Kasparas Bekešas (Kaspar Bekes )

K. Bekešas rėmė Steponą Batorą šiam 1576 m. tapus Lietuvos Lenkijos valstybės valdovu. Livonijos kare vadovavo vengrų pulkams, ypač pasižymėjo užimant Polocką 1579 m. Išvargintas mūšių, vykdamas į Gardiną, peršalo ir mirė. Palaikai buvo atvežti į Vilnių. Kadangi K. Bekešas nebuvo katalikas, neleista jo laidoti kapinėse. K. Bekešas buvo  palaidotas ant Plikojo kalno prie Neries. Kalnas nuo tada imtas vadinti Bekešo vardu [1].
Karaliaus Stepono Batoro valia ant kapo buvo pastatytas paminklas – aštuonkampis 20-ties metrų aukščio bokštas su įrašytais K. Bekešo žodžiais: „<…> nenoriu pripažinti Dievo, netrokštu Jo dangaus, pragaro nebebijau…” [6, 7]. 1838 m., Vilnelei paplovus šlaitą, antkapinis paminklas nugriuvo, buvo sunaikintas kapas. Tarp griuvėsių rasti karžygio šalmas ir kalavijas pateko į Senienų muziejų, o vėliau relikvijos galėjo būti išgabentos į Rusiją [5].

Apie K. Bekešą rašoma lietuviškose enciklopedijose [1], etnologo, gamtos mokslų daktaro, prof. Liberto Klimkos knygoje „Rimtos, juokingos ir graudžios senojo Vilniaus istorijos“ (V., 2016), periodikoje. Yra informacijos internete.

Švenčiant Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, 2009 m. liepos 5 d. Vilniuje, ant Vilnios kranto, prie Sereikiškių parko (Senamiesčio seniūnija) buvo atidengtas medinis obeliskas LDK karvedžiui Kasparui Bekešui. Iš ąžuolo jį išdrožė tautodailininkas Rimantas Zinkevičius [4].

Apie garsų karvedį išlikusi legenda [7]. K. Bekešui ir jo vardu vadinamam kalnui poetai paskyrė eilėraščių [2, 3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Bekes Kaspar (Kasparas Bekešas) 1520–1579 Gardinas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2002. – T. 2, p. 782.
2. Jonynas, Antanas A. Bekešo kalnas: [eilėraštis] // Iš Vilniaus į Vilnių. – Vilnius, 2008. – P. 206.
3. Grigorjevas, Jevgenijus. Kasparas Bekešas: [eilėraštis] // Poezijos pavasaris. – Vilnius, 1965. –  1976, – P. 143-144.
4. Klimka, Libertas. Įamžintas karvedžio Kasparo Bekešo atminimas. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2009, liep. 18, p. 2.
5. Kniežaitė, Milda. Vengrą K. Bekešą mena Vilniaus kalva. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2009, bal. 27, p. 14-15.
6. Vilniaus miesto istorijos dokumentai: Vilniaus miesto istorijos skaitinių chrestomatija: mokymo priemonė. – Vilnius, 2003, p. 140.
7. Kacper Bekiesz: [legenda] // Legendy Wileńskie. – Vilnius, 1998. – P. 79-80.

Parengė: Aušra Asauskienė (VAVB), 2009; 2016

Dalintis straipsniu: