Petras Norkūnas

Norkūnas, Petras. Gydytojo, chirurgo onkologo, habilituoto medicinos daktaro, profesoriaus Petro Norkūno prisiminimai. – Vilnius, 2016. Knygos viršelis

Yra žymaus gydytojo chirurgo Prano Norkūno jaunesnis brolis, kardiochirurgo dr. Gedimino Norkūno tėvas. Gimė ūkininko šeimoje. 1927–1934 m. mokėsi Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, 1934–1937 m. studijavo Vilniaus Stepono Batoro universiteto Filosofijos ir teologijos fakultete, 1939–1944 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. Chirurginės onkologijos Lietuvoje pradininkas, kūrėjas ir puoselėtojas P. Norkūnas chirurgo karjerą pradėjo 1944 m., kai dar tebevykstant karui buvusiose Vilniaus žydų geto patalpose Pylimo gatvėje vėl buvo atidaryta Vilniaus miesto onkologinė ligoninė. 1957–1980 m. profesorius vadovavo Onkologijos mokslo tyrimo instituto chirurgijos skyriui. 1957 m. P. Norkūnas sėkmingai apgynė medicinos mokslų kandidatinę disertaciją „Kaukolės defektų aloplastika“. 1966 m. P. Norkūnui buvo suteiktas nusipelniusio gydytojo vardas. 1969 metais apgynė habilituoto daktaro disertaciją „Duomenys apie tiesiosios žarnos vėžio diagnostiką, gydymą ir profilaktiką“. 1981–1992 m. dirbo vyr. moksliniu bendradarbiu, nuo 1992 m. – Lietuvos onkologijos centro profesoriumi konsultantu. Būdamas aukštos kvalifikacijos chirurgas, jis buvo itin geras pedagogas, dosniai perteikiantis savo žinias studentams medikams ir jaunesniems kolegoms. Jam vadovaujant apgintos keturios daktaro disertacijos, parašyti metodiniai nurodymai. Prof. P. Norkūnas buvo Lietuvos veiklios ilgaamžystės akademijos narys. P. Norkūnas mirė 2016 m. lapkričio 26 d. Vilniuje, eidamas 105-uosius metus. Palaidotas Antakalnio kapinėse [3, 6].

Profesorius sukūrė žarnyno vėžio diagnostikos ir gydymo metodų: universalųjį elektrokoaguliatorių tiesiosios žarnos polipams šalinti, kontrastinę sigmografiją, naudojant specialų zondą.
Kartu su bendraautoriais profesorius parašė vadovėlį „Klinikinė chirurgija“ (Vilnius, 1969, 1980), paskelbė apie 200 mokslinių straipsnių.

2016 m. Lietuvių kalbos institutas išleido knygą „Gydytojo, chirurgo onkologo, habilituoto medicinos daktaro, profesoriaus Petro Norkūno prisiminimai: Vilniaus lietuvių inteligentų gyvenimas istorijos kryžkelėje“ [3]. Šią knygą sudarė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos (VVDG) socialinis pedagogas, žurnalistas Rimvydas Ginkus. Knygoje profesorius P. Norkūnas pasakoja savo, tuomet dar mokinio, akimis matytą tarpukario Vilnių, prisimena pirmuosius mokytojus, keliones pėsčiomis iš Vilniaus rajono Marijampolio kaimo į Vilnių, mokslą Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje ir kitus svarbius gyvenimo įvykius.  Knygoje taip pat publikuojami profesoriaus P. Norkūno mokinių atsiminimai. Leidinys gausiai iliustruotas profesoriaus P. Norkūno asmeninio ir darbo laikotarpio nuotraukomis.
Apie profesorių rašoma visose lietuviškose enciklopedijose [5, 6], žinynuose „Mūsų gydytojai“ (Vilnius, 1998), „Kas yra kas Lietuvoje“ [5], bibliotekininkės Irenos Fedorovič-Vasilevskos knygoje „Dom przy drodze“ (Wilno, 2020, p. 46–47), periodikoje. Yra informacijos internete.

Habilituotas daktaras Petras Norkūnas: bibliografijos rodyklė. – Vilnius, 2002. Knygos viršelis

2017 m. birželio 18 d. Marijampolio kaime, P. Norkūno g. 2 (Vilniaus r.), kur gimė profesorius, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ iniciatyva atidengta memorialinė lenta su užrašu: „Šioje sodyboje gimė Lietuvos chirurgijos patriarchas Pranas Norkūnas (1912–2016) ir chirurgas-onkologas Petras Norkūnas (1908–1992)“. Lenta pagaminta iš granito [2].

Marijampolio kaime Petro Norkūno vardu pavadinta gatvė [2].

2002 m., minint profesoriaus 90-metį, Lietuvos medicinos biblioteka išleido bibliografijos rodyklę „Habilituotas daktaras Petras Norkūnas“ [1]. Bibliogafiją sudarė Danutė Malakauskienė. Leidinio pradžioje pateikiamas straipsnis „Petras Norkūnas – gydytojas, chirurgas onkologas, habilituotas medicinos daktaras”, kurį pasirašė buvę profesoriaus studentai, mokiniai ir bendradarbiai: dr. Eugenijus Stratilatovas, prof. Laima Griciūtė, dr. Janina Didžiapetrienė, prof. Algirdas Jackevičius, prof. Konstantinas Povilas Valuckas. Bibliografijoje – 206 įrašai.

Literatūra ir šaltiniai

1. Habilituotas daktaras Petras Norkūnas: bibliografijos rodyklė. – Vilnius: 2002. – 41, [3] p.: portr.
2. Iškilmingas medicinos patriarchų profesorių Prano ir Petro Norkūnų atminimo įamžinimas: Vilniaus rjono savivaldybė [informacija apie iškilmingą atminimo lentos, kur gimė broliai profesoriai Pranas ir Petras Norkūnai, atidengimo ceremoniją]. 2017 [žiūrėta 2013-09-13]. Prieiga per internetą: <https://www.vrsa.lt/index.php?1045369584>.
3. Norkūnas, Petras. Gydytojo, chirurgo onkologo, habilituoto medicinos daktaro, profesoriaus Petro Norkūno prisiminimai: Vilniaus lietuvių inteligentų gyvenimas istorijos kryžkelėje. – Vilnius, 2016. – 61, [6] p: iliustr.
4. Norkūnas, Petras. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje. – Vilnius, 2000. – P 498.
5. Norkūnas, Petras. – Portr. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1981. – T. 8, p. 225.
6. Norkūnas, Petras. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2009. – T. 16, p. 500.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017

Dalintis straipsniu: