Mindaugas Kvietkauskas

Mindaugas Kvietkauskas. Nuotr. iš kn.: Kas yra kas Lietuvoje, 20/21. – Kaunas, [2022]. – P. 737.

Mindaugas Kvietkauskas. Nuotr. iš kn.: Kas yra kas Lietuvoje, 20/21. – Kaunas, [2022]. – P. 737.

Mindaugas Kvietkauskas 1994 m. baigė vidurinę mokyklą Vilniuje [5]. 1998 m. baigė lietuvių filologijos studijas Vilniaus universitete. 1999–2008 m. dirbo žurnalo „Metai“ kritikos redaktoriumi. 2000 m. – įgijo lietuvių filologijos magistro laipsnį. 2002–2003 metais studijavo Oksfordo Hebrajų ir judaikos studijų centre judaiką (jidiš kalbą ir literatūrą). 2006 m. įgijo daktaro laipsnį Vilniaus universitete. 2006–2018 metais dėstytojavo Lietuvių literatūros katedroje. 2008–2018 metais – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius. 2018 m. – dir. pavaduotojas mokslo reikalams. 2019–2020 metais – Lietuvos Respublikos kultūros ministras [1, 4]. 2023 metais išrinktas Vilniaus Universiteto Filologijos fakulteto dekanu [8].

Mačiau Vilnių: poezijos antologija pirmojo Vilniaus paminėjimo 700 metų sukakčiai. – [Vilnius], [2023]. Knygos viršelis

Mačiau Vilnių: poezijos antologija pirmojo Vilniaus paminėjimo 700 metų sukakčiai. – [Vilnius], [2023]. Knygos viršelis

M. Kvietkauskas tiria daugiakalbę ir šiuolaikinę Lietuvos literatūrą, judaiką, atlieka sociokultūrinius literatūros tyrimus [1, 4]. Jis yra išleidęs mokslinių monografijų: „Vilniaus literatūrų kontrapunktai: Ankstyvasis modernizmas 1904–1915“ (2007 m.); „Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai“ (su Viktorija Daujotyte, 2011 m., lenkų kalba – 2014 m.), yra išvertęs knygų, sudaręs keletą leidinių. Vilniaus paminėjimo 700 metų sukakčiai sudarė poezijos antologiją „Mačiau Vilnių“ (2023 m., su Alvydu Šlepiku). Išleido kūrybos rinkinius „Rabi“ (eilėraščiai, 1998 m.), „Uosto fuga“ (esė, 2016 m.). M. Kvietkauskas yra paskelbęs spaudoje nemažai straipsnių [3].

M. Kvietkauskas yra gavęs įvairių apdovanojimų. Tai apdovanojimas už geriausią Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų disertaciją (2006 m.), Č. Milošo metų premija už monografiją „Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai“ (2011 m.), B. Savukyno premija už platų raštijos ir kultūros istoriko akiratį, temų aktualumą bei puikų literatūrinį stilių (2016 m.), Rašytojų sąjungos premija už didelės meninės vertės literatūrinį kūrinį „Uosto fuga“ (2018 m.), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius (2018 m.) [1], ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Kavalieriaus kryžius (2019 m.) [4].

Kvietkauskas, Mindaugas. Uosto fuga: esė. – Vilnius, 2016. Knygos viršelis

Kvietkauskas, Mindaugas. Uosto fuga: esė. – Vilnius, 2016. Knygos viršelis

Vertinami M. Kvietkausko nuopelnai Vilniaus daugiatautės kultūros sklaidai, jo įvairiapusė kūryba, Vilniaus kultūros faktų ir slėpinių tyrinėjimas bei žinios apie Vilnių skleidimas. 2023 m. M. Kvietkauskas buvo apdovanotas Vilniaus mero premija už estetinio gyvastingumo pojūtį ir išlaikymą „Uosto fugos“ tekstuose. Vilniui skirta poezija susijusi su miesto istorija, jo asmenybėmis, vietomis [9].

M. Kvietkauskas yra kalbėjęs apie meilę tam tikrai vietai: „Tada imame jausti ir natūralius ryšius su kitų toje vietoje gyvenusių žmonių likimais, mintimis, tekstais. Tai gali būti Cz. Miloszas ar R. Gary, bet gali būti ir niekam nežinomo, tačiau toje pačioje gatvėje savo amžių nugyvenusio seno žmogaus istorija. Svarbiausia tai, kad meilė vietai mums iš tiesų padeda įveikti vienatvę“ [6].
M. Kvietkauskas gyvena Vilniuje, domisi šio miesto istorija, kultūra. Mintis apie Vilnių ir jo svarbą galima aptikti ir esė rinkinyje „Uosto fuga“ (2016): „Kas kartą, kai pažiūri į Vilnių nuo Išganytojo kalvos, širdis sušyla. Nieko daugiau nereikia“ [7, p. 225].

Apie M. Kvietkauską rašoma „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [4], „Kas yra kas Lietuvoje, 20/21“ [1], kituose informaciniuose leidiniuose, periodikoje [5, 6]. Yra informacijos internete [3, 8, 9].

Literatūra ir šaltiniai

1. Mindaugas Kvietkauskas. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje, 20/21. – Kaunas, [2022]. – P. 737.
2. Mindaugas Kvietkauskas. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas [interaktyvus]. 2023 [žiūrėta 2023-10-27]. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/mindaugas_kvietkauskas/>.
3. Mindaugas Kvietkauskas. Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas [interaktyvus]. 2023 [žiūrėta 2023-10-27]. Prieiga per internetą: <https://www.flf.vu.lt/institutai/lkvti/darbuotojai?view=article&id=818&catid=96:lietuviu-literaturos-katedra#publikacijos>.
4. Mindaugas Kvietkauskas. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. 2023 [žiūrėta 2023-10-27]. Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/mindaugas-kvietkauskas/>.
5. Kvietkauskas, Mindaugas. Eseistikos nuotykis: [pokalbis su Mindaugu Kvietkausku] / [kalbėjosi] Viktorija Vitkauskaitė; [su prierašu apie M. Kvietkauską]. – Portr. // IQ. – 2017, Nr. 7 (liepa), p. 80–83.
6. Kvietkauskas, Mindaugas. Meilė vietai mums iš tiesų padeda įveikti vienatvę: [pokalbis su poetu, literatūrologu, eseistu, vertėju Mindaugu Kvietkausku] / kalbina Saulius Vasiliauskas. – Iliustr. // Metai. – 2017, Nr. 7, p. 100–107.
7. Kvietkauskas, Mindaugas. Uosto fuga: esė. – Vilnius, 2016. – 242, [2] p.: iliustr.
8. Nauju Filologijos fakulteto dekanu išrinktas prof. dr. Mindaugas Kvietkauskas. Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas [interaktyvus]. 2023 [žiūrėta 2023-10-27]. Prieiga per internetą: <https://www.flf.vu.lt/naujienos/bendros-naujienos/nauju-filologijos-fakulteto-dekanu-isrinktas-prof-dr-mindaugas-kvietkauskas>.
9. Vilniaus mero premija įteikta dviem poezijos kūrėjams: [minimas M. Kvietkauskas]. Vilniaus miesto savivaldybė [interaktyvus]. 2023 [žiūrėta 2023-10-27]. Prieiga per internetą: <https://rb.gy/r6byg7>.

Parengė: Martynas Vrubliauskas (VCB), 2023

Dalintis straipsniu: