Petras Zurlys

Petras Zurlys. Nuotr. Gerdos Putnaitės

Petras Zurlys.

Nuotr. Gerdos Putnaitės

1961–1972 m. mokėsi Nedzingės (Varėnos r.) vidurinėje mokykloje. 1977 m. baigė Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę. 1977–1983 m. ėjo Ignalinos centrinės bibliotekos direktoriaus pareigas. 1983–1986 m. dirbo Lietuvos nacionalinės bibliotekos Spaudinių saugojimo skyriaus vedėju. 1986–1995 m. dirbo UAB „Fidus“ komercijos direktoriumi. 1995–1996 m. buvo laikraščio „Nekilnojamasis turtas“ direktoriumi. 1996–2018 m. – Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius [8, 9], nuo 2019 m. – šios bibliotekos Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vadovas [7].

P. Zurlys aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. 2002–2005 m. ir 2008–2010 m. buvo Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) pirmininku. Šiuo metu yra LBD Tarybos narys, pirmininkės pavaduotojas. Inicijavo Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos steigimą (1998 m.) ir dvi kadencijas vadovavo šiai asociacijai [7]. Daug pastangų skiria tam, kad būtų pakelti bibliotekininkų atlyginimai. Nuo 2013 m. yra Lietuvos Respublikos trišalės tarybos kultūros komiteto pirmininkas [1]. P. Zurlys aktyviai dalyvauja kraštiečių veikloje [6].

Petras Zurlys turi didelę bendradarbiavimo patirtį šalyje ir tarptautiniu mastu. Bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis bei su žiniasklaida. Yra daugelio straipsnių autorius, bendraautoris, dalyvauja tiesioginėse radijo ir televizijos laidose. Nuolat semiasi žinių ir patirties dalyvaudamas stažuotėse, konferencijose ir kituose tarptautiniuose renginiuose (Austrijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Suomijoje, Estijoje, Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Škotijoje, Argentinoje, Pietų Korėjoje, Kanadoje, Italijoje ir kt.) [7].

P. Zurlio veikla buvo įvertinta apdovanojimais. 2001 m. jam skirta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekoje. 2004 m. paskirta Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino I laipsnio nominacija „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“ [8]. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos suteiktas Geriausio 2004 m. bibliotekininko vardas [2, 12], o 2014 m. – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk” [3, 8].

P. Zurlys mėgsta keliauti, pabūti gamtoje, žvejoti [2, 10]. Myli savo gimtąjį Burokaraisčio kaimą. Įžangos žodyje savo kraštietės Onos Vaškelevičiūtės-Zakarauskienės knygoje „Burokaraistis: istorija, buitis, papročiai, liaudies medicina, prietarai, tautosaka“ P. Zurlys rašė: „Viskas, ką aš turiu brangiausio – mano gimtinė. Prisimenu laimingą basakoję vaikystę, darbščius ir draugiškus kaimo žmones, kaimynus, kurių šviesūs paveikslai lydės visą gyvenimą. Nuoširdus ir tikras žmonių bendravimas bei ramios, laiko beveik nepaliestos gamtos prieglobstyje prabėgusios vaikystė ir jaunystė paliko neišdildomus prisiminimus, formavo mano pasaulėjautą, ugdė gyvenimo pažinimą” [11]. Su meile P. Zurlys prisimena tėvus, šeimos narius, kitus gimtojo kaimo žmones [13].

Apie P. Zurlį rašoma įvairių metų leidiniuose „Kas yra kas Lietuvoje“ [7], taip pat „Kas yra kas Vilniaus apskrityje“ [8]. Jo biograma yra elektroniniame biografijų žodyne „Lietuvos knygos veikėjai = The workers of the Lithuanian book“ [4]. Interviu su P. Zurliu spausdinamas leidinyje „Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešajai bibliotekai – 50“ [10]. Apie P. Zurlį taip pat rašoma žurnalisto Česlovo Skaržinsko publicistikos knygoje Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ [5] ir Onos Zakarauskienės atsiminimų knygoje „Žmonėse“ [6]. Daug straipsnių apie jo veiklą yra periodinėje spaudoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Kultūros vadovai susitiko su premjeru: [kultūros asociacijų vadovų, taip pat ir Kultūros komiteto prie Trišalės tarybos pirm. P. Zurlio susitikimas su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi dėl kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų kėlimo]. – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – 2014, Nr. 27 (spal. 18), p. 13.
2. Metų bibliotekininkas – P. Zurlys. – Iliustr. // XXI amžius, 2005, geg. 4, p. 4; Prieiga per internetą: <http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/05/04/kult_03.html>.
3. Nacionalinę bibliotekų savaitę pagerbti laureatai: „Tarp knygų“ informacija: [apie 2013 m. geriausio bibliotekininko konkurso laureatus, taip pat – apie Petrą Zurlį, apdovanotą Kultūros ministerijos ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2014, Nr. 5 (gegužė), p. 8-10.
4. Sisaitė, Nijolė. Zurlys Petras: [bibliotekininko biograma] // Lietuvos knygos veikėjai [Elektroninis išteklius] = The workers of the Lithuanian book : biografijų žodynas. – [Vilnius, 2004]. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM).
5. Skaržinskas, Česlovas. Kelionė į nepažintą sodą: [apybraiža apie Petrą Zurlį]. – Iliustr. // Skaržinskas, Česlovas. Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras. – Vilnius, 2016. – P. 164-168.
6. Zakarauskienė, Ona. Žmonėse: prisiminimai. – Vilnius, 2013, p. 46-49.
7. Petras Zurlys. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka [interaktyvus]. 2020 [žiūrėta 2020-02-10]. Prieiga per internetą: <https://amb.lt/lt/bendraukime/kas-mes-esame/kontaktai/145/?c-57/t-100>.
8. Zurlys, Petras. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje, 2015: [biografinis žinynas]. – Kaunas, [2015]. – P. 1243.
9. Zurlys, Petras. – Portr. // Kas yra kas Vilniaus apskrityje 2003. – Kaunas, 2003. – P. 620.
10. Zurlys, Petras: [bibliotekos vadovo mintys]. – Portr. // Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešajai bibliotekai – 50. – Vilnius, 2000. – P. 57-58.
11. Zurlys, Petras. Burokaraistis ir jo metraštininkė // Vaškelevičiūtė-Zakarauskienė, Ona. Burokaraistis: istorija, buitis, papročiai, liaudies medicina, prietarai, tautosaka. – Vilnius, 2003. – Kn.1, p. 3.
12. Zurlys, Petras. Ieškojimų kelyje: pokalbis su Lietuvos 2004 Metų bibliotekininku, Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriumi Petru Zurliu / kalbėjosi Virginija Aputienė. – Portr. // Tarp knygų. – 2005, Nr. 12, p. 1-4.
13. Zurlys, Petras. Pradžios žodis // Vaškelevičiūtė-Zakarauskienė, Ona. Burokaraistis: istorija, buitis, papročiai, liaudies medicina, prietarai, tautosaka. – Vilnius, 2007. – Kn. 2, p. 3-4.

Parengė: Zita Tiukšienė (VAVB), 2015; 2020

Dalintis straipsniu: