Paulius Slavėnas

Paulius Slavėnas. Nuotr. iš kn: Akademikas Paulius Slavėnas. - Vilnius, 2001.

Paulius Slavėnas. Nuotr. iš kn: Akademikas Paulius Slavėnas. – Vilnius, 2001.

1925 m. baigė Kauno universitetą, 1928 m. Jeilio (JAV) universitete gavo filosofijos daktaro laipsnį. Tarpukariu aktyviai dalyvavo moksliniame ir kultūriniame gyvenime Kaune. Nuo 1944 m. gyveno Vilniuje, dėstė Vilniaus universitete, vadovavo Lietuvos mokslų akademijos mokslininkų komisijoms ir taryboms, fizikų draugijai, redagavo “Mažąją lietuvišką tarybinę enciklopediją“, „Vilniaus astronomijos observatorijos biuletenį“, spausdino straipsnius įvairiuose mokslo populiarinimo žurnaluose [2, 3]. Paulius Slavėnas mirė 1991 m. vasario 21 d. Vilniuje [4].

Svarbi buvo Pauliaus Slavėno akademinė veikla. Jo tyrimų laukas – Visatos ir žvaigždžių sandara ir evoliucija, astrofotometriniai tyrimai, reliatyvumo teorijos pagrindai, mokslo istorija ir sistematika, mokslinė pasaulėžiūra. Svarbesnės akademiko knygos: „Dangaus spinduoliai“ (1936), „Astronomija“ (d. 1 1938), „Pasaulio praeitis“ (1946), „Saulės sistema“ (1946), „Žvaigždės“ (1948), „Didžioji mūsų žvaigždžių sistema“ (1949), „Visatos santvarka ir evoliucija“ (1949), „Pasaulio kilmė“ (1950), „Dabartinis mokslas apie pasaulio išsivystymą“ (1954), „Ar galima gyvybė Visatoje“ (1957), „Visatos sandara“ (1960). Slavėnas taip pat paskelbė daugiau kaip 870 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių [4].

2001 m. apie P. Slavėno gyvenimą ir veiklą išleista knyga „Akademikas Paulius Slavėnas“ [1]. Apie akademiką rašoma „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [3], Elenos Sliesoriūnienės knygoje „Inteligentų karta“ (Vilnius, 2006) spausdinamas interviu su P. Slavėnu.

1996 m. minint akademiko Pauliaus Slavėno 95- metį, Žvėryne (Kęstučio g. 17) ant namo, kur jis gyveno paskutiniuosius dešimtmečius, atidengta memorialinė lenta [1].

1983 m. Lietuvos Mokslų Akademijos biblioteka išleido akademiko bibliografinę rodyklę (sudarė Irena Sukackienė ir Aldona Šiškienė) [2]. 2001 m. išleistoje monografijoje yra 1981-1998 m. Pauliaus Slavėno bibliografija (sudarė Stasė Matulaitytė) [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Akademikas Paulius Slavėnas. – [Vilnius], 2001. – 387, [1] p., [13] iliustr. lap. : iliustr. – Pauliaus Slavėno 1981-1998 metų bibliografija / sudarė Stasė Matulaitytė, p. 237-256.
2. Santackienė, Irena. Paulius Slavėnas = Паулюс Славенас : literatūros rodyklė / I. Santackienė, A. Šiškienė. – Vilnius, 1983. – 170, [2] p., [1] portr. lap.
3. Slavėnas, Paulius. – Portr. // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 41.
4. Slavėnas, Paulius. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2012. – T. 22, p. 453; Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/paulius-slavenas/>.

Parengė: Aušra Asauskienė, Gerta Stanionytė (VAVB), 2009; 2020

Dalintis straipsniu: