Oskar Rouck

1906 m. tuometinis Parudaminio dvaro savininkas Oskaras Rouckas (Oskar Rouck) skyrė žemės sklypą, nedidelį namą ir lėšų Parudaminio bažnyčios statyboms [2, 3]. 1906 m. buvo patvirtintas inžinieriaus architekto Antono Filipovičiaus-Duboviko parengtas mūrinės bažnyčios projektas. O. Rouckas aktyviai prisidėjo prie bažnyčios statybos, deja, nesulaukė jos pabaigos. Jis mirė 1917 m. liepos 17 d. Parudaminyje ir buvo palaidotas šalia bažnyčios. Bažnyčia buvo konsekruota 1922 m.

Ant išorinės Parudaminio bažnyčios sienos buvo pritvirtinta memorialinė lenta su užrašu lenkų kalba. Lentoje rašoma, kad Oskaras Rouckas inicijavo šios bažnyčios statybą, padovanojo žemės sklypą ir skyrė lėšų („Rouck Oskar, 20.VI.1850-17.VII.1917, Kolator tego Kościoła, zapoczątkował budowę tej świątyni ofiarowaniem gruntu oraz innemi darami przyczynił się do jej wzniesienia. Cześć Jego pamięci“) [1].

O. Rouckas minimas leidinyje „Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego“ [3], bibliotekininkės Irenos Fedorovič-Vasilevskos knygoje „Dom przy drodze“ (Wilno, 2020, p. 35–38), periodikoje [2]. Yra šiek tiek informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčia (Parudaminys): [ yra atminimo lentos O. Rouckui nuotrauka]. Wikimapia [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2014-08-04]. Prieiga per internetą: <http://wikimapia.org/9581586/lt/Parudaminio-Kristaus-Atsimainymo-ba%C5%BEny%C4%8Dia>.
2. Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčia = Kościół pw. Przemienienia Pańskigo w Porudominie. – Iliustr. // Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego. – Vilnius, 2009. – P. 59-61.
3. Tarasewicz, Irena. Dzieje osiedla i kościoła w Porudominie:[rašoma ir apie bažnyčios fundatorių Oskarą Roucką] // Nasza gazeta. – 2000, 27 lipca-2 sierpnia, p. 9, 10.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2014

Dalintis straipsniu: