Šv. Faustina (Helena Kowalska)

Czaczkowska, Ewa K. Sesuo Faustina: šventosios biografija. – Vilnius, [2016]. Knygos viršelis

Czaczkowska, Ewa K. Sesuo Faustina: šventosios biografija. – Vilnius, [2016]. Knygos viršelis

1925 m. įstojo į Gailestingosios Švč. Mergelės Marijos seserų kongregaciją [1]. 1929 m. pirmą kartą apsilankė Vilniuje, o vėliau, nuo 1933 m. gegužės iki 1936 m. kovo, gyveno ir dirbo Vilniaus vienuolyne [2, 6]. Mirė ir palaidota Lagevnikuose (Łagiewniki), netoli Krokuvos. 2000 m. Faustina buvo paskelbta šventąja [1, 6].

Kowalska, Šv. Ses. M. Faustina. Dienoraštis: Dievo gailestingumas mano sieloje. – Vilnius, 2005. Knygos viršelis

Kowalska, Šv. Ses. M. Faustina. Dienoraštis: Dievo gailestingumas mano sieloje. – Vilnius, 2005. Knygos viršelis

Sesuo Faustina patyrė Dievo apsireiškimus, mokėjo pažinti sielas. Dvasinio šv. Faustinos gyvenimo gelmę atkleidžia jos rašytas dienoraštis [2]. Šv. Faustinos dvasingumo pagrindas buvo Dievo meilė ir gailestingumas kiekvienam žmogui. 1931 m. jai pirmą kartą pasirodė Viešpats Jėzus, liepęs nutapyti jo paveikslą. Tais pačiais metais šv. Faustinai Jėzus Kristus apsireiškė antrą kartą [5, 7]. Vėliau Vilniuje ji dar kelis kartus patyrė regėjimus.

1934 m. pagal šv. Faustinos regėjimus dailininkas Eugenijus Kazimirovskis (Eugeniusz Kazimirowski) sukūrė „Gailestingojo Jėzaus“ paveikslą. Anksčiau buvęs Vilniuje Šv. Dvasios bažnyčioje, dabar paveikslas  saugomas Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje (Dominikonų g. 12)  [1].

Šv. Faustina savo knygoje „Dienoraštis: Dievo gailestingumas mano sieloje“ mini „mylimą Vilnių“ [2, p. 7–20].
Yra išleisti ir „Šventosios sesers Faustinos laiškai“ (Vilnius, 2015).

Apie seserį Šv. Faustiną lietuvių kalba rašoma žurnalistės, rašytojos, istorijos mokslų daktarės Evos K. Čačkovskos (Ewa K. Czaczkowska) knygoje  „Sesuo Faustina: šventosios biografija“ [1]. Tai išsami šv. Faustinos, Dievo Gailestingumo apaštalės, biografija, kurioje kruopščiai dokumentuojamas negausių išorinių įvvkių nužymėtas vienuolinis šventosios gyvenimas, trukęs tik 33 metus. Biografija papildoma amžininkų atsiminimais, susiejama su istoriniais to meto įvykiais. Lygiagrečiai atkuriamas vidinis šv. Faustinos gyvenimas, pilnas kančios, abejonių ir didelių išgyvenimų, kurie subrandino šv. Faustiną kaip vienuolę ir mistikę ir paruošė ją misijai – skelbti pasauliui Dievo Gailestingumą. Ši knyga nėra tik mokslinių tyrimų ir sausų gyvenimo faktų rinkinys. Autorė, bandydama nušviesti šventosios gyvenimą, ne tik peržiūrėjo daugybę archyvų, surinko smulkiausias šv. Faustinos biografijos detales, tačiau ir apsilankė vietose, kur gyveno garsioji mistikė. Biografė buvo ir Vilniuje, kuris taip pat paženklintas šv. Faustinos gyvenimo. Šventosios gyvenimui Vilniuje (1929 ir 1933–1936 m.) skirtas vienas knygos skyrius (p. 225–305). Autorė stengėsi susitikti ir pakalbinti dar gyvus šv. Faustinos gyvenimo liudininkus, todėl jai pavyko gana tiksliai perteikti jos gyvenamųjų vietų ir to laiko atmosferą. Eva Čačkovska nesistengė pagražinti savo herojės portreto. Ji atskleidė šv. Faustinos fizines ir dvasines kančias, jos vidinę kovą su savimi, savo trūkumais ir išoriniu pasauliu. Knygoje yra skyrius apie šv. Faustinos atminimo įamžinimą „Šventosios sesers Faustinos misija tęsiasi: 1938–2002“. Pateikiamos svarbiausios šv. Faustinos  gyvenimo datos, bibliografija, nemažai iliustracijų. Iš lenkų kalbos knygą išvertė patyrusi vertėja Teresėlė Danguolė Šniūrevičienė.
Ewa K. Czaczkowska yra parašiusi ir knygą „Cuda św. Faustyny” („Šv. Faustinos stebuklai“) (Kraków, 2014).
Apie šv. Faustiną rašoma Otto Zischkin monografijoje „Jėzaus apreiškimai seseriai Faustinai“ [5], Rasos Baškienės knygoje „Moterys istorijos verpetuose: [valdovės, menininkės, mokslininkės, mistikės, herojės, lėmusios miesto ir pasaulio istoriją]“ (Vilnius, 2022), leidiniuose „Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego“ [4], „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ [1a]. Ypač daug literatūros yra lenkų kalba. Minėtini Lietuvoje išleisti leidiniai  „Wilno pielgrzymkowe: przewodnik śladami świętych i błogosławionych“ [6], „Wilno: przewodnik turystyczny“ [7]. Yra daug straipsnių periodikoje ir internete.

Vilniuje V. Grybo g. 29 („Antakalnio seniūnija“) veikia muziejus –  Šv. Faustinos namelis, kuriame ji gyveno 1933–1936 m. [3, 6, 7]. Šiame namelyje kurį laiką veikė vienuolynas, vėliau jis priklausė vaikų globos namams. 2005 m. jį perėmė Dievo gailestingumo paramos fondas. Čia įsikūręs Memorialinis maldininkų ir piligrimų centras. 2008 m. namelis restauruotas, atkurtas autentiškas Šv. Faustinos kambarys, įrengta koplytėlė [3].

2013 m. Vilniaus Palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospiso vidiniame kieme (Rasų g. 4A, Rasų seniūnija)  buvo pastatytas Šv. Faustinos paminklas (žr.: Vilniaus krašto savaitraštis, 2013, spalio 10-16, p. 9; t. p. adresu).

Šv. Faustinos vardas yra suteiktas Skaidiškėse (Vilniaus r., Nemėžio seniūnija) atstatytai koplyčiai [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Czaczkowska, Ewa K. Sesuo Faustina: šventosios biografija. – Vilnius, [2016]. – 454, [2] p., [12] iliustr. lap.: iliustr. 
1a. Faustina (Faustyna). – Portr. – Bibliogr.: 3 pavad.  // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T. 6,  p. 9.
2. Kowalska, Šv. ses. M. Faustina. Dienoraštis: Dievo gailestingumas mano sieloje. – Vilnius,  2005. – P. 7-20.
3. Musteikis, Audrius. Žinia pasauliui – iš namelio Antakalnyje. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2009,  bal. 8, p. 14-15.
4. Skaidiškių Šv. Faustinos koplyčia = Kaplica pw. św. Faustyny w Skojdziszkach. – Iliustr. // Vilniaus rajono sakralinis paveldas. = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego. – Vilnius, 2009. – P. 96–97.
5. Zischkin, Otto. Jėzaus apreiškimai seseriai Faustinai. – Alytus, 1995. – 22, [2] p.
6. Apostołka bożego miłosierdzia: Święta Maria Faustyna Kowalska. – Iliustr. // Wilno pielgrzymkowe: przewodnik śladami świętych i błogosławionych– [Wilno], 2002. – P. 111-120.
7. Dom siostry Faustyny Kowalskiej. –  Iliustr. // Wilno: przewodnik turystyczny.  –  Wilno, 2008. –  P. 46-47.       

Parengė: Žydrūnė Šaulianskaitė (VAVB), 2010; 2022

Dalintis straipsniu: