Bliuma Kac (Blumke Katz)

Bliuma Kac. 2001 m. Nuotr. iš kn.: Švenčionių krašto žydų tragedija 1941–1944 m. – [Vilnius; Švenčionys], 2002, p. 63.

Bliuma Kac. 2001 m. Nuotr. iš kn.: Švenčionių krašto žydų tragedija 1941–1944 m. – [Vilnius; Švenčionys], 2002, p. 63.

Prof. Dovido Kaco straipsnyje apie Bliumą Kac rašoma, kad „ji gimė Vilniuje prieš Pirmojo pasaulinio karo pradžią senoje gatvelėje – „Kurčiosios Gitkės“ skersgatvyje“ [6]. Pirmojo pasaulinio karo metu 3 ar 4 metukų Bliuma Kac buvo atvežta į Švenčionis, kur nuo seno gyveno jos tėvo šeima. B. Kac tėvas dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą išvažiavo į Ameriką ir apie save beveik nedavė žinios. Apie 1920 m. Bliuma Kac pradėjo lankyti naujai atidaryta žydų mokyklą Švenčionyse. Ji buvo viena geriausiu mokinių, visam laikui pamėgusi žydų kalbą, literatūrą ir folklorą. Jos svajonė buvo tapti mokytoja. Baigusi septynmetę mokyklą, B. Kac pradėjo mokytis 1920 m. įsteigtoje privačioje Švenčionių žydų gimnazijoje. Negavus valstybinės paramos, 1928 m. ši gimnazija buvo uždaryta. Švenčionių gimnazistus „našlaičius“ lengvinančiomis sąlygomis priiminėjo vienintelė Europoje Vilniaus žydų mokytojų seminarija. 1928 m. lapkritį B. Kac įstojo į šią seminariją. Jos dėstytojais buvo vienas iš žydų mokslo instituto įkūrėjų – prof. Maksas Veinreichas, taip pat didysis žydų poetas Mošė Kulbakas, ir kiti [6].

Bliuma Kac ir jos sužadėtinis, kuris taip pat mokėsi Vilniaus žydų mokytojų seminarijoje, draugavo su jaunų dailininkų ir poetų grupe „Jaunasis Vilnius“. 1932 m. lenkų valdžia uždarė Vilniaus žydų mokytojų seminariją. Šis antisemitinis poelgis, taip pat ekonominė krizė, bedarbystė vertė jaunimą ieškoti geresnio gyvenimo už savo šalies ribų. 1935 m. Bliuma Kac „perbėgo“ sieną į tuometinės Tarybų Sąjungos teritoriją, tikėdamasi ne tik geresnio gyvenimo, bet susitikti su savo sužadėtiniu, kurį vėliau, 1937 m., sovietai sušaudė. Būdama Tarybų Sąjungoje Bliuma Kac  buvo nuteista 10-čiai metų ir ištremta į sovietinį lagerį netoli Kamčiatkos ir Aliaskos, o jos vienerių metų dukrelė apgyvendinta vaikų invalidų namuose [1, 2, 6].

1949 m., kai baigėsi 10-ies metų tremties terminas, Bliuma Kac grįžo į Švenčionis su gyvenimo draugu ir tremtyje gimusia jų dukrele. Sužinojo, kad karo metais jos motina buvo sušaudyta drauge su kitais žydais netoli Švenčionėlių. Nuteista visai be priežasties, 1956 m. Bliuma Kac buvo reabilituota. Keturiasdešimt dvejus metus ji dirbo medicinos sesele Švenčionių ligoninėje. Beveik po pusės amžiaus Kac Bliuma pradėjo rašyti žydų kalba. Rašė apie žydų kultūros palikimą Lietuvoje, paliko prisiminimų apie prieškarinį laikotarpį ir Švenčionis [6]. Bliuma Kac mirė 2006 m. spalio 27 dieną. Ji palaidota Vilniuje, Sudervės žydų kapinėse (žr. Vilniaus miesto kapinių registras adresu).

Bliuma Kac buvo Švenčionių krašte viena garsiausiu žydų žinovų ir nepakeičiama vadovė po žydiškuosius Švenčionis. Ji gerai mokėjo žydų kalbą, žinojo jų tradicijas ir istoriją. Švenčionių žydų bendruomenė išrinko ją pirmininke. Ilgametė Švenčionių žydų bendruomenės pirmininkė dėjo daug pastangų, kad būtų sutvarkyti žydų kapai ir masinių sušaudymų vietos. Ji buvo susitikusi su Anglijos ambasadoriumi Lietuvoje Kristoferiu Robinsonu ir politiniu atašė Nikol Keler dėl paminklo sušaudytiems žydams prie Švenčionėlių atnaujinimo [6]. Jos pastangų dėka pavyko atidengti memorialinę lentą ant pastato, kur buvo žydų gimnazija Švenčionyse. B. Kac iniciatyva Švenčionių seniausios žydų kapinės Lietuvoje – nepamirštamos: suremontuota kapinių tvora, nutiesti takeliai, pastatytas paminklas iš akmenų.

Bliuma Kac rūpinosi, kad būtu įamžinta ir Švenčionių geto kankinių vieta miesto parke. 1991 m. čia atidengtas žvakidės formos koplytstulpis (autorius tautodailininkas Juozapas Jakštas). Apie žydų gyvenimą Švenčionyse Bliuma Kac skaitė paskaitas vaikams, dalyvavo įvairiuose renginiuose [6]. 1996 m. B. Kac buvo pakviesta į Oksfordo (Anglija) universitetą mokytojų seminarijos atidarymo proga. 2001 m. ji dalyvavo žydų instituto atidaryme, kur sakė sveikinimo kalbą. 2002 m. Švenčionių žydų bendruomenės pirmininkė Bliuma Kac išreiškė padėką Švenčionių rajono valdžiai ir Britų ambasadai paminklo sinagogoms atminti atidengimo metu Švenčionių miesto parke. Žydai ir katalikai iš užsienio, ieškodami savo šaknų, genocido istorikai, žurnalistai ir kiti ne kartą kreipėsi į Bliumą Kac ieškodami informacijos. Iki paskutiniųjų gyvenimo dienų ją lankė žmonės iš viso pasaulio.

B. Kac rašė apie žydus ir žydų kultūros palikimą Lietuvoje. Leidinyje „Žydų muziejus“ yra jos prisiminimų apie Švenčionyse gimusį ir augusį žydų poetą M. Natišą [8]. Knygoje „Mūsų istorija gyvai“ (2019) spausdinti B. Kac atsiminimai apie gydytoją Benjaminą Kovarskį (1890–1941). B. Kac kartu su dar dviem autorėmis parašytas straipsnis apie Adutiškio žydus spausdinamas knygoje „Adutiškio kraštas“ (2003). Apie žydų holokaustą B. Kac rašė knygoje „Švenčionių krašto žydų tragedija 1941–1944 m. [4]. B. Kac straipsniai apie Švenčionių žydų gimnaziją, tris Švenčionyse buvusias sinagogas, spausdinti laikraštyje „Lietuvos Jeruzalė“ [3, 5], straipsnis Mano mokytojas Maksas Veinrich“ – žurnale Oksford Jidiš“, apie lietuvių kunigą, daug nuveikusi išsaugant žydų praeitį, sutvarkant žydų kapines – Niujorko žurnale „Jidiše kultur“, apie Švenčionių žydų mokyklą – žurnale „Pen“ [6].

Knygoje „Švenčionių krašto žydų tragedija 1941–1944 m.“ spausdinamas prof. Dovido Kaco straipsnis apie Bliumą Kac, perspausdintas iš leidinio „Forwerts“ (2002 01 25) [5]. Apie Bliumą Kac rašoma leidinyje „Žydų muziejus“ [8]. Informacijos apie B. Kac yra periodikoje, internete. Yotube kanale sudėti susitikimų įrašai su Švenčionių žydų bendruomenės  pirmininke Bliuma Kac.

2015 m. spalį Švenčionyse, Vilniaus g. 5, prie namo, kuriame gyveno pirmoji Švenčionių žydų bendruomenės pirmininkė Bliuma Kac, buvo atidengta memorialinė lenta [1, 2, 7]. Meno kūrėjas, tautodailininkas Juozapas Jakštas, išdrožęs atminimo lentą, į lentą įdėjo daug simbolikos: ąsotėlis, vynuogių lapai, užrašas išraižytas trimis kalbomis, savita ir lentos kaip arfos forma, kurią menininkas pats sukūrė. Atminimo lentą Bliumai Kac atidengė atvykę jos artimieji. Atminimo lenta atidengta Švenčionių žydų  bendruomenės pirmininko Moisejaus Šapiro iniciatyva.

Literatūra ir šaltiniai

1. Jakštas, Algis. Atidengta atminimo lenta Bliumai Kac [interaktyvus]. 2023 [žiūrėta 2023-05-19]. Prieiga per internetą: <https://www.lzb.lt/2015/10/18/atidengta-atminimo-lenta-bliumai-kac/>.
2. Jakštas, Algis. Atidengta atminimo lenta Bliumai Kac [Švenčionyse]. – // Švenčionių kraštas. – 2015, spal. 17, p. 2.
3. Kac, Bliuma. Čia buvo trys sinagogos [Švenčionys]. – // Lietuvos Jeruzalė. – 2002, liepa-rugsėjis (Nr. 5/6), p. 5.
4. Kac, Bliuma. Prieš 60 metų prasidėjo žydų holokaustas. – Persp. iš: Švenčionių kraštas, 2001 birž. 23 (Nr. 63) // Švenčionių krašto žydų tragedija 1941–1944 m. – [Vilnius, Švenčionys], 2002. – P. 66–68.
5. Kac, Bliuma. Prisimenu žydų gimnaziją [1919–1929 metai, Švenčionys]. – Portr. // Lietuvos Jeruzalė. – 2000, spalis-gruodis (Nr. 7/8), p. 6–7.
6. Kac, Dovid. Žinovė iš Švenčionių: [apie pirmąją Švenčionių žydų bendruomenės pirmininkę Bliumą Kac]. – Iliustr. // Švenčionių krašto žydų tragedija 1941–1944 m. – [Vilnius; Švenčionys], 2002. – P. 61–65.
7. Kelionės. Nalšios muziejus [interaktyvus]. 2023 [žiūrėta 2023-05-24]. Prieiga per internetą: <https://nalsia.lt/keliones/#>.
8. Кац, Блюма. Страница юности: [prisiminimai apie Švenčionyse gimusį ir augusį žydų poetą Mikolką Natišą (tikras vardas Mikolka Šutanas); su prierašu apie autorę] // Žydų muziejus. – Vilnius, 1994, p. 182–183.

Parengė: Liudmila Untanienė (Švenčionių SVB), 2023

Dalintis straipsniu: