Vilniaus miesto savivaldybės atminimo ženklas „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“

Atminimo ženklas „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“

Atminimo ženklas „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“

Vilniaus miesto savivaldybės atminimo ženklas „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ įsteigtas 2008 spalio 10 d., patvirtinus Vilniaus miesto mero potvarkį „Dėl atminimo ženklo „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ steigimo“ ir priėmus šio apdovanojimo nuostatus [1].

Atminimo ženklas kartu su vardiniu diplomu teikiamas už nuopelnus miesto plėtros, verslo, ūkio, sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos, kultūros ir meno, švietimo, kūno kultūros ir sporto, tautinių bendrijų, bendruomenės telkimo, turizmo, laisvalaikio ir pramogų, mokslo, teisėsaugos, priešgaisrinės apsaugos, mecenavimo, labdaros, paramos, aplinkos apsaugos, paslaugų, tarptautinio bendradarbiavimo bei savivaldos politikos ir administravimo srityse.

Kandidatus apdovanojimams gali teikti Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų, Savivaldybės departamentų vadovai, taip pat bendruomenės, gyventojai.

Asmenys apdovanojami už puikius darbo rezultatus, darbo ir asmeninių jubiliejų progomis arba už ypatingos svarbos vienkartinius nuopelnus Vilniaus miestui.

Literatūra ir šaltiniai

1. Imbrasas, Juozas. Potvarkis dėl atminimo ženklo „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ steigimo ir tvirtinimo. Atminimo  ženklo „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ nuostatai. 2008 spalio 10 d. Nr. 22-228 / Vilniaus miesto savivaldybės meras [interaktyvus] 2011 [žiūrėta 2011 09 07]. Prieiga per internetą: <http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30162207>.

Atminimo ženklu „Už nuopelnus Vilniaus savivaldai“ apdovanotų asmenų sąrašas.