Vilniaus klubo premija

Vilniaus klubo premija įsteigta 2016 m. Premijos steigėjas – Vilniaus klubas. Konkursą organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija (LLA). Yra priimti premijos skyrimo nuostatai.

Premijos tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio autorius rašyti apie Vilniaus miestą ir jį populiarinti. Konkursu siekiama kasmet įvertinti apie Vilnių išleistas knygas, kurios skatina pažinti Lietuvos sostinę, populiarina miesto istoriją, tradicijas, savitumą per knygą kaip miesto vizitinę kortelę, ugdo vilniečių ir svečių smalsumą ir pagarbą Lietuvos sostinei, bei išrinkti ir paskelbti Vilniaus klubo premijos laureatą.

Konkursas skelbiamas kiekvienų metų sausio mėnesį.
Konkursui galima pateikti per praėjusius 2-3 kalendorinius metus išleistas grožinės, memuarinio pobūdžio, edukacinės, mokslo populiarinimo srities knygas, albumus.

Konkursui pateiktas knygas atrenka ir vertina Konkurso komisija, kurią sudaro Lietuvos leidėjų asociacijos deleguoti literatūros kritikai ir Vilniaus klubo atstovai. Premijos dydis – 1000 € (eurų). Ji mokama iš Klubo biudžeto ir pavienių Klubo narių.
Konkurso laureatas skelbiamas ir Premija įteikiama kasmetinėje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. Premijavimo ceremoniją organizuoja LLA, padedama Vilniaus klubo.

Vilniaus klubo premijos laureatai:

Gražina Mareckaitė už knygą „Šiapus ir anapus Vilniaus vartų“ (2016 m.).

Literatūra ir šaltiniai

1. Vilniaus klubo premija. Lietuvos leidėjų asociacija [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-10-27]. Prieiga per internetą: <http://www.lla.lt/lt/vilniaus_klubo_premija>.

Parengė: Nijolė Sisaitė (VAVB)