Zita Bielinienė

Zita Bielinienė. Nuotr. iš: Vilniaus centrinės bibliotekos archyvų segtuvas. – Vilnius, 1995.

Zita Bielinienė. Nuotr. iš: Vilniaus centrinės bibliotekos archyvų segtuvas. – Vilnius, 1995.

Zita Bielinienė 1988 m. baigė studijas Vilniaus universitete. Studijavo istorijos fakultete, bibliotekininkystės-bibliografijos specialybę. 1988 m. pradėjo dirbti Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekoje (toliau – VSCB) Bibliografijos-informacijos skyriuje. 1989 m. tapo vyr. bibliografe, vėliau skyriaus vedėja. 1995 m. skyrius perorganizuotas į sektorių ir ji tapo bibliografijos-informacijos sektoriaus vedėja. Darbą Vilniaus m. savivaldybės centrinėje bibliotekoje baigė 2021 m. balandžio 19 d.

Z. Bielinienė gilinosi į bibliografinį darbą. Didelį dėmesį skyrė bendrosios žurnalų ir laikraščių straipsnių kartotekos organizavimui, teminių kartotekų tvarkymui, kraštotyrinio darbo problemoms, bibliografinėms parodoms, informacinių leidinių apžvalgoms. 1989 m., prasidėjus atgimimui, jos pastangomis buvo atnaujinta Bendroji žurnalų ir laikraščių straipsnių kartoteka. Parengė bukletą „Sostinės dienos“ (2002 m.).

VSCB dalyvavo konkurse ir 2001 m. balandžio 27 d. Žirmūnų bibliotekoje buvo atidarytas dienos centras „Bendraukime“. Jos pastangomis buvo sukurta emblema ir knygų skirtukai

(projektas „Vilniaus miesto bibliotekos paslaugos bendruomenei: kompetencijos tinklas“. Bendra tęstinio projekto „Ištieskime pagalbos ranką“ dalis). Z. Bielinienė 2004 m. įėjo į Tuskulėnų bendruomenės kūrimo iniciatyvinę grupę. Ji buvo projekto „Bibliotekos pažangai“ koordinatorė Vilniaus savivaldybės viešosioms bibliotekoms. Koordinavo vilniečių kompiuterinio raštingumo mokymą filialuose. Vadovavo Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos elektroninio katalogo kūrimui Lietuvos integralioje informacijos sistemoje (LIBIS) [8].

Z. Bielinienė didelį dėmesį skyrė kraštotyrai. Padėjo paruošti parodą „Gediminas ir Vilnius“ Vidaus reikalų ministerijos kultūros ir sporto rūmuose (1991). VSCB dokumentuose rašoma, jog vadovavo 16-os teminių iškarpų segtuvų apie Vilnių (su abėcėline autorių rodykle) parengimui, parengė apžvalgas „Karoliniškės“, „Vilniaus miesto istorija“, „Antakalnis“, „Žirmūnai“ (1993).

Z. Bielinienė rašė straipsnius į bibliotekinę spaudą, žurnalą „Tarp knygų“ [2, 3, 7]. Apie jos veiklą yra informacijos internete.

2010 m. Z. Bielinienė apdovanota sidabro medaliu „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“ [1, 4, 5, 6, 8].

Bibliografė gyvena Vilniuje.

Literatūra ir šaltiniai

1. Apdovanoti menininkai už nuopelnus Vilniaus kultūrai: [minima ir VSCB bibliografinio-informacinio sektoriaus vedėja Z. Bielinienė, kuri apdovanota sidabro medaliu „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“] // 7 meno dienos. – 2010, bal. 30, p. 9.
2. Bielinienė, Zita. Bibliotekų savaitė Žirmūnuose: [apie Vilniaus CB skaitytojų aptarnavimo sk. renginį su poetu Petru Panavu] // Tarp knygų. – 2003, Nr. 6, p. 44.
3. Bielinienė, Zita, Šilkūnienė, Eglė. „Jūs visos – knygos mielos…“: [apie Žirmūnų bibliotekos vakarą, skirtą skaitytojams, dovanojusiems bibliotekai savo parašytas ar išleistas knygas] // Tarp knygų. – 2001, Nr. 2, p. 42.
4. Jablonskaitė, Dovilė. Už nuopelnus Vilniaus kultūrai: [minima ir VSCB bibliografinio-informacinio sektoriaus vedėja Z. Bielinienė, kuri apdovanota sidabro medaliu „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“] // Vilniaus diena. – 2010, bal. 13 (Nr. 68), p. 15; bal.17, p. 31.
5. Menininkams – medaliai ir premijos: [minima ir VSCB bibliografinio-informacinio sektoriaus vedėja Z. Bielinienė, kuri apdovanota sidabro medaliu „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“] // Lietuvos žinios. – 2010, bal. 15, p. 12.
6. Sostinė nusilenkė kūrėjams: [minima, jog 2010 m. balandžio 15 d. VSCB bibliografinio-informacinio sektoriaus vedėja Z. Bielinienė apdovanota sidabro medaliu „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2010, bal. 16, p. 23.
7. Šilkūnienė, Eglė, Bielinienė, Zita „Burkimės kurti informacinę visuomenę“: [apie Žirmūnų bibliotekos Vaikų dienos centro „Bendraukime“ atidarymą] // Tarp knygų. – 2001, Nr. 6, p. 44.
8. Žilienė, Simona. Sveikiname [apie tai, jog 2010 m. balandžio 15 d. VSCB bibliografinio-informacinio sektoriaus vedėja Z. Bielinienė apdovanota sidabro medaliu „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2010, Nr. 4, p. 38.

Parengė: Levonija Meškelevičiūtė (Vilniaus SCB ), 2024

Dalintis straipsniu: