Vilniaus mero premija

Vilniaus miesto savivaldybės mero premija už poeziją ir kitus kūrinius, skirtus Vilniui, buvo įsteigta 2005 metais. Premija teikiama „Poezijos pavasario“ renginių metu. Vilniaus meras priima festivalio dalyvius ir įteikia mero prizą Vilniaus Rotušėje arba miesto savivaldybėje. 2008 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos buvo priimti, 2020 m. vasario 12 d. sprendimu atnaujinti Vilniaus mero premijos nuostatai [1, 3]. 2015 m. jie buvo pakeisti, išsiplėtė nominantų ratas. Premija pradėta teikti ne tik poetams, bet ir kitiems kūrėjams [2].

Apdovanojimą yra gavę šie poetai ir menininkai:

Aidas Marčėnas už lyrikos rinktinę „Pasauliai“ (2005 m.)
Algimantas Baltakis už eilėraščius sostinės tema knygoje „Žvirblių žiemavietė“ (2006 m.)
Almis Grybauskas už poeziją apie Vilnių poezijos rinktinėje „Apžvalgos spiralė“ (2007 m.).
Antanas A. Jonynas už eilėraščius apie Vilnių (2008 m.).
Justinas Marcinkevičius už ciklą „Rudeninė puokštė Vilniui“ eilėraščių rinkinyje „Naktį užkluptas žaibo“ (2009 m.).
Kompozitorius Algirdas Martinaitis už naujus  muzikinius projektus (2010 m.).
Jonas Strielkūnas už poeziją apie Vilnių ir 2009 m. išleistą dvitomį „Lyrika“ (2010 m.).
Dailininkas Mindaugas Skudutis už Vilniaus įamžinimą meno kūriniuose (2010).
Leonardas Gutauskas už poeziją apie Vilnių ir poezijos knygą „Urbo kalnas” (2011 m.).
Antanas Šimkus už poeziją apie Vilnių ir poezijos knygą „Sezonas baigtas“ (2012 m.).
Julius Keleras už eilėraščius ir fotografijas apie Vilnių, už nuotraukų albumą „Vilniaus šaligatviai = Vilnius pavements” (2013 m.).
Ramunė Brundzaitė už  knygą „Drugy, mano drauge“ (2014 m.).
Vitalijus Asovskis už lietuvių poezijos vertimų knygą „Rudens buhalteriją“ ir eilėraščius apie Vilnių (2015 m.).
Marius Burokas už poeziją apie Vilnių (2016 m.).
Darius Pocevičius už knygą „100 istorinių Vilniaus reliktų“ (2017 m.).
Saulius Paukštys už fotografijos meno populiarinimą, meninius projektus, garsinančius Vilniaus miesto vardą pasaulyje (2019 m.).
Artūras Valionis už knygas „Iš natų“ ir „π-moll“, aktyvią kultūrinę veiklą, poeziją muzikoje (2019 m.).
Vytautas Tomaševičius už Vilniaus garsinimą (2020 m.).
Jurgita Jasponytė-Burokienė už poezijos rinkinį „Vartai Auštrieji“ (2020 m.).
Vladas Braziūnas už poezijos knygą „Vilniaus heteroglosija“ (2021 m.).
Gitenis Umbrasas už menines Vilniaus miestui skirtas akcijas (2021 m.).
Julija Janulaitytė už Stiklo kvartalo iniciatyvą (2021 m.).
Marius Marcinkevičius už knygą vaikams „Akmenėlis“ (2021 m.).
Mindaugas Kvietkauskas už kultūrinę, literatūrinę veiklą, kūrybą Vilniui ir apie Vilnių (2023 m.).
Schirin Nowrousian už kultūrinę, literatūrinę veiklą, kūrybą Vilniui ir apie Vilnių (2023 m.).

Literatūra ir šaltiniai

1. Dėl kasmetinės Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos už poeziją apie Vilnių steigimo. Vilniaus miesto savivaldybė [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2010-05-27]. Prieiga per internetą:
<http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30158198>.
2. Dėl tarybos 2009-11-04 sprendimo Nr. 1-1284 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos menininkui įsteigimo ir nuostatų tvirtinimo” pakeitimo. Sprendimas. Vilniaus miesto savivaldybė [interaktyvus]. 2017 [žiūrėta 2017-03-07]. Prieiga per internetą:
<https://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30271530>.
3. Dėl tarybos sprendimo projekto „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos poetui už poeziją apie Vilnių įsteigimo ir nuostatų tvirtinimo“. Vilniaus miesto savivaldybė [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2012-05-27].  Prieiga per internetą:
<http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30174578>.