Marijona Barkauskaitė-Juodkienė

Mokslininkės  darbo sritis – asmenybės ugdymo problemos, ypatingą dėmesį skiriant paauglystei bei mokytojų rengimui. Ji aktyviai dalyvauja Lietuvos švietimo sistemos kūrime bei įgyvendinime. Paskelbusi daugiau, nei 130 mokslo darbų, 3 monografijas, 5 metodinius leidinius aukštosioms mokykloms [1].

2006 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Edukologinių tyrimų instituto direktorė, Edukologijos katedros vedėja prof. Marijona Barkauskaitė Šv. Kristoforo statulėle apdovanota už nuopelnus švietimui. Jos dėka daugybė Lietuvos pedagogų tęstinėse pedagogikos studijose galėjo atnaujinti ir gilinti savo žinias, kelti kvalifikaciją. M. Barkauskaitės rūpesčiu Vilniaus miesto mokyklų mokytojams sudarytos sąlygos studijuoti švietimo vadybos, specialiosios pedagogikos ir edukologijos magistrantūrose, įgyti dalykines ir profesines kompetencijas, atnaujinti ir įgyti naują kvalifikaciją [2].

Apie M. Barkauskaitę-Juodkienę rašoma knygoje „Kas yra kas Lietuvoje: švietimas ir studijos“ [1], periodikoje.

Literatūra ir šaltiniai

1. Barkauskaitė-Juodkienė Marijona // Kas yra kas Lietuvoje: švietimas ir studijos. – Vilnius, 2007. – P 192.
2. Daumantas, Margiris. Šv. Kristoforo statulėlės surado naujuosius savininkus. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2006, gruod. 21 – 2007, saus. 3 (Nr. 22), p. 4-5.

Parengė: Aušra Asauskienė (VAVB), 2009

Dalintis straipsniu: