Mečislovas Sakalauskas

Mečislovas Sakalauskas. Nuotr. iš kn.: Sakalauskas, Mečislovas. Senojo Vilniaus architektūra Mečislovo Sakalausko fotografijose. – [Vilnius], 2013.

Mečislovas Sakalauskas. Nuotr. iš kn.: Sakalauskas, Mečislovas. Senojo Vilniaus architektūra Mečislovo Sakalausko fotografijose. – [Vilnius], 2013.

Baigė šešis pradžios mokyklos skyrius Vosyliškyje. 1949 m., kai tėvus išvežė į Sibirą, apsigyveno Kaune pas brolius. Broliui nupirkus vokišką fotoaparatą, išmoko fotografuoti. „Tuo laiku lietuviškus pasus keitė sovietiniais, tai pradėjau fotografuoti žmones, kad jie galėtų gauti naujus dokumentus“, – pasakoja menininkas [4]. 1952 m. apsigyveno Vilniuje. Įsidarbino Restauracinėse gamybinėse dirbtuvėse, kurios tuo metu buvo Šv. Mykolo bažnyčios patalpose, braižytoju, vėliau – fotografu. Keičiantis šios įstaigos statusui, įsikūrus Kultūros paminklų restauravimo trestui, kurio sistemoje veikė atskiros gamybinės teritorinės dirbtuvės ir Paminklų konservavimo institutas, M. Sakalauskas dirbo fotografu. Dalyvavo ekspedicijose po Lietuvą, fotografavo kultūros paveldo objektus, liaudies meną. Restauravimo įstaigose išdirbo 40 metų [3, 4, 5]. 1992–2001 m. dirbo fotografu Lietuvos Dailės muziejuje. 2001 m. pradėjo tvarkyti savo fotografijos archyvą.

Menininkas yra sukaupęs daugiau nei 40 tūkstančių fotografijų, kuriose užfiksuota miestų architektūra ir mažoji kaimų architektūra, liaudies menas. Daugelio M. Sakalausko fotografuotų objektų iki šių dienų neišliko, kiti labai pasikeitė. Ypač nukentėjo medinė mažoji architektūra. Dalis jos sunyko dėl gamtos ir laiko poveikio, bet didžioji dalis sovietmečiu buvo specialiai sunaikinta. M. Sakalausko dėka ji liko įamžinta negatyvuose ir fotografijose. 13,5 tūkstančio negatyvų saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve, apie 30 tūkst. – Nacionaliniame muziejuje, dalis – Dailės muziejuje, Rokiškio krašto muziejuje [5].  Savo fotografijų kolekcijas, personalinius dokumentus, korespondenciją padovanojo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai. M. Sakalausko fotografijomis iliustruota per 30 leidinių apie Lietuvos architektūrą bei liaudies meną.

Vilniuje M. Sakalauskas gyvena nuo 1952 m. Dirbdamas fotografu Paminklų konservavimo institute, fiksuodavo pastatus ir jų detales prieš ir po restauravimo. Tuo metu pradėjo fotografuoti ir tai, kas gražu, vertinga. Susidomėjęs Vilniaus vaizdais, stengėsi įamžinti sostinės grožį ateinančioms kartoms. Išvaikščiojęs Vilniaus senamiesčio gatves, išlaipiojęs visas kalvas, bažnyčių bokštus, sako labai gerai pažįstąs visą sostinę, ypač – Vilniaus kiemus. „Kasdien pereinu per senamiestį, nors gyvenu Krokuvos gatvėje. Dabar Mindaugo tiltu labai patogu patekti į centrą“, – sako 50 metų Vilniuje gyvenantis ir dirbantis fotomenininkas [4]. Jo fotografijos mus nukelia į XX a. 6-ąjį dešimtmetį, kai prasidėjo pastatų atnaujinimas ir architektūros paminklų tyrimo ir restauravimo poreikis. Fotografas įamžino daug Pilies gatvės namų kiemų, kurie šiandieną labai pasikeitę arba yra uždaryti praeiviams. Nuotraukose matomos išlikusios medinės viršutinių aukštų galerijos – retas Vilniaus paveldo objektas. M. Sakalausko fotografijose išliko Katedros interjeras, kai joje veikė Paveikslų galerija, Žemutinės pilies arsenalų pastatai prieš restauravimą, Vilniaus miesto gynybinė sienos bastėja, Vilniaus universiteto ansamblis su Šv. Jono bažnyčia ir daugelis kitų senojo Vilniaus vaizdų.

M. Sakalausko fotografijomis iliustruota daugelis albumų apie Vilnių: Algės Jankevičienės „Vilniaus senamiesčio ansamblis“ (1969), „Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko universitetas, Mokslinė biblioteka – 400“ (1970), „Vilniaus universiteto rūmai“ (1979), „Vilniaus architektūra“ (1985), Napaleono Kitkausko, „Vilniaus arkikatedros požemiai“ (1994) ir kiti leidiniai.

Sakalauskas, Mečislovas. Vilnius nuo aukštumų, 1958–1996 = Vilnius from on High, 1958-1996. – [Vilnius], [2008]. Knygos viršelis

Sakalauskas, Mečislovas. Vilnius nuo aukštumų, 1958–1996 = Vilnius from on High, 1958-1996. – [Vilnius], [2008]. Knygos viršelis

Sakalauskas, Mečislovas. Senojo Vilniaus architektūra Mečislovo Sakalausko fotografijose. – [Vilnius], 2013. Knygos viršelis

Sakalauskas, Mečislovas. Senojo Vilniaus architektūra Mečislovo Sakalausko fotografijose. – [Vilnius], 2013. Knygos viršelis

M. Sakalauskas savo fotografijas sudėjo į keletą knygų. 1995 m. išėjo nedidelio formato albumas „Vilnius: nuo šv. Petro ir Povilo bažnyčios iki Aušros vartų“ [7] su architekto N. Kitkausko tekstu „Žvilgsnis į Vilniaus senamiestį“. Albume „Vilnius nuo aukštumų, 1958–1996“ [6] yra 120 Vilniaus vaizdų, kurie atskleidžia savitą senojo miesto panoramą nuo sostinės aukštumų. Albumą „Senojo Vilniaus architektūra Mečislovo Sakalausko fotografijose“ [5] fotografas vadina ataskaita Vilniui, padėka miestui už tai, kad jį priėmė, leido pasijusti savam, pamilti senamiesčio gatves, suprasti jo architektūrą. Fotografijos albume sudėtos autoriaus pasirinkta tvarka. Leidinį papildo architektūros istorikės Mortos Baužienės trumpi tekstiniai intarpai apie fotografijose užfiksuotus objektus.

2014 m. M. Sakalauskui įteikta Šv. Kristoforo statulėlė už senąją Vilniaus istoriją fotografijose [7-8]. „Gyvenimas man dėkingas todėl, kad aš jau 63 metus vaikštau Senamiesčiu, čia gyvendamas, ir jau 50 metų dirbu Senamiestyje. O dabar dar esu apdovanojamas Vilniaus miesto herbo, Šv. Kristoforo statulėle, už tai nuoširdus ačiū“, – sakė fotomenininkas [8].

Apie M. Sakalausko kūrybą pateikiami įžanginiai straipsniai jo albumuose. Fotografijos istorikės dr. Margaritos Matulytės ir dailės kritikės dr. Agnės Narušytės knygoje „Camera obscura: Lietuvos fotografijos istorija, 1839–1945“ (Vilnius, 2016) spausdinamas M. Sakalauskui skirtas M. Matulytės straipsnis „Miestas, į kurį visada gali sugrįžti“ (p. 287-290). Yra straipsnių periodikoje, informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Dumalakas, Arūnas. Fotografas įamžino ištisus senojo Vilniaus kvartalus: [interaktyvus]. 2017 [žiūrėta 2017-05-24]. Prieiga per internetą: <http://kultura.lrytas.lt/daile/fotografas-iamzino-istisus-senojo-vilniaus-kvartalus.htm>.
2. Fotografija: [apie fotografą M. Sakalauską]. – Iliustr. // Logos. – 1996/1997, Nr. 11, p. 143-150.
3. Mažeikienė, Ona. Architektūros fotometraštininkas Mečislovas Sakalauskas. – Portr. // Metraštis / Lietuvos dailės muziejus . – [T.] 3 (1999), p. 387-390.
4. Mickevičiūtė, Ona. Liaudies menas – didžioji fotomenininko meilė. – Nuotr. // XXI amžius. – 2004, saus. 7, p. 3; Prieiga per internetą: <http://xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20040107/kult_02.html>.
5. Sakalauskas, Mečislovas. Senojo Vilniaus architektūra Mečislovo Sakalausko fotografijose: [albumas] / [tekstų autorė Morta Baužienė]. – [Vilnius], 2013. – 303 p.: iliustr.
6. Sakalauskas, Mečislovas. Vilnius nuo aukštumų, 1958–1996 = Vilnius from on High, 1958-1996: [fotoalbumas] [tekstas: Margarita Matulytė]. – [Vilnius], [2008]. – 143, [1] p.: iliustr.
7. Sakalauskas, Mečislovas. Vilnius: nuo šv. Petro ir Povilo bažnyčios iki Aušros vartų / teksto aut. Napalys Kitkauskas. – Vilnius, 1995. – 142 p.: iliustr.
7. Šv. Kristoforo apdovanojimai – kuriantiems sostinės istoriją // Sostinė. – 2014, gruod. 20, p. 1, 2-4.

8. Šv. Kristoforo statulėlės – už paramą menui, mokslui ir pagalbą kenčiantiems: [interaktyvus]. 2008 [žiūrėta 2017-05-24]. Prieiga per internetą: <http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/sv-kristoforo-statuleles-uz-parama-menui-mokslui-ir-pagalba-kenciantiems-56-473966>.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2015; 2017

Dalintis straipsniu: