Liucija Stulgienė

Liucija Stulgienė. Nuotr. iš kn.: Lietuva. – Vilnius, 2015. – T. 4, p. 412.

L. Stulgienė 1947–1958 m. mokėsi Pakruojo vidurinėje mokykloje. 1963 m. Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Šiaulių universitetas) Fizikos-matematikos fakultete baigė matematikos studijas. 1963–1969 m. šiame institute dėstė. 1969–1976 m. buvo Šiaulių miesto Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja kultūrai, švietimui ir sportui. 1976–1991 m. – LSSR ir Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos Kultūros skyriaus vyriausioji referentė, konsultantė. Nuo 1991 m. – Lietuvos muzikų rėmimo fondo įsteigėja ir direktorė, yra Lietuvos kultūros tarybos narė [3, 4, 5].

L. Stulgienė vykdo 12 muzikos švietimo programų. Svarbiausios iš jų: koncertų ciklas „Alma mater musicalis“ Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje (nuo 1992 m.), muzikos šventė „Pavasario muzika Visagine“ (nuo 1993 m.), „Sekmadienio muzika“ (nuo 1993 m.), „Beauštanti aušrelė“ (nuo 1995 m.), tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“ (nuo 1999 m.), tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ (nuo 2003 m.). Kultūros veikėjos iniciatyva 2000 m. įsteigta bendrija „Atgaiva“, 2002 m. viešoji įstaiga „Muzikos projektai“, rengiamos muzikos programos neįgaliesiems, leidžiamos knygos, kasmetiniai muzikos kalendoriai, almanachai [4, 5].

L. Stulgienė 2001 m. apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio 5-ojo laipsnio ordinu [4, 5], 2012 m. jai įteiktas Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ [2], 2016 m. suteiktas Pakruojo garbės pilietės vardas [6].

2011 m. kultūros veikėja apdovanota sidabro medaliu „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“ [1].

L. Stulgienė nuo 1976 m. gyvena ir dirba Vilniuje. Iki 1991 m. dirbo Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos Kultūros skyriuje, nuo 1991 m. – Lietuvos muzikų rėmimo fonde. Yra parengusi Vilniui skirtų muzikinių programų. Visuomenininkės iniciatyva 1998 m. Vilniuje įsteigti Stasio Vainiūno namai-muziejus [4, 5].

Kultūros veikėjos biografiją galima rasti enciklopediniuose leidiniuose „Lietuva“ [4], „Kas yra kas. Lietuvos moterys“ [7], bibliotekininkės Genės Juodytės biografiniame žinyne „Pakruojo krašto žmonės“ [3]. Apie savo vadovaujamo Muzikų rėmimo fondo veiklą L. Stulgienė pasakoja interviu, kuris spausdinamas humanitarinių m. dr. docento, publicisto Felikso Mačiansko knygoje „Akys nemeluos“ (Vilnius, 2002). Leidinyje „Kultūros politikos strategija ir prioritetai“ (Vilnius, 2009) kompozitoriaus prof. dr. Sauliaus Sondeckio straipsnyje labai teigiamai vertinamas L. Stulgienės darbas organizuojant įvairius muzikinius renginius. Apie L. Stulgienę yra informacijos periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai:

1. Alekna, Raimundas. Dėl apdovanojimo medaliais „Už nuopelnus kultūrai“. Potvarkis. 2011 m. balandžio 7 Nr. 22-59. Vilniaus miesto savivaldybės meras [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2019-12-02]. Prieiga per internetą: <https://vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30194252>.
2. Apdovanojimas L. Stulgienei: [apie apdovanojimą Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“]. – Portr. // Respublika. – 2012, vas. 2, p. 3.
3. Juodytė, Genė. Stulgienė-Maselskytė Liucija // Juodytė, Genė. Pakruojo krašto žmonės: biografinis žinynas. – Kaunas, 2005. – P. 119.
4. Juodpusis, Vaclovas. Stulgienė Liucija. – Portr. // Lietuva. – Vilnius, 2015. – T. 4, p. 412.
5. Juodpusis, Vaclovas. Stulgienė Liucija. – Portr. // Muzikos enciklopedija. – Vilnius, 2007. – T. 3, p. 429.
6. Liucijai Stulgienei – Pakruojo garbės pilietės vardas. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2016, spal. 29, p. 3.
7. Stulgienė Liucija. – Portr. // Kas yra kas. Lietuvos moterys. – Vilnius, 2007. – P. 437.

Parengė: Jurgita Lazauskaitė (VAVB), 2019

Dalintis straipsniu: