.

Parengė: Aušra Asauskienė, Zita Tiukšienė (VAVB), 2009; 2020

Dalintis straipsniu: