Algimantas Kunčius

Algimantas Kunčius. Nuotr. iš kn.: Fotografai – Lietuvos Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai. – Vilnius, 2013.

Algimantas Kunčius. Nuotr. iš kn.: Fotografai – Lietuvos Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai. – Vilnius, 2013.

1958–1960 m. studijavo teisę Vilniaus universitete, 1960–1963 m. – muzikos pedagogiką tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute. 1963–1965 m. – savaitraščio „Literatūra ir menas“ fotoreporteris, 1965–1981 m. – žurnalo „Kultūros barai“ iliustracijų skyriaus vedėjas ir fotografas, 1992–1998 m. – šio žurnalo fotografijos skyriaus redaktorius. 19821992 m. – Lietuvos fotografijos meno sąjungos konsultantas,  1996–2002 m. – Lietuvos dailės muziejaus fotografijos meno sektoriaus vedėjas [12]. Nuo 2002 m. – laisvas menininkas [2].

1969 m. kartu su kitais fotomenininkais įsteigė Lietuvos fotografijos meno draugiją. 1977 m. surengė pirmąją personalinę parodą Vilniaus parodų rūmuose.
A. Kunčius sukūrė žanrinių, portretinių, peizažinių fotografijų. Fotografijos emocionalios, išsiskiria filosofiniu požiūriu į kasdienybę [12]. Išleisti fotomenininko albumai: „Susitikimai“ (1984), „Tolių vaizdai“ (2001) „Debesų knyga“ (2006), „Reminiscencijos“ (2012). Išleisti ir du Vilniui skirti albumai.
A. Kunčiaus išsakytos įdomesnės mintys apie save, kūrybą paskelbtos žurnale „Fotografija“ [8]. Šią publikaciją iš laikraščių, žurnalų, parodų katalogų, fotografijos albumų, radijo ir televizijos reportažų parengė fotografas Tomas Ivanauskas.

1998 m. fotomenininkas buvo apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija už peizažinių fotografijų seriją „Tolių vaizdai“, 2001 m. jam įteiktas Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas. 2015 m. apdovanotas LR kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

Apie A. Kunčių rašoma įvairiuose fotografijai skirtuose leidiniuose. Fotomenininkas ir jo reikšmingesni darbai  pristatomi knygose „XX a. Lietuvos fotografijos antologija“ (Vilnius, 2012. T. 2), „Fotografai – Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai“ [7], Skirmanto Valiulio ir Stanislovo Žvirgždo knygoje „Fotografijos slėpiniai” (Vilnius, 2006. T. 2). Rusų literatūros, kino ir televizijos kritikas Levas Aninskis apybraižų knygoje „Saulė šakose“,  rašydamas apie lietuvių fotografijos mokyklos raidą, dažnai mini A. Kunčiaus nuopelnus fotografijai [1]. Menotyrininkė Agnė Narušytė knygoje „Menas kaip socialinis diskursas“ (Vilnius, 2010) aptaria A. Kunčiaus fotografijų ciklą „Reminiscencijos“. Trumpai apie fotografą paskaitysime knygose „Įžymieji Pakruojo ir jo apylinkių žmonės“ (Vilnius, 1996), Genės Juodytės „Pakruojo krašto žmonės“ (Kaunas, 2005). Apie A. Kunčių rašoma „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [12], „Žurnalistikos enciklopedijoje“ (Vilnius, 1997) ir kt. leidiniuose.

A. Kunčius gyvena Vilniuje nuo 1957 m. Gyveno tuometinėje Z. Angariečio gatvėje (dabar Kaštonų g.). Kasdien eidamas į darbą senamiestyje, fiksavo aplink esančias sostinės vietas. Iš kasdienybės ir liko fotografijose jauno žmogaus akimis įamžintas to meto Vilnius [2].

A. Kunčiaus kūryboje reikšmingą vietą užima Vilniaus senamiesčio architektūros nuotraukos. Nespalvotose fotografijose atsispindi Vilniaus istorija nuo praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio iki šių dienų. 1969 m. fotografas išleido sostinės senamiesčio vaizdų albumą „Senojo Vilniaus vaizdai“ [9]. Knygos įvade autorius rašė: „Norėjau, kad žiūrovas pasijustų vienas sename mieste ir pagyventų ta nuotaika, kurią pajunti, vaikštinėdamas iš miego bundančiomis tuščiomis gatvėmis ir skersgatvėliais, užsukdamas į senove dvelkiančius kiemus, kopdamas į aukštus bokštus ar aplinkui stūksančias kalvas. [… ] Man Vilniaus senamiestis – ne tik visiems žinomi didingi architektūros meno paminklai, bet ir begalės pilkų, iš pirmo nepatraukiančių dėmesį užkampėlių“ [9].

1995 m. A. Kunčius kartu su fotografais Vytautu Balčyčiu ir Alfonsu Budvyčiu išleido jų bendros parodos katalogą „Fotografijos apie Vilnių“ (Vilnius, 1995). Katalogą sudarė ir pratarmę parašė dailėtyrininkė Raminta Jurėnaitė.
2004 m. Lietuvos nacionaliniame muziejuje buvo surengta personalinė A. Kunčiaus paroda „Fotografuota Vilniuje 1963–1970 m.“ [2, 6].

Kunčius Algimantas. Vilnius, 1960-1970: senamiesčio kvadratai. - Vilnius, 2007. Knygos viršelis

Kunčius, Algimantas. Vilnius, 1960-1970: senamiesčio kvadratai.  – Vilnius, 2007. Knygos viršelis

2007 m. išleistas dar vienas A. Kunčiaus fotografijų albumas, skirtas senajam Vilniui „Vilnius, 1960–1970: senamiesčio kvadratai“ [10]. Nuotraukos grąžina į to laikotarpio atmosferą, spinduliuoja fotografo meilę senajam miestui. Tai autoriaus jaunystės įspūdžių Amžinajame mieste atspindžiai. Kaip rašo knygos įvade menotyrininkė Agnė Narušytė, „atrodo, kad fotografas vedžiojasi albumo praeivį […] ir žvalgosi į tolį. Iš pradžių – iš aukščiau, nuo tos vietos, kur guli nuversti Trys Kryžiai, pro šnarančius medžius – į tarsi pirmykščiuose toliuose prigulusį miestą. Paskui jiedu leidžiasi į gatves ir apeina senamiestį kvartalas po kvartalo. Vaikštinėjimo ritmu pamažu skleidžiasi miesto struktūra…“ [10].

Viename interviu fotografas sakė: „Tai mano miestas, kurį stebėjau kasdien praeidamas tuometine Gorkio gatve (dabar Pilies, Didžioji, Aušros Vartų gatvės) ir prie jos prisišliejusiais kvartalais, dairydamasis nuo Gedimino kapo kalno, nusileisdamas į tarp kalvų sruvenančios Vilnios slėnį” [3].
Beveik visuose A. Kunčiaus albumuose yra daug Vilniaus vaizdų.

2015 m. už fotografo ištikimybę Vilniui A. Kunčius apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle [5].
Tais metais Nacionalinėje dailės galerijoje veikė fotomenininko paroda „Vaizdaraščiai“, kurioje pristatyta daugiau nei 50 kūrybos metų apimanti menininko darbų retrospektyva ir buvo eksponuojama per 500 A. Kunčiaus kūrinių – fotografijų ir kino filmų – sukurtų 1962–2015 m.
„Žmonės labai domėjosi, kaip atrodė Vilnius prieš kelis dešimtmečius. Anaiptol ne visi žinojo, tarkime, kad ten, kur dabar stovi Seimas, buvo čiuožykla. Vilniečiams buvo įdomu, dėkojo man, kad sužinojo apie savo miestą iš mano fotografijų“, – sakė fotografas [5].

Minint A. Kunčiaus gimimo jubiliejų, žurnale „Tarp knygų“ (1999, Nr. 6, p. 45) buvo paskelbta fotomenininko bibliografija.

Literatūra ir šaltiniai

1. Aninskis, Levas. Saulė šakose: (apybraižos apie lietuvių fotografiją). – Vilnius, 2009. – 175, [2] p.
2. Armonaitė, Liucija. Autobiografiniai fotografo pasižvalgymai po Vilnių. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2004, kovo 2, p. 6.
3. Armonaitė, Liucija. Sugrįžimas į saulėtąjį Vilnių: [apie A. Kunčiaus fotografijų albumą „Vilnius, 1960-1970: senamiesčio kvadratai“]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2008, saus. 3, p. 13.
4. Baltrušaitytė, Renata. Laiko miestas: Nacionalinėje dailės galerijoje lapkritį karaliauja Algimanto Kunčiaus „Vaizdaraščiai“ – dienoraštis, pripildytas nesuvaidintų praeities akimirkų. – Portr., iliustr. // Veidas. – 2015, Nr. 45 (lapkr. 13), p. 46-49.
5. Iškiliausi vilniečiai didžiuojasi, jog ir jie gali kurti miesto istoriją: [apie 2015 m. Šv.Kristoforo statulėlėmis apdovanotus vilniečius, minimas ir A. Kunčius]. – Iliustr. // Sostinė. – 2015, gruod. 19, p. 2-3.
6. Jegelevičius, Sigitas. Sugrįžimas į mano jaunystės Vilnių: [apie A. Kunčiaus retrospektyvinę fotografijos parodą Lietuvos nacionaliniame muziejuje]. – Iliustr. // Naujasis židinys-Aidai. – 2004, Nr. 5, p. 272-276.
7. Kunčius, Algimantas. Algimantas Kunčius: 1998 Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už peizažinių fotografijų ciklą „Tolių vaizdai“. – Iliustr. – Santr. angl. // Fotografai – Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai. – Vilnius, 2013. – P. 56-75.
8. Kunčius, Algimantas. Algimanto Kunčiaus minčių archyvas: [mintys surinktos iš laikraščių, žurnalų, katalogų, albumų, radijo ir televizijos reportažų]. – Nuotr. // Fotografija. – 2014, Nr. 2, p. 32-37.
9. Kunčius, Algimantas. Senojo Vilniaus vaizdai: [fotoalbumas]. – Vilnius, 1969. – 238 p.: iliustr.
10. Kunčius, Algimantas. Vilnius, 1960-1970: senamiesčio kvadratai: [fotoalbumas]. – [Vilnius], [2007]. – 143, [1] p.
11. Rekštytė, Ieva. Sausainių princas: vaikystės trapumas Algimanto Kunčiaus fotografijoje (nuotraukų Latako g. istorijos). – Iliustr. // Intelligent life. – 2014, Nr. 6, p. 26-28.
12. Žvirgždas, Stanislovas. Kunčius Algimantas. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2007. – T. 11, p. 260-261.

Parengė Danguolė Dainienė (VAVB), 2016

 

Dalintis straipsniu: