Jadvyga Jovaišaitė-Olekienė (Jovaišytė, Josiukienė)

Jadvyga Jovaišaitė-Olekienė. Nuotr. iš kn.: Gulbinaitė, Livija. Akimirkos vaikai. – Vilnius, 1996, p. 6.

Jadvyga Jovaišaitė-Olekienė. Nuotr. iš kn.: Gulbinaitė, Livija. Akimirkos vaikai. – Vilnius, 1996, p. 6.

1919–1920 m. mokėsi italų šokėjos Marijos Perini klasėje (pirmojoje Gruzijos klasikinio baleto studijoje) Tbilisyje. 1921–1925 m. – Olgos Dubeneckienės baleto studijoje Kaune. Nuo 1921 m. šoko Valstybės teatro (iki 1925 m. Valstybės opera) operose, nuo 1925 m. – ir baletuose. 1925 m. atliko studentės vaidmenį pirmajame lietuvių balete Leo Delibo „Kopelija“. 1927–1928 m. stažavosi M. Savickio baleto studijoje Paryžiuje. 1928–1938 m. dėstė plastiką Kauno konservatorijoje (iki 1933 m. Kauno muzikos mokykla). 1944–1963 m. – Lietuvos operos ir baleto teatro solistė, 1941–1943 m. – ir baletmeisterė. 1952–1983 m. dėstė klasikinį ir istorinį šokį Vilniaus dešimtmetėje muzikos mokykloje (vėliau – Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla). J. Jovaišaitė-Olekienė mirė 2000 spalio 22 d. Vilniuje.

J. Jovaišaitė-Olekienė – viena žymiausių charakterinių šokių atlikėjų. Šokiui būdingas temperamentas, ekspresija. 1935 su lietuvių baleto trupe gastroliavo Monte Karle ir Londone. Atliko daug įsimintinų vaidmenų baletuose. Šoko solo partijas operose [1, 4]. Pokalbyje su choreografe Livija Gulbinaitė balerina įvardijo mylimiausius vaidmenis: Zobeida (Nikolajus Rimskis-Korsakovas „Šecherazada“), Zarema (Borisas Asafjevas „Bachčisarajaus fontanas“), Čigonė (Juozas Pakalnis „Sužadėtinė“) [3].
1995 m. apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.

Apie J. Jovaišaitę-Olekienę rašoma muzikologo Jono Bruverio knygoje „Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras“ (Vilnius, 2006), „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [5], A. R. Čaplinsko „Vilniaus atminimo knygoje“ [1]. Knygoje „Lietuvių teatro istorija“ (Vilnius, 2002, T. 2) pateikti trumpi biografiniai duomenys ir vaidmenys Valstybės teatre. Choreografė Livija Gulbinaitė knygą „Akimirkos vaikai“ pradeda nuo pokalbio su lietuviško baleto legenda J. Jovaišaite [3]. Žymi baleto artistė, teatrologė Aliodija Ruzgaitė knygoje apie Lietuvos baleto raidą „Prisiminimų blyksniai“ (Vilnius, 2010) rašo ir apie vieną pirmųjų Valstybės teatro primabaleriną J. Jovaišaitę. Apie baleriną yra straipsnių periodikoje, internete.

Vilniuje J. Jovaišaitė-Olekienė gyveno 1949–2000 m. 2011 m. Lietuvos teatro sąjungos lėšomis V. Mykolaičio-Putino g. 8/2 (Naujamiesčio seniūnija) ant namo, kuriame 1949–1999 m. gyveno žymi baleto artistė, atidengta memorialinė lenta [1, 9].

2003 m. minint 100-ąsias gimimo metines, menininkės sūnus Vikis Oleka įsteigė Jadvygos Jovaišaitės-Olekienės premiją, kuri teikiama gabiausiems baleto mokiniams. 2001 m. tuometinio Baleto skyriaus vadovo Petro Skirmanto iniciatyva Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyriuje atidaryta J. Jovaišaitės-Olekienės vardu pavadinta repeticijų salė [4, 7].

Literatūra ir šaltiniai

1. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Jovaišaitė-Olekienė Jadvyga (1903 08 02–200 10 22): pirmoji lietuvių balerina // Čaplinskas, Antanas Rimvydas // Vilniaus atminimo knyga. – Vilnius, 2011. – P. 169.
2. Dėl leidimo įrengti atminimo lentas Petrui Olekai ir Jadvygai Jovaišaitei-Olekienei. Įsakymas Nr. A30-303. 2011 m. vasario 11 d. Vilniaus miesto savivaldybė [interaktyvus]. 2017 [žiūrėta 2017-03-03]. Prieiga per internetą: <http://www.vilnius.lt/lit/teises_aktai/895>
3. Gulbinaitė, Livija. Jadvyga Jovaišaitė-Olekienė. – Iliustr. // Gulbinaitė, Livija. Akimirkos vaikai: kūrybiniai baleto artistų portretai. −Vilnius, 1996. – P. 6-9.
4. Pagerbti baletui nusipelnę menininkai: [Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyriuje atidaryta pirmosios lietuvių balerinos J. Jovaišaitės-Olekienės vardu pavadinta repeticijų salė] // 7 meno dienos. − 2001, lapkr. 2, p. 11.
5. Ruzgaitė, Aliodija. Jovaišaitė-Olekienė Jadvyga, Jovaišytė, Josiukienė. − Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Iliustr. – Vilnius, 2005. − T. 8, p. 742-743.
6. Ruzgaitė, Aliodija. Mūsų Ditai – 95-eri!: [baleto solistės J. Jovaišaitės-Olekienės 95-osioms gimimo metinėms]. − Iliustr. // Muzikos barai. – 1998, Nr. 13, p. 38-39.
7. Šabasevičius, Helmutas. Šokis, įveikęs šimtmetį: apie Jadvygą Jovaišaitę-Olekienę. – Iliustr. // Bravissimo. – 2008, Nr. 6, p. 14-15.
8. Terleckaitė, Jūratė. Neprilygstamoji Dita: [Apie baleriną J. Jovaišaitę-Olekienę]. – Iliustr. // Veidas. – 1995, Nr. 26, p. 10, 50.
9. [VLN] Atminimo lentos [interaktyvus]. 2000-2017 [žiūrėta 2017-03-03]. Prieiga per internetą: <http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=9456&page=5>.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2016

Dalintis straipsniu: