Vilniaus klubo premija

Vilniaus klubo premija įsteigta 2016 m. Premijos steigėjas – Vilniaus klubas. Konkursą organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija (LLA). Yra priimti premijos skyrimo nuostatai.

Premijos tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti apie Vilniaus miestą ir jį populiarinti. Konkursu siekiama kasmet įvertinti apie Vilnių išleistas knygas, kurios skatina pažinti Lietuvos sostinę, populiarina miesto istoriją, tradicijas, savitumą per knygą kaip miesto vizitinę kortelę, ugdo vilniečių ir svečių smalsumą ir pagarbą Lietuvos sostinei, bei išrinkti ir paskelbti Vilniaus klubo premijos laureatą.

Konkursas skelbiamas kiekvienų metų sausio mėnesį.
Konkursui galima pateikti per praėjusius 2-3 kalendorinius metus išleistas grožinės, memuarinio pobūdžio, edukacinės, mokslo populiarinimo srities knygas, albumus.

Konkursui pateiktas knygas atrenka ir vertina Konkurso komisija, kurią sudaro Lietuvos leidėjų asociacijos deleguoti literatūros kritikai ir Vilniaus klubo atstovai. Premijos dydis – 1000 € (eurų). Ji mokama iš Klubo biudžeto ir pavienių Klubo narių.
Konkurso laureatas skelbiamas ir Premija įteikiama kasmetinėje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. Premijavimo ceremoniją organizuoja LLA, padedama Vilniaus klubo.

Vilniaus klubo premijos laureatai:

Gražina Mareckaitė už knygą „Šiapus ir anapus Vilniaus vartų“ (2016 m.).
Autorių kolektyvas Julija Reklaitė, Rūta Leitanaitė, Marija Drėmaitė, Nijolė Lukšionytė, Karolis Kučiauskas, Diana Kontrimaitė, Algimantas Mačiulis, Vaidas Petrulis, Jurgita Rimkevičienė, Indrė Ruseckaitė, Jūratė Tutlytė, Aida Štelbienė, Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė, Audrius Ambrasas, Raimondas Urbakavičius, Norbert Tukaj už knygą „Vilnius 1900–2016. Architektūros gidas“ (2017 m.).
Vidas Poškus už knygą „Nedingęs Vilnius“ (2018 m.).
Algė Andriulytė už knygą „Ferdynandas Ruszczycas: Civis Vilnensis Sum“ (2019 m.).
Dainius Junevičius už knygą „Abdonas Korzonas – pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas“ (2019 m.).
Rasa Antanavičiūtė už knygą „Menas ir politika Vilniaus viešosiose erdvėse“ (2020 m.).
Monika Vaicenavičienė ir Agnė Ulytė už komiksų knygą „Gatvių susitikimai. O kas, jei Vilniaus gatvės šnekėtųsi?“ (2021 m.).
Marija Drėmaitė ir Rasa Antanavičiūtė už knygą „Neįgyvendintas Vilnius“ (2022 m.).
Darius Pocevičius už knygų ciklą „Istoriniai Vilniaus reliktai“ (2023 m.).
Autorių kolektyvas Rimvydas Laužikas, Antanas Astrauskas, Aleksandras Belyj, Tomas Rimydis už knygą „Senojo Vilniaus skoniai“ (2024 m.).

Literatūra ir šaltiniai

1. Vilniaus klubo premija. Lietuvos leidėjų asociacija [interaktyvus]. 2023 [žiūrėta 2023-05-22]. Prieiga per internetą: <https://lla.lt/lt/veikla/premijos/vilniaus-klubo-premija/item/62-vilniaus-klubo-premija>.

Parengė: Nijolė Sisaitė (VAVB)