Artūras Valionis

Artūras Valionis. Nuotr. iš kn.: Valionis, Artūras. Iš natų: [eilėraščiai]. – Vilnius, 2015, II knygos virš.

Artūras Valionis. Nuotr. iš kn.: Valionis, Artūras. Iš natų: [eilėraščiai]. – Vilnius, 2015, II knygos virš.

A. Valionis Vilniaus universitete baigė sociologijos bakalauro, Vidurio Europos universitete Varšuvoje – sociologijos magistro studijas. 2003 m. Lenkijos mokslų akademijoje apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją. 1973–1991 m. gyveno Kaune, nuo 1991 m. – Vilniuje [2].

Pirmieji A. Valionio eilėraščiai pradėti spausdinti periodiniuose leidiniuose nuo 1994 m., o pirmoji poezijos knyga „Skrendant nelieka pėdsakų“ pasirodė 2003 m. Vėliau išleistos šios A. Valionio kūrybos knygos: „Аpytiksliai trys“ (2012), „Daugiau šviesos į mūsų vartus“ (2014), „Iš natų. Kameriniai kūriniai vienišam balsui“ (2015), „π-moll“ (2018). 2018 m. išleistas smulkiosios eseistikos rinkinys „Įvadas į metafizikos įvadą“ (el. leidinys). 2021 m. pasirodė poezijos rinktinė „Lėta medžiagų apykanta“, į kurią sudėti eilėraščiai, autoriaus atrinkti iš anksčiau išleistų jo knygų, taip pat pluoštas naujų kūrinių.
A. Valionio kūryba netradiciška, išskirtinė, postmoderni. Knygose vyrauja žaismė ir muzikalumas [1].

Artūro Valionio poezija versta į 14 kalbų (anglų, švedų, lenkų, latvių, latgalių, rusų, baltarusių, makedonų, katalonų, slovėnų, vokiečių, prancūzų, ukrainiečių ir kinų). Į lietuvių kalbą poetas yra išvertęs K. I. Galčynskio (Gałczyński), T. Ružyckio (Różycki), B. Konstrat (iš lenkų k.), A. Rich, M. Katz, J. Rothenberg, J. Kinsella, K. Keys (iš anglų k.), I. Baluodės (Balode), K. Verdinio (Kārlis Vērdiņš) (iš latvių k.), O. Herasymyuk  (iš ukrainiečių k.), M. Bahdanovič ir A. Chadamovič (iš baltarusių k.), taip pat katalonų poeto X. Farre eilėraščių.

Kūrėjas bendradarbiauja su džiazo muzikantais, akademinės muzikos atlikėjais, yra rengęs bendrus pasirodymus su džiazmenais Vladimiru Tarasovu, Liudu Mockūnu, Eugenijum Kanevičium, Arkadijum Gotesmanu, Vyčiu Nivinsku, Tuomas Ojala, multiinstrumentalistu Sauliumi Petreikiu, kompozitoriumi ir dirigentu Vaclovu Augustinu ir kameriniu choru „Jauna muzika”, aktore Olita Dautartaite, vinilinių plokštelių didžėjumi Tomu Boo. Kompozitoriai Vaclovas Augustinas ir Vytautas V. Barkauskas yra sukūrę kūrinių pagal A. Valionio tekstus.

Valionis, Artūras. π-moll: [eilėraščiai, neoficialūs vertimai]. – Kaunas, 2018. Knygos viršelis

Valionis, Artūras. π-moll: [eilėraščiai, neoficialūs vertimai]. – Kaunas, 2018. Knygos viršelis

Valionis, Artūras. Iš natų: [eilėraščiai]. – Vilnius, [2015]. Knygos viršelis

Valionis, Artūras. Iš natų: [eilėraščiai]. – Vilnius, [2015]. Knygos viršelis

Už savo kūrybą poetas yra pelnęs įvairių apdovanojimų. 2008 m. jam paskirta I vieta ir „Vilniaus – Europos kultūros sostinės 2009“ projekto „Haiku Vilniui“ prizas už geriausią rugsėjo mėnesio haiku [1].

2019 m. už ketvirtąją ir penktąją poezijos knygas – „Iš natų. Kameriniai kūriniai vienišam balsui“ (2015) ir „π-moll“ (2018) – Artūrui Valioniui skirta Vilniaus miesto mero premija [2].
„Atvažiavau į Vilnių aname tūkstantmetyje, 1991 metais, 18-metis. Pradėjau mokytis ir žinojau, kad čia liksiu. Gyvenu iki dabar, jau greit bus 30 metų. Knygoje Vilniaus nėra daug, kadangi visada maniau, kad poezija neturi būti turistinis gidas. Vis dėlto, Vilnius yra vienintelis miestas, kuris mano knygose kelis kartus yra rašomas iš didžiosios raidės. Pora kitų miestų paminimi, bet iš mažosios. Ir aš stengiausi būti Vilniaus personažu, gerai žinomas siauruose sluoksniuose“, – sakė nominantas, atsiimdamas apdovanojimą [1].
Kaip rašoma knygos „π-moll“ anotacijoje, kūrybinė brandą pasiekęs poetas savo penktojoje knygoje „… lieka ištikimas savo principui – nekartoti nei savęs, nei kitų ir nuolat ieškoti naujų išraiškos formų…“

Apie Artūrą Valionį rašoma kai kurių jo paties knygų viršeliuose (pvz.,„Lėta medžiagų apykanta“). Yra straipsnių periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. „Poezijos pavasario“ šventėje Vilniaus mero premija įteikta poetui Artūrui Valioniui. [Vilniaus miesto savivaldybė] [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-11-21]. Prieiga per internetą: <https://vilnius.lt/lt/2019/05/23/poezijos-pavasario-sventeje-vilniaus-mero-premija-iteikta-poetui-arturui-valioniui/>.
2. Valionis Artūras: [biografija ir bibliografija]. Lietuvos rašytojų sąjunga [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-11-03]. Prieiga per internetą: <https://rasytojai.lt/rasytojai/valionis-arturas/>.

Parengė: Giedrė Bitautienė (VCB), 2022

Dalintis straipsniu: