Robertas Dargis

Robertas Dargis. Nuotr. iš kn.: Asmenybės. – Vilnius, 2015. – D. 2, p. 325.

Mokėsi Mažeikių 1-ojoje (1967–1975 m.) ir 3-ojoje (1975–1978 m.) vidurinėse mokyklose. 1978–1983 m. studijavo Vilniaus inžinerinio statybos instituto (VISI) Miestų statybos fakultete (statybos inžinerijos spec.). 1983–1987 m. buvo Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statybos valdybos darbų vykdytojas. Vėliau persikėlė į Vilnių. 1987–1992 m. – 1-osios monolitinės statybos valdybos darbų vykdytojas, komercijos direktorius. 1992–1993 m. – EPSS „Monolitas“ gen. direktoriaus pavaduotojas gamybai. Nuo 1993 m. – UAB „Eika“ įkūrėjas ir buvęs gen. direktorius [7]. „Eika“ – viena didžiausių nekilnojamojo turto plėtros ir statybos įmonių grupių Lietuvoje, sėkmingai plėtojanti gyvenamųjų, komercinių, visuomeninių ir kitos paskirties pastatų projektus. Geriausi Lietuvoje „Eikos“ įmonės projektai yra laikomi Santariškių namai ir drauge su suomiais statyti kotedžai Baltupiuose, namai Šiaurės miestelyje, V. Grybo gatvėje, Pilaitėje [6]. 1999–2000 m. R. Dargis buvo LR Vyriausybės konsultantas būsto ir komunalinio ūkio klausimais, 2000–2001 m. – LR Vyriausybės kancleris. 2001–2003 m. – neetatinis tuometinio LR Prezidento Valdo Adamkaus patarėjas. 2006–2008 m. – neetatinis LR Ministro Pirmininko patarėjas. Nuo 2012 m. iki šiol – Lietuvos Pramonininkų konfederacijos prezidentas. 2000–2012 m. buvo Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentas [2].

Ypač plačią veiklą R. Dargis išvystė Lietuvos pramonininkų konfederacijoje. Skatina verslą, rūpinasi Lietuvos pramonės konkurencingumu ir plėtra tarptautinėse rinkose. Jo rūpesčiu įsteigta daugybė verslo ir verslumo nominacijų, forumų. Vienas tokių projektų yra „Talentai Lietuvai“, kurio tikslas – sudominti užsienyje besimokančius lietuvius Lietuvos įmonėmis, suteikti jiems galimybę čia atlikti praktiką ar stažuotę, sujungiant tarptautines jaunimo iniciatyvas ir gebėjimus su Lietuvos rinka. R. Dargis ragina Lietuvos aukštąsias mokyklas ir verslą į bendrą praktiką įtraukti Lietuvoje studijuojančius užsieniečius, kurie dažniausiai jau išmokę kalbą bei adaptavęsi mūsų visuomenėje. R. Dargis aktyviai dalyvauja naujojo Darbo kodekso svarstyme. Viešojoje erdvėje (radijas, televizija, spauda) pasisako už idėjų pirmumą pinigų atžvilgiu ekonomikoje, akcentuoja švietimą kaip pamatinę visuomenės vertybę, pasisako už universitetų reformą, už švietimo pertvarką verslo ir rinkos santykio požiūriu, dalyvauja viešose diskusijose (TV Forumas, laida „Dėmesio centre“) dėl Lietuvos ekonomikos perspektyvų, Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) efektyvinimo ir kt. Inicijavo įvairių naujų verslo struktūrų steigimą, pvz. „Startuolius“, verslo inkubatorius, skatina ir remia jaunimo verslumo ugdymą. R. Dargis nuolat pasisako nekilnojamojo turto klausimais, ragina keisti ydingą valstybės institucijų nesusikalbėjimo praktiką, kuri kenkia statybų verslui ir veikia kaštus. R. Dargis yra VGTU parengto ir išleisto vadovėlio „Darnus nekilnojamojo turto vystymas“ (Kaunas, 2012) bendraautoris [2].

Yra pelnęs įvairių apdovanojimų: ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžių (2003), ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžių (2009), LR Aplinkos apsaugos ministerijos apdovanojimą už nuopelnus gamtosaugai, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės garbės kryžių (2010), Lietuvos inžinierių sąjungos garbės ženklą, Lietuvos statybininkų asociacijos garbės ženklą ir daugelį kt. Yra Petro Vileišio nominacijos laureatas (2009) [2].

2009 m. verslininkas apdovanotas Vilniaus miesto savivaldybės atminimo ženklu „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ [7].
2015 m. už verslo visuomeniškumą R. Dargis apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle [4]. Atsiimdamas apdovanojimą, nominantas pabrėžė, kad versle svarbiausia yra ne pinigai, o idėjos ir ragino visus verslininkus lankytis mokyklose, susitikti su vaikais, pasakoti apie savo veiklą.

Apie R. Dargį rašoma leidinyje „Asmenybės“ [1]. Biografinių žinių pateikiama žinynuose – „Kas yra kas Lietuvoje. Verslas ir vadyba“ [5], „Kas yra kas Lietuvoje 2015“ (Vilnius, 2015) ir kt. Daug rašoma periodinėje spaudoje, yra informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Augustinaitytė, Milda. Šešiasdešimt įtakingiausių Lietuvos žmonių: [savaitraščio „Veidas“ atliktos politikų, verslininkų ir gyventojų apklausos rezultatai, minimas ir R. Dargis] / Milda Augustinaitytė, Eugenija Grižibauskienė. – Portr., iliustr., lent., diagr. // Veidas. – 2007, Nr. 50 (gruod. 13), p. 24-29.
2. Dargis Robertas. – Portr. // Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. – Vilnius, 2015. – D. 2, p. 325-326.
3. Grižibauskienė, Eugenija. Didžiausi statybų magnatai: [taip pat apie bendrovę „Eika“ ir R. Dargį]. – Portr. // Veidas. – 2007, Nr. 41 (spal. 11), p. 18-20.
4. Iškiliausi vilniečiai didžiuojasi, jog ir jie gali kurti miesto istoriją: [apie 2015 m. šv. Kristoforo statulėlės nominantus, taip pat apie. R. Dargį]. – Iliustr. // Sostinė. – 2015, gruod. 19, p. 2-3.
5. Kas yra kas Lietuvoje. Verslas ir vadyba. – Vilnius, 2007, p. 222.
6. Liškauskaitė, Rasa. Gimęs būti statybininku [R. Dargis]. – Portr., iliustr. // Respublika. – 2007, spal. 23, priedas „Pastogė”, p. 9.
7. Navickas, Vilius. Potvarkis dėl apdovanojimo atminimo ženklais „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“. 2009 m. spalio 8 d. Nr. 22-279 / Vilniaus miesto savivaldybės meras [interaktyvus] 2024 [žiūrėta 2024 01 31]. Prieiga per internetą: <https://aktai.vilnius.lt/document/30177264>.
8. Putelytė, Giedrė. Visur ieškantis harmonijos: [apie verslininką, „Eikos“ dir. R. Dargį]. – Portr. // Veidas. – 2003, Nr. 13, (kovo 27), p. 18.

Parengė: Linas Janulevičius (VAVB), 2017; Jurgita Lazauskaitė (VAVB), 2024

Dalintis straipsniu: