Valdas Steponaitis

Valdas Steponaitis. Nuotr. iš leid.: Lietuvos žinios, 2018, saus. 16, p. 13.

Mokėsi  Šiaulių 11-ojoje  vidurinėje mokykloje ir ją baigė 1981 m. 1981–1986 Vilniaus universitete studijavo istoriją, gilinosi į muziejininkystės ir archeologijos sritis. Nuo 1986 m. dirba Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Archeologijos skyriuje, o nuo 2001 – Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyriuje). V. Steponaitis yra Lietuvos archeologijos draugijos narys [3].

Su kolegomis parengė Lietuvos nacionalinio muziejaus Archeologijos proistorės ekspoziciją ir vadovą. Tyrinėjo Paduobės, Šaltaliūnės (Švenčionių r.) III pilkapyną, Bakšių (Alytaus m.) gyvenvietę, atliko žvalgomuosius tyrinėjimus Vilniuje, Anykščiuose ir kt. [3].

2017–2019 m. Vilniaus Gedimino kalne Lietuvos nacionalinio muziejaus vykdytų archeologinių tyrimų metu buvo rasti 1863–1864 m. sukilimo vadų palaikai. Bendradarbiaujant skirtingų sričių tyrėjams, buvo atlikti moksliniai tyrimai, kuriuose dalyvavo ir V. Steponaitis. Šių tyrimų istorinė reikšmė prilyginama Lietuvos Nepriklausomybės akto suradimui. Jų pagrindu Lietuvos nacionalinis muziejus išleido knygą „1863–1864 metų sukilėlių kelias į mirtį ir atgimimą“ [5]. Joje spausdinamas ir keturių autorių (tarp jų ir V. Steponaičio) straipsnis „Gedimino kalno atodangos: archeologiniai tyrinėjimai“. V. Steponaitis dar yra rašęs apie Lietuvos proistorę, publikavęs Raguvos tyrinėjimų medžiagą [3].

Apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle už archeologinius tyrinėjimus ir Gedimino kalne atrastus 1863 m. sukilėlių palaikus [1, 4].

V. Steponaitis su šeima gyvena ir dirba Vilniuje.

Apie V. Steponaitį rašoma Lietuvos periodikoje lietuvių ir lenkų kalbomis. Žurnalistė Alina Stacevič pavadino Valdą Steponaitį Heinriko Šlymano pasekėju [2].  Yra informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Iškilmingai išdalyti Šv. Kristoforo apdovanojimai: [minimas ir V. Steponaitis]. Vilnius.lt [interaktyvus]. 2020 [žiūrėta 2020-11-03]. Prieiga per internetą: <https://vilnius.lt/lt/2020/01/24/iskilmingai-isdalyti-sv-kristoforo-apdovanojimai/>.
2. Stacevič, Alina. Heinriko Šlymano pasekėjas: [apie Lietuvos nacionalinio muziejaus Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyriaus ved. Valdą Steponaitį]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2016, liep. 21–27, p. 4–5.
3. Valdas Steponaitis. Lietuvos archeologijos draugija [interaktyvus]. 2021 [žiūrėta 2021-01-01]. Prieiga per internetą: <http://lad.lt/steponaitisvaldas/>.
4. Šv. Kristoforo laureatų gretose – puikiai pažįstami veidai: [minimas ir Valdas Steponaitis]. – Iliustr. // Sostinė. – 2020, saus. 25, p. 6–7.
5. 1863–1864 metų sukilėlių kelias į mirtį ir atgimimą. – Vilnius, 2019. – 215, [1]p.: iliustr., faks., portr., p. 142–167.

Parengė: Linas Janulevičius (VAVB), 2021

Dalintis straipsniu: