Robertas Zilinskas

Baigė architektūros studijas Vilniaus inžinieriniame statybos institute (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, VGTU). Dirba VGTU Urbanistikos katedroje. Nuo 2005 m. – Vilniaus savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininkas.
Yra Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Bernardino Sieniečio, Šv. Onos bažnyčių ir Bernardinų vienuolyno komplekso Maironio g. projekto vadovas, Vizitiečių vienuolyno pastato Rasų g.pritaikymo slaugos namams projekto vadovas, Pirklių klubo pastato Gedimino pr. rekonstrukcijos projekto paveldosaugos dalies vadovas, pastatų J. Jasinskio g. rekonstrukcijos paveldosaugos vadovas, Miesto gynybinės sienos fragmento Klaipėdos g. tvarkomųjų darbų saugos projekto vadovas, nuolatinių Vilniaus Senamiesčio ir Centro gatvių, pastatų tyrinėjimo darbų, aplink Vilnių esančių dvarų, pilkapių bei kapaviečių tyrinėjimo darbų vadovas [1, 3].

Atsakydamas į klausimą, kurie atrasti paveldo objektai yra svarbiausi, pažymėjo, kad tai Vilniaus teritorijoje surastos dar dvi pilys: Rokantiškių ir Pilaitės.
„Rokantiškėse išlikusi tiek, kad galima atstatyti rūsius, yra ir skliautų liekanų. Kita pilis yra stovėjusi dabartinio Pilaitės rajono, gavusio jos pavadinimą, prieigose. Ji mažai išlikusi, tačiau buvo sukurtas trijų dimensijų šios XVI amžiaus pilaitės modelis ir pristatytas visuomenei“, – teigia architektas [5].
Iš svarbesnių objektų, kuriuos tyrinėjo ar projektavo Vilniuje, architektas mini Bernardinų vienuolyno komplekso, buvusio moterų bernardinių vienuolyno, Dominikonų vienuolyno tyrimus. Dirbo ir Prezidentūroje, Vilniaus rotušėje, Aušros Vartuose, tyrinėjo karmelitų vienuolyną šalia Aušros Vartų, Bazilijonų vienuolyną. Dirbo daugiau nei šimte Vilniaus objektų [5].
Tyrinėjant įvairius objektus, architektas atrasdavo ir įdomių radinių, istorijos liudininkų. Kaip pavyzdį nurodo Šv. Mykolo g. Nr. 12, kur dabar veikia Baltijos gintaro meno muziejus, rūsyje atrastas XVIII a. vyno butelių šukes. Tai įrodo, kad tame pastate veikė kavinė ir smuklė, o atkastas pastato rūsys, kuriame buvo laikomas vynas – vienas įspūdingiausių senamiestyje [2].

Apie architektūros tyrimus, atliktus Vilniuje, paskelbė straipsnių moksliniuose leidiniuose. Minėtinas „Renesanso laikotarpio statybos Vilniuje klausimu“ [4], kuriame pateikiami architektūros tyrimai, vykdomi nuo 6-ojo dešimtmečio pradžios apie XVI–XVII a. statybas bei rekonstrukcijas. Sugrupuoti duomenys apie Vilniaus statinius ir kompleksus, statytus Renesanso laikotarpiu, pateiktas rekonstruotų objektų sąrašas.
„Vilnius labai turtingas kultūros paveldo. Daug kas čia lieka užpilta, užkonservuota, palikta geresniems laikams“, – sako architektas [5].

R. Zilinskas yra gavęs Lietuvos Restauratorių sąjungos, Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus, Vilniaus mero ir kt. apdovanojimus už architektūros paveldo išsaugojimą [3].

2012 m. apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle už Vilniaus architektūros paveldo saugojimą [1, 5].

Apie R. Zilinską rašoma periodiniuose leidiniuose, yra straipsnių internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Dumalakas, Arūnas. Didžiausias laureatų rūpestis – senamiestis: [apie Šv. Kristoforo apdovanojimus]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, gruod. 22, priedas „Sostinė“, p. 5, 12.
2. Dumalakas, Arūnas. Ir prieš 200 metų vakarėliai būdavo audringi: [apie R. Zilinsko tyrinėtą namą Vilniaus Šv. Mykolo g. 12 , kurio rūsiuose aptiktas XVIII a. vyno butelių šukes. Manoma, kad ten veikė smuklė ir kavinė]. – Iliustr. // Sostinė. – 2013, kovo 23, p. 3.
3. Nusipelnęs Vilniui: architektui R. Zilinskui  – Šv. Kristoforo statulėlė. pilotas.lt: [interaktyvus] 2010 [žiūrėta 2014-02 -19]. Prieiga per internetą: <http://www.pilotas.lt/index.php/lt/pulsas/item/2156-nusipeln%C4%99s-vilniui/architektui-rzilinskui-%E2%80%93-%C5%A1v-kristoforo-statul%C4%97l%C4%97>.
4. Zilinskas, Robertas. Renesanso laikotarpio statybos Vilniuje klausimu. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 100 pavad. // Urbanistika ir architektūra. – T. 32, Nr. 2 (2008), p. 125-137.
5. Zilinskas, Robertas. Rūpestis paveldu neliko nepastebėtas : [pokalbis su Vilniaus Gedimino technikos universiteto absolventu architektu Robertu Zilinsku, apdovanotu Šv. Kristoforo statutėle už Vilniaus architektūros paveldo saugojimą / užrašė] Kristina Buidovaitė. – Iliustr. // Gedimino universitetas. – 2013, Nr. 3 (rugsėjis), p. 12-21. Prieiga per internetą: <http://www.vgtu.lt/media/files/1/gu-2013-3-web-uzrakintas.pdf>.
6. Zalepūgienė, Aušra. Rokantiškės castle mound / Aušra Zalepūgienė, Robertas Žilinskas. − Iliustr. // Archaeological investigations in independent Lithuania (1990-2010). − Vilnius, 2012. − P. 214-217.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2014

Dalintis straipsniu: