Šv. Jackus (lot. Hyacinthus, lenk. Jacek, Hiacintas, Jacintas, tikr. Hiacynt Odrowąż)

Studijavo teisę ir teologiją Krokuvoje, Prahoje, Bolonijoje. 1220 m. įstojo į dominikonų ordiną. 1231 m. lankėsi Lietuvoje. Mirė Krokuvoje, palaidotas Paryžiuje [2].

Apie Šv. Jackų rašoma „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [2].

Pagal padavimą koplytėlė Šv. Jackaus garbei Vilniuje, dabartinių J. Basanavičiaus ir Jovaro gatvių sankryžoje (Naujamiesčio seniūnija), pastatyta 1501 m. 1762 m. į ją buvo įkelta medinė šventojo skulptūra, pritvirtinta marmurinė lenta su įrašu. XIX a. pradžioje koplytėlė buvo apgriuvusi. 1843 m. vilniečiai ją atstatė, 1901 m. restauravo ir įkėlė naują skulptoriaus Boleslovo Balzukevičiaus (1879–1935) sukurtą žalvarinę skulptūrą. Senoji medinė skulptūra stovi Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje [1, 2].

Šv. Jackaus koplytėlei eilėraštį paskyrė poetė Judita Vaičiūnaitė [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Čerbulėnas, Klemensas. Koplytėlė prie J. Basanavičiaus ir Jovaro gatvių sankryžos. – Iliustr. // Vilniaus architektūra. – Vilnius, 1985. – P. 54.
2. Eglinas, Pijus Virginijus. Jackus (lot. Hyacinthus, lenk. Jacek), Hiacintas, Jacintas, tikr. Hiacynt Odrowąż. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 8, p. 463-464.
3. Vaičiūnaitė, Judita. Koplytėlė J. Basanavičiaus gatvėj : [eilėraštis] //  Vaičiūnaitė, Judita. Poezija. – Vilnius, 2006. – P. 71.

Parengė: Aušra Asauskienė (VAVB), 2009

Dalintis straipsniu: