Kazys Ėringis

Profesorius Kazys Ėringis. – Vilnius, 2007. Knygos viršelis

Profesorius Kazys Ėringis. – Vilnius, 2007. Knygos viršelis

1953 m. baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją, dirbo Žemdirbystės institute, 1959–1981 m. – Botanikos institute, kuriame nuo 1974 m. vadovavo Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijai. 1967 m. instituto mokslo taryba suteikė profesoriaus vardą, tačiau TSRS Aukščiausioji atestacijos komisija to nepatvirtino dėl politinių priežasčių. 1981 m. keliaudamas į tarptautinį botanikų kongresą Australijoje, JAV ambasadoje pasiprašė politinio prieglobsčio ir išvyko į JAV. Čikagoje skaitė paskaitas lituanistikos pedagoginiame institute, aktyviai dalyvavo JAV lietuvių išeivijos politinėje veikloje, buvo VLIK Komisijos sovietų padarytiems Lietuvai nuostoliams skaičiuoti ir kitų komisijų narys [5, 7, 8, 9].

1992 m. rudenį grįžęs į Lietuvą, įsitraukė į darbą Botanikos institute, vadovavo doktorantų darbams, aktyviai dalyvavo politiniame ir visuomeniniame gyvenime. 1997-2003 m. dirbo Vilniaus miesto visuomeninėje Gamtosaugos komisijoje [1, 3, 4].
Mokslininko darbo sritis – kraštovaizdžio apsauga, gamtovaizdžių formavimas ir vertinimas. Jis paskelbė daugiau kaip 100 straipsnių biologijos, gamtosaugos temomis.

Už nuopelnus Lietuvos Valstybei ir pastangas garsinant Lietuvos vardą pasaulyje Kazys Ėringis apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi [7].

2009 m. rugsėjo 21 d. ant namo Vilniuje (Nemenčinės pl. 8, Antakalnio seniūnija), kuriame gyveno iškilus gamtos bičiulis Kazys Ėringis, atidengta atminimo lenta (skulpt. Jonas Naruševičius) [6].

Monografijoje „Profesorius Kazys Ėringis“ bei Botanikos instituto išleistoje knygoje „Kraštovaizdžio politikos ištakos“ yra išsamios profesoriaus darbų bibliografijos [2, 7].

Literatūra ir šaltiniai

1. Avižienė, Dalia. Vilniaus miesto ir jo apylinkių saugomų teritorijų gamtovaizdžiai, jų išsaugojimas ir sutvarkymas / Dalia Avižienė, Kazys Eringis. – Iliustr. – Bibliogr.: 5 pavad. // Aplinkos apsaugos inžinerija. –  Vilnius, 2006. – P. 175-181.
2. K. Ėringio darbų bibliografijos rodyklė, mokslinė ir visuomeninė patirtis // Kraštovaizdžio politikos ištakos. – Vilnius, 2005. – P. 5-104.
3. Ėringis, Kazys. Atėjo pats laikas paženklinti medžius ir Senamiestyje, ir naujuose rajonuose // Lietuvos rytas. – 1996, rugpj. 13, p. 49.
4. Ėringis, Kazys. Turtuolis į gamtos šventovę braunasi kaip raitas Čičinskas į bažnyčią: [apie Vilniaus gamtovaizdžių niokojimą] // Lietuvos rytas. – 1996, spal. 2, p. 55.
5. Kazys Ėringis. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T. 5, p. 554.
6. Leščinskas, Vytautas Juozas. Kaziui Eringiui atminti : atidengta paminklinė lenta iškiliam gamtos bičiuliui. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2009, spal. 15, p. 2.
7. Profesorius Kazys Ėringis / [sudarytojai Elena Moncevičiūtė-Eringienė ir Algimantas Liekis]. – Vilnius, 2007. – 602 p.: iliustr., faks., portr. –  (Lietuvos mokslas = Science and arts of Lithuania: tęstinis, serijinis mokslo darbų leidinys Lietuvai ir pasauliui; kn. 63).
8. Skuodis, Vytautas. Habil. dr. Kazys Ėringis (1921-2006): [nekrologas] // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. –  T. 29 (2006), p. 227-229.
9. Voverienė, Ona. Mokslininkas, rezistentas, patriotas: apie prof. habil. dr. Kazį Ėringį, ekologą, visuomenės veikėją, patriotą. – Portr. // Voverienė, Ona. Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai. – Vilnius, 2009. – P. 139-147.

Parengė: Aušra Asauskienė, Zita Tiukšienė (VAVB), 2010; 2020

Dalintis straipsniu: