Šv. Faustina (Helena Kowalska)

Šv. Faustina. Portr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T. 6, p. 9.

Šv. Faustina. Portr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T. 6, p. 9.

1925 m. įstojo į Gailestingosios Švč. Mergelės Marijos seserų kongregaciją [1]. 1929 m. pirmą kartą apsilankė Vilniuje, o vėliau, nuo 1933 m. gegužės iki 1936 m. kovo, gyveno ir dirbo Vilniaus vienuolyne [2, 6]. Mirė ir palaidota Lagevnikuose (Łagiewniki), netoli Krokuvos. 2000 m. Faustina buvo paskelbta šventąja [1, 6].

Kowalska, Šv. Ses. M. Faustina. Dienoraštis: Dievo gailestingumas mano sieloje. – Vilnius, 2005. Knygos viršelis

Kowalska, Šv. Ses. M. Faustina. Dienoraštis: Dievo gailestingumas mano sieloje. – Vilnius, 2005. Knygos viršelis

Sesuo Faustina patyrė Dievo apsireiškimus, mokėjo pažinti sielas. Dvasinio šv. Faustinos gyvenimo gelmę atkleidžia jos rašytas dienoraštis [2]. Šv. Faustinos dvasingumo pagrindas buvo Dievo meilė ir gailestingumas kiekvienam žmogui. 1931 m. jai pirmą kartą pasirodė Viešpats Jėzus, liepęs nutapyti jo paveikslą. Tais pačiais metais šv. Faustinai Jėzus Kristus apsireiškė antrą kartą [5, 7]. Vėliau Vilniuje ji dar kelis kartus patyrė regėjimus.

1934 m. pagal šv. Faustinos regėjimus dailininkas Eugenijus Kazimirovskis (Eugeniusz Kazimirowski) sukūrė „Gailestingojo Jėzaus“ paveikslą. Anksčiau buvęs Vilniuje Šv. Dvasios bažnyčioje, dabar paveikslas  saugomas Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje (Dominikonų g. 12)  [1].

Šv. Faustina savo knygoje „Dienoraštis: Dievo gailestingumas mano sieloje“ mini „mylimą Vilnių“ [2, p. 7–20].

Apie seserį Šv. Faustiną rašoma lietuvių kalba Evos K. Čačkovskos (Ewa K. Czaczkowska) knygoje  „Sesuo Faustina: šventosios biografija“ (Vilnius, 2016), Otto Zischkin monografijoje „Jėzaus apreiškimai seseriai Faustinai“ [5], Rasos Baškienės knygoje „Moterys istorijos verpetuose: [valdovės, menininkės, mokslininkės, mistikės, herojės, lėmusios miesto ir pasaulio istoriją]“ (Vilnius, 2022), leidiniuose „Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego“ [4], „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ [1]; lenkų kalba „Wilno pielgrzymkowe: przewodnik śladami świętych i błogosławionych“ [6], „Wilno: przewodnik turystyczny“ [7], taip pat periodikoje ir internete.

Vilniuje V. Grybo g. 29 („Antakalnio seniūnija“) veikia savotiškas muziejus –  Šv. Faustinos namelis, kuriame ji gyveno 1933–1936 m. [3, 6, 7]. Šiame namelyje kurį laiką veikė vienuolynas, vėliau jis priklausė vaikų globos namams. 2005 m. jį perėmė Dievo gailestingumo paramos fondas. Čia įsikūręs Memorialinis maldininkų ir piligrimų centras. 2008 m. namelis restauruotas, atkurtas autentiškas Šv. Faustinos kambarys, įrengta koplytėlė [3].

2013 m. Vilniaus Palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospiso vidiniame kieme (Rasų g. 4A, Rasų seniūnija)  buvo pastatytas Šv. Faustinos paminklas (žr.: Vilniaus krašto savaitraštis, 2013, spalio 10-16, p. 9; t. p. adresu).

Šv. Faustinos vardas yra suteiktas Skaidiškėse (Vilniaus r., Nemėžio seniūnija) atstatytai koplyčiai [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Faustina (Faustyna). – Portr. – Bibliogr.: 3 pavad.  // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T. 6,  p. 9.
2. Kowalska, Šv. ses. M. Faustina. Dienoraštis: Dievo gailestingumas mano sieloje. – Vilnius,  2005. – P. 7-20.
3. Musteikis, Audrius. Žinia pasauliui – iš namelio Antakalnyje. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2009,  bal. 8, p. 14-15.
4. Skaidiškių Šv. Faustinos koplyčia = Kaplica pw. św. Faustyny w Skojdziszkach. – Iliustr. // Vilniaus rajono sakralinis paveldas. = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego. – Vilnius, 2009. – P. 96–97.
5. Zischkin, Otto. Jėzaus apreiškimai seseriai Faustinai. – Alytus, 1995. – 22, [2] p.
6. Apostołka bożego miłosierdzia: Święta Maria Faustyna Kowalska. – Iliustr. // Wilno pielgrzymkowe: przewodnik śladami świętych i błogosławionych.  – [Wilno], 2002. – P. 111-120.
7. Dom siostry Faustyny Kowalskiej. –  Iliustr. // Wilno: przewodnik turystyczny.  –  Wilno, 2008. –  P. 46-47.       

Parengė: Žydrūnė Šaulianskaitė (VAVB), 2010

Dalintis straipsniu: