Kęstutis Vaitukaitis

Kęstutis Vaitukaitis. Nuotr. iš kn.: Šviečia naktį, šviečia dieną… = Glowing all night, glowing all day… : Elektrėnų krašto albumas. – Kaunas, 2015, p. 5.

1965–1973 m. mokėsi Antanavo 8–metėje mokykloje, 1973–1976 m. – Pilviškių (Vilkaviškio r.) vidurinėje mokykloje (dabar – Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos“ gimnazija), 1976–1981 m. studijavo Kauno politechnikos institute (dabar – Kauno technologijos universitetas), įgijo inžinieriaus statybininko technologo specialybę. 1981–1986 m. dirbo Kauno namų statybos kombinato SND gamykloje meistru, technologu, viršininko pavaduotoju. 1986–1988 m. – Lietuvos elektrinės Kapitalinės statybos skyriaus meistras, 1988–1990 m. – Kaišiadorių HAE hidrocecho meistras, 1990–1992 m. – Trakų rajono statybos valstybinės priežiūros inspektorius, 1992–1993 m. – Trakų rajono valdybos valdytojo pavaduotojas, 1993–1994 m. – Trakų rajono valdytojas, 1995–1996 m. – Trakų rajono meras. 1996–2000 m. – LR Seimo narys (išrinktas pagal Lietuvos centro sąjungos sąrašą. LRS Kaimo reikalų komiteto narys), nuo 2000 m. iki dabar – Elektrėnų sav. tarybos narys. 2000–2007, 2011–2015, 2015 – iki dabar – Elektrėnų savivaldybės meras. 2006–2011 m. – ES Regionų komiteto pakaitinis narys. 2007–2010 m. – UAB „Žvyrkasyba“ direktorius. 2007–2011 m. – UAB „Trakų akmuo“ projektų vadovas. 2007–2011 m. – LAAIF priežiūros tarybos narys. Nuo 2011 m. iki dabar – LSA viceprezidentas [1].

1996 m. įgaliotas Trakų rajono savivaldybės pasirašė partnerystės sutartį su Reinės (Vokietija) miesto savivaldybe, 2001 m. Lenkijoje įgaliotas Elektrėnų savivaldybės pasirašė partnerystės sutartį su Mazovijos Novy Dvuro valsčiumi. 2001–2002 m. – Trakų ,,Rotary“ klubo prezidentas. Klubo narys iki 2008 m. Vienas iš Elektrėnų vargonų fondo steigėjų. Elektrėnų katalikų parapijos pastoracinės tarybos narys.
Nuo 1995 m. – Lietuvos centro sąjungos narys. Nuo 2003 m. – Liberalų ir centro sąjungos narys, šios sąjungos valdybos narys, Liberalų ir centro sąjungos Elektrėnų skyriaus pirmininkas. Nuo 2014 m. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Elektrėnų skyriaus pirmininkas.
Dalyvavo išleidžiant R. Lopatos knygą „Nepriklausomybės akto signataras Donatas Malinauskas“ (1997).

2003 m. K. Vaitukaitis apdovanotas  Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino II laipsnio nominacija „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“ [2]. 2015 m. Elektrėnų savivaldybės jaunimo apdovanojimuose „Antilopai 2015“ apdovanotas nominacijoje „Metų jaunimo draugas“.

Apie K. Vaitukaitį rašyta leidiniuose „Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai, 2006“ [3]. Ilgametės Elektrėnų krašto pedagogės Onos Gražinos Maleravičienės  knygoje „Iš visos širdies: pasakojimai apie Elektrėnų krašto žmones“ spausdinamas interviu su K. Vaitukaičiu [4]. Apie jį taip pat rašoma periodikoje, yra informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. 2014 m. gegužės 25 d. rinkimai į Europos Parlamentą: Kęstutis Vaitukaitis [biografija] [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2015–10–26]. Prieiga per internetą: <http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/426_lt/Kandidatai/Kandidatas70724/Kandidato70724Biografija.html>.
2. Apdovanoti Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino medaliais. – Iliustr. // Elektrėnų žinios. – 2003, gruod. 20, p. 2.
3. Vaitukaitis Kęstutis: Elektrėnų savivaldybės meras, Liberalų ir centro sąjungos tarybos narys, Liberalų ir centro sąjungos Elektrėnų skyriaus pirmininkas // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai, 2006. – Kaunas, 2006. – P. 1025.
4. Vaitukaitis, Kęstutis. Žmogus gražus savais darbais: [pokalbis su Elektrėnų savivaldybės meru K. Vaitukaičiu / kalbėjosi] Ona Gražina Maleravičienė. – Portr. // Maleravičienė, Ona Gražina. Iš visos širdies: pasakojimai apie Elektrėnų krašto žmones. – Kaišiadorys, 2005. – P. 103-104.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (ESVB), 2017

Dalintis straipsniu: