Kazys Gutauskas

Kazys Gutauskas. Nuotr. iš kn.: Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės. – Vilnius, 2011, p. 145.

Kazys Gutauskas. Nuotr. iš kn.: Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės. – Vilnius, 2011, p. 145.

Mokėsi Anykščių progimnazijoje, vėliau – Utenos gimnazijoje. Gyvendamas Raguvoje (Panevėžio r.), dirbo Raguvos pieninėje. 1933–1939 m. studijavo Kauno konservatorijoje, baigė dainavimo klasę. 1939–1941 m. K. Gutauskas dirbo Kauno valstybės teatre operos solistu. 1941–1944 m. buvo Vilniaus operos trupės solistas. 1944–1964 m. dainavo Lietuvos operos ir baleto teatre, buvo pagrindinis tenoras, pakeitęs Kiprą Petrauską. Kartu su teatru gastroliavo Leningrade (dabar – Sankt Peterburgas), Rygoje, Minske, Užkaukazės miestuose. 1964–1988 m. dėstė Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (iki 1967 m. – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos technikumas) [2, 4, 5]. K. Gutauskui buvo suteikti Lietuvos nusipelniusio artisto (1947 m.) ir Lietuvos liaudies artisto (1959 m.) garbės vardai. Mirė 1995 m. spalio 10 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse.

Dainininkas sukūrė daugiau nei trisdešimt lyrinio tenoro vaidmenų: Faustą (Ch. Gounod „Faustas‘), Alfredą (G. Verdi „Traviata“), Radamesą (G. Verdi „Aida“), Don Chosė (G. Bizet „Carmen“), Kavaradosį (G. Puccini „Tosca“), Rudolfą (G. Puccini „Bohema“), Šuiskį (M. Musorgskis „Borisas Godunovas“), Liutaurą (J. Karnavičius „Gražina“), Naglį (V. Klova „Vaiva“), Jurgelį (B. Dvarionas, „Dalia“) ir kt. [1, 4, 6].

1959 m. buvo išleistas Lietuvos teatro draugijos parengtas nedidelės apimties leidinys apie K. Gutauską [3]. Raimonda Svirskienė yra parašiusi magistrinį darbą „Lietuvos operos teatro raida ir Kazys Gutauskas“ (Kaunas, 2000). Apie K. Gutauską rašoma muzikologo Jono Bruverio knygoje „Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras“ (Vilnius, 2006), lietuvių enciklopedijose, „Muzikos enciklopedijoje“. Trumpą biografiją rasime Antano Rimvydo Čaplinsko „Vilniaus atminimo knygoje“ [2], leidinyje iš „Lietuvos valsčiai“ serijos „Raguva“ [3]. Elektroniniame žinyne „Anykštėnų biografijų žinynas“ [4] pateikta biografija ir nurodomi pagrindiniai sukurti vaidmenys.

1999 m. Vilniuje, prie namo Vienuolio g. 14 (Naujamiesčio seniūnija), kur 1959–1989 m. gyveno dainininkas K. Gutauskas, buvo atidengta memorialinė lenta (skulpt. Romas Kvintas) [2, 6, 7]. Lenta atidengta dainininko žmonos Kristinos Gutauskienės, Lietuvos kultūros ministerijos, Nacionalinio operos ir baleto teatro bei Muzikos sąjungos rūpesčiu.

Literatūra ir šaltiniai

1. Adamkevičienė, Julija. Kazys Gutauskas : nepamirštamas ištvermingasis tenoras. – Nuotr. // Bravissimo. – 2009, Nr. 9/10 (lapkritis/gruodis), p. 26-27
2. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Gutauskas Kazys (1909 09 04–1995 10 10) : operos solistas. – Portr. // Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga. – Vilnius, 2011. – P. 145.
3. Kazys Gutauskas. – Vilnius, 1959. – 20 p.: iliustr.
4. Kazys Gutauskas. Anykštėnų biografijų žinynas: [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2015 05 25]. Prieiga per internetą: <http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=691>.
5. Karaška, Arvydas. Gutauskas Kazys. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 7, p. 298.
6. Vyliūtė, Jūratė. Unikalios prigimties Lietuvos operos dainininkas: [K. Gutausko gimimo 90-osioms metinėms].– Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1999, rugs. 4, p. 25.
7. [VLN] Atminimo lentos. Miestai.net: [interaktyvus]. 2000–2010 [žiūrėta 20150526]. Prieiga per internetą: <http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=9456.>.

Parengė: Danguolė Dainienė, 2015

Dalintis straipsniu: