Marius Burokas

Marius Burokas. Nuotrauka Monikos Požerskytės. Iliustr. iš leid.: Neakivaizdinis Vilnius. – 2021, Nr. 9, p. 23.

Marius Burokas. Nuotrauka Monikos Požerskytės. Iliustr. iš leid.: Neakivaizdinis Vilnius. – 2021, Nr. 9, p. 23.

M. Burokas 1995 m. baigė Vilniaus Pilaitės vidurinę mokyklą [1]. 1999 m. baigė Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą) [7]. Bendradarbiauja su literatūros, literatūros kritikos ir meno leidiniais („Nemunas“, „Metai“, „Literatūra ir menas“, „Kultūros barai“, „Šiaurės Atėnai“ ir kt.), dirbo lietuvių kalbos mokytoju, programų redaktoriumi, koordinatoriumi, žurnalistu, vertėju ir kt. [1].

Nuo 2007 m. M. Burokas yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Išleistos šios autoriaus poezijos knygos: „Ideogramos“ (1999 m.), „Būsenos“ (2005 m.), „Išmokau nebūti“ (2011 m.), „Švaraus buvimo“ (2018 m.). Jo eilės primena ritminę prozą. M. Burokas taip pat parengė poezijos ir prozos publikacijų kultūrinėje spaudoje, yra sudaręs keletą leidinių [1, 2, 3].
Buroko poezija versta į lenkų, rusų, latvių, suomių, slovėnų, anglų, vokiečių, prancūzų ir ukrainiečių kalbas. Jo eilėraščių pateko į „New European Poets“ antologiją („Greywolf Press“, 2008).
Nuo 2013 m. M. Burokas yra Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys. Verčia iš rusų ir anglų kalbos. Verčia JAV, Kanados, Australijos ir Didžiosios Britanijos poetų Charleso Simico, Walterio S. Marwino, Gwendolyn MacEwen, Robinsono Jefferso, Roberto Bly, Jameso Dickey, Williamo Carloso Williamso, Margaret Atwood, Michaelo Ondaatje, Hildos Doolittle (H. D.), Alano Dugano, Alo Purdy, Charleso Bukowskio, Davido Maloufo, Tedo Hugheso ir kt. eiles [2].
Periodinėje spaudoje skelbta nemažai M. Buroko esė, pamąstymų ir kt. Įdomios yra jo mintys apie šių laikų lietuvių poeziją, kultūrą [4, 6].

M. Burokas yra gavęs nemažai apdovanojimų: Jaunojo jotvingio premiją už poezijos knygą „Išmokau nebūti“ (2011 m.); Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premiją už publicistinius kūrinius (2011 m.); Antano Miškinio literatūrinę premiją už aukštaitiškos dvasios puoselėjimą poezijos knygoje „Išmokau nebūti“ (2012 m.); Poezijos pavasario premiją už užsienio poezijos vertimą į lietuvių kalbą (2013 m.); Vilniaus knygų festivalio premiją „Naujasis knygnešys“ (2013 m.); Vytauto Kubiliaus premiją už kritiką ir literatūrologiją (2018 m.); Literatūrinės Panevėžio žiemos apdovanojimą „Literatūrinė Riterio rožė” (2018 m.); Poezijos pavasario-Kauno miesto savivaldybės Maironio premiją už eilėraščių rinkinį „Švaraus buvimo“ (2019 m.).

2016 m. M. Burokas gavo vietinę – Vilniaus mero premiją už poeziją apie Vilnių [3].

Poetui svarbus jo gimtasis Vilnius. Paklaustas prisipažįsta: „Esu tipiškas vietinis“. M. Burokas yra  gyvenęs įvairiuose sostinės rajonuose, išvaikščiojęs jį: Pasivaikščiojimas po miestą, net ir tais pačiais, neišradingais maršrutais, svarbi kasdienybės dalis. Vaikštant ateina gerų minčių, eilučių, o kartais ir eilėraščių. Iš tiesų pasivaikščiojimas man atrodo vienintelė tinkama buvimo mieste ir su miestu forma: gali stebėti, kaip gyvena tavo miestas, kaip jis keičiasi“ [5].

Apie M. Buroką rašoma informaciniame leidinyje Kas yra kas Lietuvoje, 20/21“ [1], nemažai informacijos periodikoje, internete [2, 3, 7].

Literatūra ir šaltiniai

1. Burokas Marius. // Kas yra kas Lietuvoje, 20/21: Lietuvos valstybės metraštis. – Kaunas, [2022]. – P. 443.
2. Burokas, Marius. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga [interaktyvus]. 2004-2023 [žiūrėta 2023-08-29]. Prieiga per internetą: <https://www.llvs.lt/narys/152>.
3. Marius Burokas. Lietuvos rašytojų sąjunga [interaktyvus]. 2023 [žiūrėta 2023-08-29]. Prieiga per internetą: <https://rasytojai.lt/rasytojai/burokas-marius/>.
4. Burokas, Marius. Marius Burokas: „Kartais lietuvių poezijoje pasigendu politinio ir socialinio sąmoningumo“: [pokalbis su lietuvių poetu, vertėju, literatūros kritiku Mariumi Buroku] / [kalbėjosi] Claire Jacobson; vertė Andrius Patiomkinas // Šiaurės Atėnai. – 2018, kovo 2, p. 5. Prieiga per internetą: <http://www.satenai.lt/2018/03/02/marius-burokas-kartais-lietuviu-poezijoje-pasigendu-politinio-ir-socialinio-samoningumo/>.
5. Burokas, Marius. Poetai ir daugiaveidis jų Vilnius: [pokalbis su poetais Mariumi Buroku ir Giedre Kazlauskaite] / [kalbėjosi] Virginija Cibarauskė. – Portr. // Neakivaizdinis Vilnius. – 2021, Nr. 9, p. 22–29. Prieiga per internetą:< https://issuu.com/neakivaizdinisvilnius/docs/pavasaris_2021>.
6. Burokas, Marius. Poetas Marius Burokas: „Gyvename mėgėjų kultūros klestėjimo epochoje“: LM anketa. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2015, Nr. 9 (vas. 27), p. 5–6; Prieiga per internetą: <https://literaturairmenas.lt/publicistika/poetas-marius-burokas-gyvename-megeju-kulturos-klestejimo-epochoje>.
7. Marius Burokas. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. 2023 [žiūrėta 2023-08-29]. Prieiga per internetą: < https://www.vle.lt/straipsnis/marius-burokas/>.

Parengė: Zita Tiukšienė (VAVB), 2023

Dalintis straipsniu: