Vidmantas Mickevičius

Vidmantas Mickevičius. Nuotr. iš kn.: Mickevičius, Vidmantas. Abromiškių aura. – Vilnius, 2008, p. 2.

Baigė Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. Metus mokėsi Kauno politechnikos instituto Radiotechnikos fakultete, vėliau įstojo į Kauno medicinos institutą. Baigęs bendrosios medicinos studijas V. Mickevičius kurį laiką dirbo dėstytoju Šiaulių medicinos mokykloje. 1976 m. pradėjo dirbti Druskininkų ligoninės neurologijos ir reabilitacijos skyriuje. Abromiškių reabilitacijos ligoninėje dirbo nuo 1978 m., buvo neurologijos skyriaus vedėjas. 9 deš. pabaigoje kurį laiką buvo grįžęs gyventi į Vilkaviškį. Beveik trejus metus dirbo rajono centrinės ligoninės neurologu, vyr. gydytojo pavaduotoju. Vilkaviškyje taip pat buvo vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Vilkaviškio skyriaus steigėjų bei koordinatorių, aktyviai dalyvavo veikloje – leido pogrindžio laikraštėlį, rašė tekstus, spausdino, maketavo, iliustravo [5].
Dirbo medicinos audito grupėje prie Sveikatos apsaugos ministerijos, aktyviai dalyvavo įdiegiant reabilitacijos standartus ir Lietuvoje, ir Vilniaus apskrityje. 1997–1998 m. – Vilniaus Universitete Medicinos fakultete Socialinės medicinos centre buvo lektoriumi, dėstė kokybės vadybos pagrindus [5].
Tuometinio Lietuvos elektrinės direktoriaus Prano Noreikos pakviestas V. Mickevičius grįžo į Elektrėnus ir pradėjo dirbti Abromiškių reabilitacijos ligoninės vyr. gydytojo pavaduotoju, nuo 1998 m. – VšĮ Elektrėnų ligoninės vyriausiuoju gydytoju. Nuo 2005 m. gegužės iki 2017 m. liepos mėn. V. Mickevičius dirbo Abromiškių reabilitacijos ligoninėje gydytoju neurologu ir fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju [4, 5].
Buvo aktyvus radijo mėgėjas trumpabangininkas. Radijo ryšiu bendraudavo su radijo mėgėjais visame pasaulyje, skleisdamas žinią apie to laikotarpio įvykius Lietuvoje, taip pat susisiekdavo ir su žinomu misionieriumi, kunigu ir gydytoju Aleksandru Bendoraičiu, kuris tuo metu gyveno ir dirbo Bolivijoje, Amazonės baseino džiunglėse. Jo pakviestas V. Mickevičius išvyko į pirmąją Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ekspediciją į Boliviją, ten neatlygintinai gydė ligonius, padėjo statant ligoninę Guayaramerin miestelyje [4, 5].

1992 m. iš V. Mickevičiaus buto Saulės gatvėje buvo parodyta pirmoji Elektrėnų televizijos laida. Jis kartu su draugais ir broliu pagamino siųstuvą ir antenas bei transliavo pačių kurtas televizijos laidas [5]. 2010 m. kartu su sūnumi iš Elektrėnų aeroklube ištekintų stūmoklių sukonstravo Stirlingo variklį, taip pat sėkmingai konstravo trumpabangius radijo aparatus ir kolekcionavo senovinę foto techniką, fotografavo ir rengė kūrybos parodas, rašė straipsnius laikraščiams [3, 5]. Apie Stirlingo variklį yra parengęs publikacijų. V. Mickevičius buvo ilgametis Lietuvos radijo mėgėjų draugijos narys, buvo įsitraukęs į piliakalnių aktyvavimo programą. Aktyvavo per 70 piliakalnių, radijo ryšiu bendravo su daug radijo mėgėjų iš įvairių šalių.

2004–2007 m. buvo Elektrėnų savivaldybės tarybos narys.

Mickevičius, Vidmantas. Abromiškių aura: [fotografijų albumas]. – Vilnius, 2008. Knygos viršelis 

Nuo 2005 m. V. Mickevičiaus fotografijų autorinės parodos buvo rengiamos Abromiškių reabilitacijos ligoninėje (yra ir pastovi ekspozicija), kelios parodos Elektrėnų viešojoje bibliotekoje, Medicinos bibliotekoje (2008 m.), Vilniaus apskrities administracijos pastate (6a), Marijampolės kultūros centre. Parodą „Iš pelytės urvelio“ – įsigijo Kaišiadorių miškų urėdija ir naudojo kaip mokomąją priemonę – kaip nereikia elgtis gamtoje.
2008 m. V. Mickevičius išleido fotografijų albumą „Abromiškių aura“ [6, 7]. 2009 m. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje parengė parodą tokiu pat pavadinimu.
2011 m. išleido leidinuką „Prarastojo judesio kaina, arba pasakojimas apie medicininę reabilitaciją esant negalei“, o 2012 m. – „Reabilitacija po insulto“. Keletas jo straipsnių publikuoti savaitraštyje „Lietuvos sveikata“.
V. Mickevičiaus fotografijos spausdintos leidiniuose „100 geriausių mėgėjų darbų“ (2008), „Elektrėnų kraštas = Land of Elektrėnai“ (2010), „Medžių erotika“ (2012), „Sugrįžusi šviesa“ (2013).

Abromiškių reabilitacijos ligoninėje eksponuojami V. Mickevičiaus senų fotoaparatų ir paties darytų nuotraukų kolekcijos dalis. Nuosekliai kolekcionuoti senus fotoaparatus V. Mickevičius pradėjo 2005 m. [1]

2010 m. V. Mickevičius buvo apdovanotas Vilniaus apskrities nominacija – Kunigaikščio Gedimino III laipsnio bronzos medaliu ir diplomu „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje“ [2].

Nuo 2005 m. V. Mickevičius gyveno Elektrėnuose ir dirbo Abromiškėse. Savo fotoalbumo „Abromiškių aura“ pratarmėje jis rašė: „Iš kur ta aura atsirado? Ar tik ne iš legendinio grafo Pliaterių dvaro Abromiškėse? Gal ją palaiko nekalbūs Girkalnių senkapiai, gal Elektrėnų mariomis užlietų kaimų ir buvusio žvėrinčiaus miško dvasia, o gal nuostabaus grožio nedidutis Orio ežeras, jo pakrantės, paslaptingoje  rėvoje vinguriuojantis Graželenkos upelis, Šarkinės ir Šaltinių miškai, seniai, seniai nuo maro išmirusio Girnakalių kaimo vėlės?“ [6].

Apie V. Mickevičių rašoma Onos Gražinos Maleravičienės leidinyje „Iš visos širdies: pasakojimai apie Elektrėnų krašto žmones“ [4], periodikoje.

V. Mickevičius mirė 2017 m. rugsėjo 9 d. Elektrėnuose, palaidotas Elektrėnų kapinėse.

Literatūra ir šaltiniai

1. Ambrazas, Goda. Neurologas „gydo“ ir fototechniką. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2015, bal. 18, p. 15.
2. Bartkevičienė, Rasa. Elektrėnų pasididžiavimas: [apie V. Mickevičiaus apdovanojimą Vilniaus apskrities nominacija] // Savivaldybių žinios. – 2012, saus. 26, p. 16.
3. Kirkilienė, Julija. Neramios širdies gydytojas // Elektrėnų kronika. – 2010, rugpj. 6/12, p. 7.
4. Maleravičienė, Ona Gražina. Likimo sūpuoklėse // Maleravičienė, Ona Gražina. Iš visos širdies: pasakojimai apie Elektrėnų krašto žmones. – Kaišiadorys, 2005. – P. 85–89.
5. Mickevičienė, Virginija. Vidmantas Mickevičius – gydytojas, fotografas, radijo mėgėjas // Mokslo Lietuva. – 2018, rugs. 22, p. 12.
6. Mickevičius, Vidmantas. Abromiškių aura: [fotografijų albumas]. – Vilnius, [2008]. – [54], 2 p.: iliustr.
7. Zinkuvienė, Alia. Paslaptingosios Abromiškių auros metraštininkas // Respublika. – 2008, liep. 12, p. 28.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (ESVB), 2019

Dalintis straipsniu: