Aldona Pilienė

1942–1946 m. mokėsi Vilūniškių pradinėje mokykloje, 1946–1950 m. – Vievio progimnazijoje. 1950–1953 m. studijavo bibliotekininkystę Vilniaus bibliotekiniame technikume, 1955–1960 m. – Vilniaus universitete. 1953–1955 m. dirbo Trakų rajoninės bibliotekos skaityklos vedėja, 1955–1977 m. – bibliotekos vedėja, 1977–2003 m. – Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė. Darbą bibliotekoje paliko 2004 m. [4].

A. Pilienė yra sudariusi kraštotyros pobūdžio leidinių, kurie yra publikuoti ir saugomi Trakų viešosios bibliotekos fonde: „Garbingas atvaizdas senovės: Trakai poezijoje“ (Trakai, 1991), „Aukštadvario miestelio biblioteka: 1937–1997“ (Trakai,1998), „Onuškio miestelio bibliotekos istorijos puslapiai: 1937–1997“ (1998), „Gimtą žemę rauda siekė: Iš Trakų rajono kultūros darbuotojų tremtinių prisiminimų“ (Trakai-Vilnius,1998), „Paparčio žydėjimas: Trakų krašto literatų kūrybos almanachas“ (Trakai, 2001).

1997 m. A. Pilienės veikla buvo įvertinta Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu [1].

2003 m. A. Pilienei buvo įteiktas Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino nominacijos „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“ III laipsnio apdovanojmas [2].

Apie A. Pilienę rašoma leidinyje „Kas yra kas Lietuvoje“ [4], „Kas yra kas Vilniaus apskrityje“ [5], biografijų žodyne „Lietuvos knygos veikėjai“ [6], periodikoje [2, 3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Dėl apdovanojimo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu ir Gedimino ordino medaliu LR Prezidentas. Dekretas 1997 m. vasario 10 d. Nr. 1200 // Valstybės žinios. – 1997, Nr. 14, p.15; Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=35625&p_query=&p_tr2=2>.
2. Kazakevičiūtė, Alvyda. Kunigaikščio Gedimino nominacijos už socialinę-ekonominę plėtrą: [grupėje ,,Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“ III laipsnio nominacija suteikta Aldonai Pilienei] // Galvė. – 2003, lapkr. 28, p.10.
3.Kulikienė, Jadvyga. Gyvenimo knyga: [apie Trakų viešosios bibliotekos direktorę A. Pilienę] // Galvė. – 1997, bal. 4, p. 11.
4. Pilienė, Aldona // Kas yra kas Lietuvoje 2000. – Kaunas, 2000. – P. 536.
5. Pilienė, Aldona // Kas yra kas Vilniaus apskrityje 2003. – Kaunas, 2003. – P. 415.
6. Zaveckienė, Žiedūnė. Pilienė,Mogelnickaitė Aldona: [bibliotekininkės biograma] // Lietuvos knygos veikėjai [Elektroninis išteklius] = The workers of the Lithuanian book : biografijų žodynas. – [Vilnius, 2004]. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM).

Parengė: Julija Pulokienė (Trakų SVB), 2013

Dalintis straipsniu: