Romualdas Rudzys

Romualdas Rudzys. Nuotr. iš kn.: Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai, 1990. – Vilnius, 2000, p. 200.

Romualdas Rudzys. Nuotr. iš kn.: Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai, 1990. – Vilnius, 2000, p. 200.

Įvairiuose informacijos šaltiniuose skirtingai nurodoma R. Rudzio gimimo data. Jis pats rašo: „Gimiau 1947 metų birželio 9 dieną („Špitolės“ [t. y. ligoninės] knygoje įrašyta birželio 5 d.)“ [3, p. 200]. Į Lentvarį šeima atvyko, kai Romualdui buvo vienuolika metų [4]. R. Rudzys 1965 m. baigė Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinę mokyklą. 1975 m. Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale įgijo inžinieriaus elektriko specialybę. 1964–1969 m. dirbo Lentvario kilimų fabrike, 1971–1986 m. – Trakų nerūdinių statybinių medžiagų gamybiniame susivienijime. 1986–1994 m. Lentvario „Kaitros“ gamykloje ėjo generalinio direktoriaus, administratoriaus pareigas. 1992–1994 m. R. Rudzys buvo bendros Lietuvos ir Danijos įmonės UAB „Balteksa“ direktorius, direktoriaus pavaduotojas. 1993–1995 m. – Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas ryšiams su Seimu. 1996–1998 m. bendrovėje „Imatra“, 1998–1999 m. „Vilniaus prekyboje“, 1999 m. „Rachemoje“ ėjo direktoriaus pareigas. 1997–2003 m. R. Rudzys buvo tikrosios ūkinės bendrovės „Nemuno banga“ skyriaus vadovas, 2003–2006 m. – bendrovės „Trakų šilumos tinklai“ direktorius, 2006–2007 m. – „Prienų energijos“ Vartotojų aptarnavimo centro vadovas, 2007 m. – „Energijos būstui“, 2007–2008 m. – „Būsto audito centro“, 2007–2008 m. – bendrovės „Dyglė“ direktorius [2, 5, 6].

Romualdas Rudzys dalyvavo politiniame gyvenime. Buvo Lietuvos komunistų partijos, 1989–1990 m. savarankiškosios Lietuvos komunistų partijos, nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo 1997 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 1990–1992 m. R. Rudzys buvo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, vienas iš Kairiųjų frakcijos steigėjų, Kovo 11-osios Akto signataras. 2009-aisiais ir 2012–2015 m. – Trakų rajono savivaldybės tarybos narys [2, 5, 6]. Dabar R. Rudzys dalyvauja visuomeninėje veikloje, rašo į spaudą [4].

R. Rudzys yra vienas iš knygos „Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai, 1990“ [3] sudarytojų. Leidinys pristato Kovo 11-osios akto signatarus, chronologine tvarka apžvelgiami svarbiausi 1940–1990 m. įvykiai. Pavardžių abėcėlės tvarka pateikiamos signatarų biografijos, jų pačių parašyti tekstai, autorių pateiktos asmeninių archyvų nuotraukos [3]. R. Rudzio straipsniai įvairiais Lietuvos visuomeninio ir politinio gyvenimo klausimais publikuojami Trakų rajono, taip pat respublikinėje spaudoje.

R. Rudzys 2000 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu [5].

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimu R. Rudziui suteiktas Trakų rajono garbės piliečio vardas. „Signataras apdovanotas už pilietinę ir politinę brandą siekiant Lietuvos valstybės nepriklausomybės, pasirašant Kovo 11-osios aktą“ [1].

R. Rudzys save laiko trakiškiu, kadangi visas darbas ir šeimos šaknys įleistos Trakuose [4]. Apie ryšį su gimtuoju kraštu knygoje „Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai 1990“ R. Rudzys rašo: „Nepastebimai tapau populiariu ir laukiamu žmogumi Trakuose ir Lentvaryje, mieste, kur baigiau M. Šimelionio vidurinę mokyklą, jaučiausi laukiamas ir reikalingas visiems, nuo gamyklos dirbančiųjų iki pedagogų ir jaunimo, nuo rajono partinių organizacijų iki Sąjūdžio aktyvistų[3, p. 201].

Leidinyje „Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai, 1990“ R. Rudzys pasakoja apie save ir savo šeimą, sutiktus gyvenimo mokytojus, kelią į Kovo 11-ąją, įvertina Lietuvos nūdieną [3, p. 200–201]. Apie R. Rudzį rašoma „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [5], leidiniuose „1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ [6], „Kas yra kas Vilniaus apskrityje, 2003“ [2], „Kas yra kas Lietuvoje, 2000“ (2000), „Kas yra kas Lietuvoje, 2015“ (2015), respublikinėje ir Trakų rajono spaudoje, internete.

Šaltiniai ir literatūra:

1. Garbės pilietis Romualdas Rudzys. Trakų rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2023-01-13]. Prieiga per internetą: <https://www.trakai.lt/gyventojams/kultura/garbes-pilieciai/4258>.
2. Kas yra kas Vilniaus apskrityje, 2003. – Kaunas, 2003, p. 462.
3. Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai, 1990. – Vilnius, 2000. – 319, [1] p.: iliustr., faks., portr.
4. Rudzys, Romualdas. Nesigailiu nė vienos nugyventos dienos: [pokalbis su Lietuvos Respublikos Aukčiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataru] / kalbino Dana Zacharevičienė; autorės ir Vytauto Žemaičio nuotr. – Iliustr. // Trakų žemė. – 2012, birž. 8, p.  4, 5.
5. Rudzys Romualdas. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2011. – T. 20, p. 400; Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/romualdas-rudzys/>.
6. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2015. – 2, p. 938.
7. Vasario 16-ąją įteikti Kunigaikščio Vytauto Didžiojo medaliai: [apie Trakų kultūros rūmuose paminėtą Vasario 16-ąją. Šventės metu Trakų rajono garbės piliečio vardo regalijos įteiktos Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarui Romualdui Rudziui]. – Iliustr. // Trakų žemė. – 2022, vas. 18, p. 1, 3.

Parengė: Regina Rancevienė (Trakų SVB), 2023

Dalintis straipsniu: