Džonas Denis Hastertas (John Dennis Hastert)

1964 m. baigęs Šiaurės Ilinojaus universitetą, įgijo magistro laipsnį. Nuo 1967 m. dirbo istorijos mokytoju, atletikos treneriu, įkūrė savo verslą, tapo Ilinojaus valstijos įstatymų leidybos institucijos atstovu. 1980–1986 m. išrinktas  į Atstovų rūmus kaip Ilinojaus valstijos respublikonas [1, 6].

Nuo 1995 m. D. D. Hastertas pagal rangą – vienas svarbiausių asmenų JAV Kongrese. Jis yra trečiasis JAV pareigūnas po prezidento ir viceprezidento [4]. 1999 m. politikas buvo perrinktas JAV Atstovų rūmų pirmininku dar kartą [3]. 2006 m. birželio 1 d. D. D. Hastertas tapo ilgiausiai ištarnavusiu respublikonų kalbėtoju Atstovų rūmuose. Politikoje jis buvo stiprus JAV prezidento Džordžo V. Bušo (George W. Bush) užsienio ir vidaus politikos koordinatorius, išsiskiriantis pacifistine veikla [5].
Įgytą patirtį, kaip autoritetingas politikas, pritaiko diplomatiškai paremdamas besiplečiančias Europos, ypač Pabaltijo, šalis.
Lietuvai D. D. Hastertas padėjo integruojantis į NATO. D. D. Hastertas savo šalyje ne kartą priėmė politikus iš Lietuvos ir pats lankėsi Lietuvoje. Pirmasis vizitas įvyko 2001 m. Paskutinįkart lankėsi Vilniuje 2006 m. [6].

2001 m. D. D. Hastertui lankantis Lietuvos sostinėje jam buvo įteiktas Gedimino I laipsnio ordinas ir suteiktas Vilniaus miesto garbės piliečio vardas. Pastarasis apdovanojimas suteiktas miesto tarybai įvertinus JAV politiko nuopelnus Lietuvai ir jos sostinei [1].
Priimdamas regalijas, D. D. Hastertas sakė: „Šiandien jūsų tautos įgyta laisvė yra tokia pat tikra, kaip ir toji, rasta Jungtinėse Valstijose, todėl aš džiaugiuosi, kad galiu vadintis Vilniaus piliečiu“ [2].
2023 m. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Vilniaus miesto garbės piliečio vardas iš D. D. Hasterto buvo atimtas (žr. adresu).

Apie Dž. D. Hastertą rašoma leidinyje „The Hutchinson Encyclopedia: 2001 edition“ [5], periodikoje. Yra informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Arbušauskas, Ruslanas. Amerikietis [D. D. Hastertas] tapo Vilniaus garbės piliečiu. – Portr. // Lietuvos rytas. – 2001, kovo 15, p. 14.
2. Arbušauskas, Ruslanas. Miesto garbės piliečio nelaukė tik kiemsargiai: [apie Vilniaus garbės piliečio titulo suteikimą JAV Kongreso Atstovų rūmų pirmininkui D. Hastertui]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2001, kovo 27, priedas Sostinė, p. 2.
3. Lietuva atsidėkojo įtakingam JAV politikui: [apie Gedimino 1-ojo laipsnio ordino įteikimą Kongreso Atstovų rūmų pirmininkui D. Hastertui]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2001, kovo 24, p. 2.
4. Dennis Hastert. Wikipedia [ineraktyvus]. 2009 [žiūrėta 2012-08-06]. Prieiga per internetą:<http://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Hastert>.
5. Hastert John Dennis. The Hutchinson Encyclopedia: 2001 edition. – Oxford, 2000. – XLIV, p. 485.
6. Hastert, John Dennis. History, Art & Archives: US House of Representatives [interaktyvus]. 2021 [žiūrėta 2021-03-22]. Prieiga per internetą: <https://history.house.gov/People/Detail/14681#biography>.

Parengė: Modesta Tamkutė (VAVB), 2008; 2023

Dalintis straipsniu: