Rimvydas Laužikas

Rimvydas Laužikas. Nuotr. iš kn.: Laužikas, Rimvydas. Istorinė Lietuvos virtuvė: maistas ir gėrimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. – Vilnius, 2014. IV viršelio p.

Rimvydas Laužikas. Nuotr. iš kn.: Laužikas, Rimvydas. Istorinė Lietuvos virtuvė: maistas ir gėrimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. – Vilnius, 2014. IV viršelio p.

R. Laužikas 1978–1986 m. mokėsi Joniškėlio (Pasvalio r.) vidurinėje mokykloje, 1986–1989 m. – Vilniaus respublikinėje internatinėje sporto mokykloje. 1989–1995 m. studijavo istoriją Vilniaus pedagoginiame universitete. 2006 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį. 1994–1996 m. dirbo istorijos mokytoju Joniškio (Molėtų r.) vidurinėje mokykloje, 1996–1998 m. – Vilniaus jėzuitų gimnazijoje ir Vilniaus M. Dobužinskio vidurinėje mokykloje. 1998–2008 m. buvo Lietuvos etnokosmologijos muziejaus vyriausiasis rinkinių saugotojas. Nuo 2004 m. yra Vilniaus universiteto lektorius [2, 6, 9]. 2008–2017 m. buvo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto strateginės raidos prodekanas, 2008–2013 m. – Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorius, 2013–2020 m. – Muzeologijos katedros vedėjas. 2015 m. suteiktas profesoriaus mokslinis laipsnis. 2017–2022 m. buvo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas [2, 9].

R. Laužiko pagrindinės mokslinių interesų sritys: skaitmeninių technologijų taikymas kultūros paveldui ir humanitariniams mokslams, paveldo informacija ir komunikacija, muzeologija, bažnyčių ir dvarų archeologija, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gastronomijos istorija. Tyrinėjo Tauragnų, Bijutiškio, Pašaminės bažnyčių vietas, Gedučių dvarvietę.
Profesorius kartu su istorike Anželika Laužikiene vykdė edukacinius archeologijos ir kultūros paveldo projektus jaunimui. Nuo 2015 m. vadovauja UNESCO programai „Pasaulio atmintis“. Profesorius yra Lietuvos UNESCO nacionalinės komisijos, Tarptautinės muziejų tarybos ICOM Lietuvos nacionalinio komiteto valdybos, Lietuvos archeologijos draugijos, Europos archeologų asociacijos, Tarptautinės organizacijos „Kompiuterių ir kiekybinių metodų naudojimas archeologijoje“ narys.
Parengė knygą „Istorinė Lietuvos virtuvė: maistas ir gėrimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (2014 m.), buvo knygų „Radvilų tėvonija Dubingiuose“ (2009 m.), „Radvilų rūmai Dubingiuose“ (2011 m.), „Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos“ (2015 m.), „Oginskių dvaro virtuvėje“ (2016 m.), „Erelio vaikai: Radvilų giminės pėdsakais“ (2017 m.), „Senieji lietuviški receptai“ (2020 m.), „Wie der gepökelte Stier nach Konstanz fuhr: kulinarische Wechselbeziehungen zwischen Litauen und Deutschland mit 31 Rezepten“ („Kaip išgydytas pulkas vedė į Konstancą: kulinarinės Lietuvos ir Vokietijos sąsajos su 31 receptu“, 2017 m.), „How the Future King of England Ate Peacock in Vilnius: the Shared Cultural, Political and Culinary History of Britain and Lithuania“ („Kaip būsimasis Anglijos karalius valgė povą Vilniuje: bendroji Britanijos ir Lietuvos kultūrinė, politinė ir kulinarinė istorija“, 2018 m.) bendraautoris.
Buvo vadovėlių „Kelias: Lietuvos istorijos vadovėlis V klasei“ (2000 m., 2008 m.), „Žingsniai: istorijos vadovėlis VI klasei“ (2009 m.), „Laikas: istorijos vadovėlis XI klasei“ (2010 m., 2014 m.), „Laikas: istorijos vadovėlis XII klasei“ (2011 m.)“ bendraautoris. Vienas ir su kitais mokslininkais parengė mokomąsias knygas „Vakarų Europos kultūros raidos bruožai“ (1998 m.), „Kultūros paveldo skaitmeninimo ABC… DEFG“ (2009 m.), „Istorijos pamoka Dubingiuose“ (2009 m.), „Atminties ženklai: Radvilos“ (2012 m.) [2, 9]. Sudarė mokslinių straipsnių rinkinus „Lietuvos muziejai po 1990 metų“ (2013 m.), „Kunigaikščių Radvilų istorija ir atradimai“ (2020 m.). Su Anželika Laužikiene išleido kelionių vadovą „Graikija: alyvmedis, vynmedis ir laivas“ (2020 m.).
Paskelbė mokslinių straipsnių. Archeologas dalyvauja tarptautiniuose mokslo renginiuose, įvairiuose moksliniuose projektuose, televizijos ir radijo laidose. Administruoja tinklaraštį „Lietuvos kulinarinis paveldas“. Skaito viešas paskaitas LDK gastronomijos istorijos, Y ir Z kartų informacinės elgsenos, istorinės atminties ir paveldo komunikacijos, 3D technologijos taikymo paveldui, muzeologijos, kultūros paveldo skaitmeninimo ir standartizavimo temomis [2].

R. Laužikas už Dubingių piliavietės ir Radvilų kapavietės kompleksinius tyrimus kartu su kitais archeologais apdovanotas Nacionaline mokslo pažangos premija [2, 9].

Archeologas daug metų gyvena ir dirba Vilniuje. 1995 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigė istorijos studijas. Iki 1998 m. dirbo Vilniaus miesto mokyklose. 2002–2006 m. studijavo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto doktorantūroje. Nuo 2004 m. yra šio universiteto dėstytojas [2, 6, 9].

Mokslininkas tyrinėja Vilniaus gastronominę kultūrą. 2023 m., minint 700-ąjį sostinės gimtadienį, gastronomijos istorikai Rimvydas Laužikas, Antanas Astrauskas, Aleksandras Belyj ir virtuvės šefas Tomas Rimvydis dalyvavo projekte „Skaniausios Vilniaus istorijos“. Projekto metu ekspertai atkūrė kelias dešimtis autentiškų Vilniaus patiekalų – atgaivino jų pavadinimus, istoriją ir originalų receptą [11].

Laužikas, Rimvydas. Senojo Vilniaus skoniai / Rimvydas Laužikas, Antanas Astrauskas, Aleksandras Belyj, Tomas Rimydis. – Vilnius, 2023. Knygos viršelis

Laužikas, Rimvydas. Senojo Vilniaus skoniai / Rimvydas Laužikas, Antanas Astrauskas, Aleksandras Belyj, Tomas Rimydis. – Vilnius, 2023. Knygos viršelis

2023 m. Vilniuje išleista Rimvydo Laužiko, Antano Astrausko, Aleksandro Belyj ir Tomo Rimydžio knyga „Senojo Vilniaus skoniai“ [4]. Knygoje supažindinama su Vilniaus miesto ir gastronomijos istorija, mokoma pasigaminti sostinėje valgytų patiekalų, suteikiama žinių apie kai kurių patiekalų kilmę. Leidinio patiekalų ir receptų išskirtinumas – jų tikros sąsajos su Vilniumi. Knygoje pristatomi moksliniais dokumentais pagrįsti, su konkrečiomis sostinės vietomis, mieste gyvenusiais žmonėmis istoriškai susiję patiekalai. Patiekalų receptai surinkti iš Vilniuje sukurtų ir išleistų receptų knygų. Patiekalų pavadinimai pateikiami lietuvių, anglų, lenkų, baltarusių ir ukrainiečių kalbomis.
„Juokaudami galime sakyti, kad Vilnius radosi iš gastronomijos. […] Derindami patiekalą, jo receptą ar istoriją, galime iš arčiau pažvelgti į konkretaus laikotarpio, konkretaus socialinio sluoksnio vilniečio kasdienybę, pamatyti mažiau pažintus Vilniaus praeities sluoksnius, atrasti naujas istorinio Vilniaus vietas, asmenybes, skonius“, – pasakojo R. Laužikas [4, p. 7, 18–19].

2024 m. R. Laužikas ir kiti autoriai už knygą „Senojo Vilniaus skoniai“ apdovanoti Vilniaus klubo premija [10].

Mokslininkas tyrinėjo Vilniaus kolegijos jėzuitų bendruomenės XVII–XVIII a. gastronominę kultūrą [3, 7], parengė mokslinių straipsnių apie Vilniaus sakralias vietas [5, 8].

R. Laužiko biografija pateikiama enciklopediniuose leidiniuose „Kas yra kas Lietuvoje“ [1, 2], 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ [6]. Trumpai apie gastronomijos istoriką rašoma jo paties parengtoje knygoje Istorinė Lietuvos virtuvė: maistas ir gėrimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ (Vilnius, 2014), periodikoje. Yra informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai:

1. Laužikas Rimvydas: [biografija]. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje, 2018. – Kaunas, [2018]. – P. 834.
2. Laužikas Rimvydas: [biografija]. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje, 20/21. – Kaunas, 2021. – P. 751.
3. Laužikas, Rimvydas. Prie pietų stalo P. Smuglevičiaus salėje: [apie valgymo kultūrą XVIII a. Vilniaus universitete]. – Iliustr. // Spectrum. – 2014, Nr. 1, p. 8–12; Prieiga per internetą: <https://bit.ly/4dK1eJP>.
4. Laužikas, Rimvydas. Senojo Vilniaus skoniai / Rimvydas Laužikas, Antanas Astrauskas, Aleksandras Belyj, Tomas Rimydis. – Vilnius, 2023. – 286, [1] p.: iliustr., faks., portr.
5. Laužikas, Rimvydas. Šv. Mikalojaus bažnyčia – krikščioniškoji erdvė ir laikas pagoniškai Lietuvai. – Iliustr., lent. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. – Vilnius, 2000. – T. 17, p. 233–246; Prieiga per internetą: <https://bit.ly/3UG1wJ2>.
6. Laužikas Rimvydas. – Portr. // 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2015. – T. 2, p. 680.
7. Laužikas, Rimvydas. Vilniaus kolegijos jėzuitų bendruomenės gastronominės kultūros reikšmės. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 61 pavad. ir išnašose // Senoji Lietuvos literatūra. – Vilnius, 2020. – Kn. 49, 109–145.
8. Laužikas, Rimvydas. Vilniaus via sacra: [apie sakralias Vilniaus vietas]. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Liaudies kultūra. – 2004, Nr. 4, p. 55–63; Prieiga per internetą: <https://bit.ly/4dJJONx>.
9. Rimvydas Laužikas. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvys]. 2024 [žiūrėta 2024-05-16]. Prieiga per internetą: <https://bit.ly/3UPK6tn>.
10. Vilniaus klubo premija – knygai apie senojo Vilniaus skonius. Vilniaus klubas [interaktyvus]. 2018 [žiūrėta 2024-05-16]. Prieiga per internetą: <https://bit.ly/3WNPrEh>.
11. Vilnius pristato skaniausias miesto istorijas: su gastronomijos ekspertais šios dienos virtuvei pritaikė istorinius sostinės receptus. Go Vilnius [interaktyvus]. 2023 [žiūrėta 2024-05-23]. Prieiga per internetą: <https://bit.ly/3WVRhmy>.

Parengė: Jurgita Lazauskaitė (VAVB), 2024

Dalintis straipsniu: