Pranas Baltrėnas

Pranas Baltrėnas. Biografijos puslapiai ir bibliografinė rodyklė. - Vilnius, 2010. Knygos viršelis

Pranas Baltrėnas: biografijos puslapiai ir bibliografinė rodyklė. – Vilnius, 2010. Knygos viršelis

1948 m. su šeima buvo ištremtas į Sibirą. Krasnojarsko krašte baigė pradinę ir vidurinę mokyklas. Mokėsi Krasnojarsko sukarintoje upeivystės mokykloje. 1962 m. grįžęs į Lietuvą, dirbo Nemuno laivininkystėje. 1963 m. įstojo į Leningrado vandens transporto instituto Laivų mechanikos neakivaizdinį skyrių. Mokėsi Kauno politechnikos instituto Mašinų gamybos fakultete. 1969 m. baigė aukštojo mokslo studijas ir gavo mechaniko inžinieriaus diplomą. 1970 m. pradėjo dirbti Darbo apsaugos laboratorijoje prie Kauno politechnikos instituto Darbo apsaugos katedros, vadovavo studentų darbo saugos laboratoriniams darbams. Nuo 1978 m. – Vilniaus Gedimino technikos universiteto (iki 1990 m. – Vilniaus inžinerinis statybos institutas) dėstytojas, nuo 1993 m. – Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos katedros vedėjas, profesorius (nuo 1990 m.). Dalyvauja įvairių institucijų ir organizacijų veikloje. Nuo 1994 m. yra Tarptautinės ekologijos ir žmonių saugos mokslų akademijos tikrasis narys, nuo 1992 m. – Ukrainos technologinės kibernetikos mokslų akademijos narys [1, 2, 4].

Pagrindinės P. Baltrėno mokslinės veiklos sritys yra technosferos užterštumo teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai, aplinkos apsaugos technologijos. P. Baltrėnas yra vienas iš oro užterštumo kontrolės bei mažinimo technologijų kūrimo Lietuvoje pradininkų. Profesorius yra daugiau kaip 90 patentų ir išradimų autorius,  mokomųjų knygų, monografijų autorius. Kartu su kolegomis sukūrė dulkėtumo kontrolės prietaisų, oro valymo įrenginių bei priemonių šiems įrenginiams regeneruoti, naują mobiliųjų telefonų dėklą, apsaugantį nuo elektromagnetinės spinduliuotės, biofiltrą, reguliuojantį teršalų kiekį. Savo darbus P. Baltrėnas pristato tarptautinėse mokslinėse konferencijose, rašo straipsnius į Lietuvos ir užsienio mokslo leidinius [1, 2, 7].

1994 m. apdovanotas Lietuvos mokslo premija, 2001 m. – LDK Gedimino 5 laipsnio ordinu. 2007 m. apdovanotas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) sertifikatu ir aukso medaliu.

Vilniuje gyvena nuo 1981 m. Daug metų vadovauja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomeninei Aplinkos apsaugos komisijai. Šios komisijos iniciatyva įsteigta Pavilnio ir Verkių regioninio parko direkcija, nugriautos nelegaliai pastatytos tvoros, sprendžiama dėl Jeruzalės tvenkinių sutvarkymo, dviračių trasų.

Pranas Baltrėnas. Literatūros rodyklė. - Vilnius, 2000. Knygos viršelis

Pranas Baltrėnas: iteratūros rodyklė. – Vilnius, 2000. Knygos viršelis

2015 m. P. Baltrėnas buvo apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle už aplinkos apsaugą [6, 8].
„Tai pirma tokia nominacija ir manau, tikrai labai rimta nominacija. Aplinkos apsauga yra labai plati sąvoka, apima daug sferų. Ir žinome, kaip susirūpinęs pasaulis, matėme, koks susirūpinęs Paryžius. Mes irgi stengiamės padėti Vilniaus miestui. Jeigu aplinkos apsauga bus palanki, miestas bus gražesnis, tuomet atvyks daugiau svečių, o dėl to galbūt ir skolos mažės“, – atsiėmęs apdovanojimą kalbėjo P. Baltrėnas (žr. adresu).

2017 m. mokslininkas apdovanotas ženklu-medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ [9].

Apie P. Baltrėną rašoma knygoje „Vilniaus technikos universitetas, 1956–1996“ (Vilnius, 1996), „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [2], įvairių metų leidiniuose „Kas yra kas Lietuvoje“ [1], enciklopediniame leidinyje „Lietuva“ (Vilnius, 2010, T. 2) ir kt. Daug straipsnių yra periodikoje, internete.

Išleistos jau trys P. Baltrėno bibliografijos (1991 m., 2000 m. ir 2010 m.), parengtos VGTU bibliotekos darbuotojų. 2010 m. išleistas Onos Juršaitės sudarytas leidinys, „Pranas Baltrėnas: biografijos puslapiai ir bibliografinė rodyklė” [4]. Leidinio pradžioje spausdinama pedagogo, žurnalisto Juliaus Norkevičiaus biografinė apybraiža apie profesorių. Bibliografija apima 1972–2010 m. veiklos laikotarpį. Rodyklėje nurodytos P. Baltrėno parašytos monografijos, vadovėliai, metodiniai leidiniai, straipsniai, mokslinio darbo ataskaitos, redaguoti ir recenzuoti leidiniai, publikacijos apie P. Baltrėną ir jo darbus (iš viso 1280 įrašų). Pateikta duomenų apie mokslininko išradimus ir patentus, dalyvavimą įvairių organizacijų veikloje, apie suteiktus apdovanojimus, padėkas. Leidinyje daug nuotraukų.

Literatūra ir šaltiniai

1. Baltrėnas Pranas. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje 2015. – Kaunas, 2015. – P. 320-321.
2. Pranas Baltrėnas. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2002. – T. 1, p. 575.
3. Pranas Baltrėnas: [aplinkos apsaugos inžinierius]: literatūros rodyklė. – Vilnius, 2000. – 120 p.: iliustr.
4. Pranas Baltrėnas: biografijos puslapiai ir bibliografinė rodyklė. – Vilnius, 2010. – 278, [1] p.: iliustr.
5. Butkus, Donatas. Gyvenimo keliai ir kryžkelės: [apie 70-metį minintį VGTU Aplinkos apsaugos katedros vedėją, Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos instituto direktorių prof. P. Baltrėną, jo veiklą ir pasiekimus]. – Iliustr. // Gedimino universitetas. – 2010, Nr. 3, p. 35-37.
6. Iškiliausi vilniečiai didžiuojasi, jog ir jie gali kurti miesto istoriją: [apie 2015 m. Šv. Kristoforo apdovanojimus]. – Iliustr. // Sostinė. – 2015, gruod. 19, p. 2-3.
7. Norkevičius, Julius. Atsigręžus į profesoriaus [P. Baltrėno] publikacijas: spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. – Iliustr. // Gedimino universitetas. – 2007, Nr. 2, p. 20-21.
8. Turonis, Kęstutis. Pranui Baltrėnui – Šv. Kristoforas. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2016, saus. 7, p. 5.
9. VGTU profesorius apdovanotas „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. Mokslo Lietuva. [interaktyvus]. 1989–2020 [žiūrėta 2020-07-21]. Prieiga per internetą: <http://mokslolietuva.lt/2017/10/vgtu-profesorius-apdovanotas-uz-nuopelnus-vilniui-ir-tautai/>.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2016; 2021

Dalintis straipsniu: