Petras Baublys

Minius, Vladas. Ateik vėl, daktare. – Vilnius, 1984. Knygos viršelis

Minius, Vladas. Ateik vėl, daktare. – Vilnius, 1984. Knygos viršelis

1931 m. baigė Kauno I gimnaziją. Įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. 1936 m. su pagyrimu baigė medicinos studijas universitete. Dirbo Raudonojo Kryžiaus tuberkuliozės sanatorijoje. Nuo 1937 m. – Kauno universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų katedroje asistentu. 1942–1944 m. dirbo Kauno kūdikių namų „Lopšelis“ direktoriumi. Tuo laikotarpiu jis kartu su medicinos slaugėmis ir kitais bendradarbiais, rizikuodamas gyvybe, gelbėjo Kauno žydų geto vaikus. Nuo 1944 m. dėstė Vilniaus universitete (VU). 1944–1954 m. – Infekcinių ir vaikų ligų katedros vedėjas. 1950–1958 m. – Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis pediatras. Nuo 1954 m. – VU Vaikų ligų katedros docentas. 1958–1973 m. dirbo Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje. 1969 m. P. Baubliui buvo suteiktas medicinos mokslų kandidato laipsnis. 1973 m. gruodžio 16 d. gydytojas ir dar trys garsiausi Lietuvos pediatrai žuvo lėktuvo katastrofoje, netoli Maskvos, jiems skrendant į sąjunginę pediatrų konferenciją Charkove. Palaidotas Antakalnio kapinėse [3, 4, 9]. Antkapinis paminklas – dvi rausvo granito plokštės su tarp jų pritvirtintu variniu Baublio bareljefu (skulpt. Bronius Vyšniauskas) – pastatytas 1974 m. [10].

P. Baublys daug prisidėjo prie Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos gerinimo, gydytojų pediatrų kvalifikacijos kėlimo. Buvo labai populiarus vaikų gydytojas. 1965–1973 m. vadovavo Lietuvos pediatrų draugijai. Daug metų buvo žurnalų „Sveikatos apsauga“ ir „Pediatrija“ redakcinės kolegijos narys. Parašė apie 150 mokslo darbų. Jam vadovaujant parengtas ir lietuvių kalba išleistas pirmasis „Vaikų ligų“ vadovėlis (1962, 1976). Yra knygų apie vaikų auginimą, jų priežiūrą ir ligas bendraautoris: „Motina ir vaikas“ (1958 ), „Vaikas auga“ (1965, 1969) „Kad gimtų sveiki vaikai“ (1969).

Apie P. Baublio gyvenimą ir veiklą išleista gydytojo, buvusio P. Baublio studento, prozininko Vlado Miniaus biografinė apybraiža jaunimui „Ateik vėl, daktare“ [7]. Trumpa biografija pateikiama tarybinėse lietuvių enciklopedijose, „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [4], žinyne „Mūsų gydytojai“, Tomo Venclovos knygoje „Vilniaus vardai“ [11], A. R. Čaplinsko „Vilniaus atminimo knygoje“ [5], leidinyje „Atminties ženklai gydytojams“ [3]. Antrojo pasaulinio karo prisiminimų, liudijimų knygoje „Ir be ginklo kariai” (Vilnius, 1967) garsųjį pediatrą prisimena Mejeris Elinas, Dmitrijus Gelpernas. Leidinyje „Gyvybę ir duoną nešančios rankos“ pasakojama apie P. Baublio pagalbą gelbėjant žydų vaikus nacių okupacijos metais [8]. Vertingos informacijos rasime gydytojos pediatrės Elenos Miknevičienės prisiminimuose [6], taip pat rašytojos Halinos Korsakienės knygoje „Susitikimai“ (Vilnius, 1977), rankraščiuose „Įžymūs Kauno miesto gydytojai“ (Kaunas, 1995), „Kauno universiteto Medicinos fakulteto mokytojai ir auklėtiniai“ (Kaunas, 1997), kurie saugomi Sveikatos mokslų universiteto bibliotekoje. 2014 m., pažymint P. Baublio 100-ąsias gimimo metines, Lietuvos medicinos biblioteka parengė įdomią ir išsamią virtualią parodą, kurioje nurodomi išleisti darbai, pateikiamos suskaitmenintos publikacijos apie gydytoją, kolegų, artimųjų prisiminimai, daug nuotraukų [9].

1944–1973 m. P. Baublys gyveno Vilniuje. Iš pradžių – mediniame, vieno aukšto A. Mickevičiaus gatvės name Žvėryne. Iš karto po karo miestas buvo apgriautas, sunaikintos sveikatos apsaugos įstaigos, teko gyventi nekūrentame bute, trūko maisto [7]. 1958 m. šeima persikėlė į savo lėšomis pastatytą kuklų namą Šilo gatvėje Antakalnyje. Kaip prisimena sūnus, gydytojas Alis Baublys, tėvas labai mylėjo senąjį Vilnių, mėgo vaikščioti po bažnyčias. Labai domėjosi miesto architektūra, skaitydavo lenkiškas šio pobūdžio knygas. Iš vaikystės ypač įsiminė sekmadienio pasivaikščiojimai su tėvu ir pasakojimai apie Vilnių [1, 2].

2014 m. gegužės 23 d. ant namo Vilniuje Šilo g. 42 (Antakalnio seniūnija), kur 1958–1973 m gyveno P. Baublio šeima, atidengta memorialinė lenta [9, 12].

Vilniuje yra gatvė, pavadinta Petro Baublio vardu (Verkių seniūnija) [5].

1994 m. Kaune, Vilijampolėje, prie kūdikių namų, kuriuose dirbo gydytojas, buvo atidengta memorialinė lenta. 1993 m. P. Baublys buvo apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. 1996 m. jam suteiktas Lietuvos žydų bendruomenės garbės nario vardas. P. Baublio atminimas, jo darbai įamžinti ne tik Lietuvoje, bet ir Izraelyje. 1977 m. už žydų vaikų gelbėjimą nacių okupacijos metais jis apdovanotas Pasaulio Teisuolio medaliu Izraelyje. Yad Vashem teisuolių alėjoje pasodintas medis jo garbei, P. Baublio vardu Izraelyje pavadinta gatvė.

Minint P. Baublio 80-ąsias gimimo metines, žurnale „Tarp knygų“ (1994, Nr. 3) buvo paskelbta žymaus pediatro bibliografija.

Literatūra ir šaltiniai

1. Baublys, Alis. „Jam išėjus aš labai daug praradau…”: [apie tėvą, gydytoją P. Baublį / užrašė] Irena Šalkauskienė. – Iliustr. // Diena. – 1995, geg. 22, p. 1, 6.
2. Baublys, Alis. Pediatras Petras Baublys sūnaus prisiminimuose: [pokalbis su pediatro Petro Baublio sūnumi, gydytoju Aliu Baubliu / užrašė] Daiva Ausėnaitė. – Iliustr. // Lietuvos pediatrijos kronika. – 2014, Nr. 1, p. 6-11.
3. Petras Baublys. – Bibliogr.: 8 pavad. – Iliustr. // Atminties ženklai gydytojams. – Vilnius, 2012. – P. 29-30.
4. Baublys Petras. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2002. – T. 2, p. 715.
5. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Baublys Petras (1914 05 23 –1973 12 16) : gydytojas pediatras, docentas. – Portr. // Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga. – Vilnius, 2011. – P. 50.
6. Miknevičienė, Elena. Gyvenę žmonėms ir istorijai: [apie pediatrą doc. P. Baublį]. – Iliustr. // Sveikata. – 1995, Nr. 10, p. 24-27.
7. Minius, Vladas. Ateik vėl, daktare : apybraiža. – Vilnius, 1984. – 76 p.: iliustr.
8. Šatrovaitė, Rita. [Atsiminimai]. – Portr. // Gyvybę ir duoną nešančios rankos. – Vilnius, 2009. – Kn. 4, p. 196-205.
9. Vaikų gydytojui doc. Petrui Baubliui – 100 metų. Lietuvos medicinos biblioteka. [virtuali paroda]: [interaktyvus]. 1998-2016 [žiūrėta 2016-10-26]. Prieiga per internetą: <https://lmbtau.files.wordpress.com/2014/07/petras-baublys_virtuali-paroda1.pdf>.
10. Varnauskas, Jonas. P. Baublio kapas // Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. – Vilnius, 1998. – T. 1: Vilnius, p. 272.
11. Venclova, Tomas. Baublys Petras (1914-1973), gydytojas // Venclova, Tomas. Vilniaus vardai. – Vilnius, 2006, p. 272.
12. Vitkauskas, Vidmantas Jonas. In memoriam Petras Baublys (1914–2014): „Gyvybės sargybinis“. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2014, geg. 24, p. 3; Prieiga per internetą: <http://www.aidas.lt/lt/in-memoriam/article/10778-05-23-in-memoriam-petras-baublys-1914-2014>.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2015; 2016

Dalintis straipsniu: