Alma Adamkienė

Alma. – Vilnius, 2007. Knygos viršelis

Alma. – Vilnius, 2007. Knygos viršelis

Almos Adamkienės tėvas, Stasys Nutautas (1899–1977), buvo prekybininkas, motina, Ona Soblytė-Nutautienė (1904–2006), talkino vyrui versle.
A. Adamkienė mokėsi Telšių Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimnazijoje. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Baigė Eikšteno gimnaziją, studijavo Erlangeno universiteto Filologijos fakultete. 1949 m. išvyko į JAV, kur dirbo plieno gamyklos laboratorijoje laborante, vėliau – draudimo kompanijoje. 1951 m. ištekėjo už Valdo Adamkaus. 1960–1983 m. vadovavo šeimai priklausančiai Tabor Farmos vasarvietei, tapusiai svarbiu lietuvybės centru, lietuvių išeivių organizacijos „Santara – Šviesa“ suvažiavimų vieta. 1997 m. grįžo į Lietuvą. 1998 m. vyrui V. Adamkui tapus LR Prezidentu, aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą. 1999 m. kovo 17 d. įkūrė iki 2014 m. veikusį Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondą, kurio pagrindinė misija – padėti vaikams, remti Lietuvos kaimo mokyklas, jose besimokančius vaikus ir vaikų globos namų auklėtinius. Fondas teikė paramą 45 provincijos mokykloms, vaikų ligoninėms, globos namams, vykdė įvairius paramos projektus. Per 15 fondo veiklos metų buvo gauta ir paskirstyta daugiau nei 14 mln. litų (apie 4 mln. 345 tūkst. eurų) vertės parama [1, 2, 3]. A. Adamkienė mirė 2023 m. gegužės 21 d. Palaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse [8].

A. Adamkienės nuopelnai yra įvairiai pažymėti. 1998 m. ji išrinkta Lietuvos metų moterimi [3]. Už labdaringą veiklą rūpinantis Lietuvos vaikais 2010 m. jai įteiktas Amerikos ir Baltijos forumo Vašingtone apdovanojimas. Taip pat ji apdovanota įvairių šalių ordinais: ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didysis kryžius (2017); ordino „Už nuopelnus“ Didysis kryžius (Norvegija, 1998); Jaroslavo Išmintingojo I laipsnio ordinas (Ukraina, 1998); nacionalinio ordino „Už nuopelnus“ Didysis karininko kryžius (Prancūzija, 2001); Trijų žvaigždžių ordino Didysis kryžius (Latvija, 2001); Baltosios žvaigždės ordino Didysis kryžius (Estija, 2004); Izabelės Katalikės ordino Didysis kryžius (Ispanija, 2005); ordino „Už nuopelnus“ Didysis kryžius (Vokietija, 2005); Brangiosios karūnos ordino Didžioji juosta (Japonija, 2007); Henriko Jūrininko ordino Didysis kryžius (Portugalija, 2007); Karūnos ordino Didysis kryžius (Belgija, 2008); ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Komandoro kryžius su žvaigžde (Lenkija, 2009) [6].

A. Adamkienė pagerbta ir kitaip. Jos vardu 2004 m. pavadinta Šepetos (Kupiškio r.) pagrindinė mokykla. Jai suteikti ir Garbės piliečio vardai: 1999 m. – Sidabravo miestelio (Radviliškio r.), o 2014 m. – Alytaus rajono. 2008 m. Almos Adamkienės vardu pavadinta nauja olandiškų tulpių veislė [3].

Nuo 1997 m. A. Adamkienė gyveno Vilniuje. Įvertinti jos nuopelnai sostinei: 2014 m. įteiktas apdovanojimas „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ [3].

Inga Liutkevičienė apie A. Adamkienę sudarė knygą „Alma“ [7]. Šioje knygoje pateikiami prezidento žmoną gerai asmeniškai pažinojusių žmonių – paties Valdo Adamkaus, Juozo Kazicko, Danutės ir Gabrieliaus Žemkalnių, Vidos Kaveckaitės-Daras, Egidijaus Aleksandravičiaus – prisiminimai. Nutautų šeimos istoriją pasakoja pati A. Adamkienė. Knyga gausiai iliustruota įvairaus laikotarpio nuotraukomis.

Apie A. Adamkienę nemažai rašyta. Yra informacijos leidiniuose „Kas yra kas Lietuvoje 20/21“ [2], „1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ [3], „Kas yra kas. Lietuvos moterys“ [1] ir kt. Yra straipsnių periodikoje [5, 9, 10], internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Adamkienė Alma. – Portr. // Kas yra kas. Lietuvos moterys. – Kaunas, 2007. – P. 10.
2. Adamkienė Alma Marija. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje, 20/21: Lietuvos valstybės metraštis. – Kaunas, [2022]. – P. 325.
3. Adamkienė Alma Marija. – Portr. // 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2015. – D. 2, p. 137.
4. Alma Adamkienė. Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus [interaktyvus]. 2024 [žiūrėta 2024-02-07]. Prieiga per internetą: <https://adamkuslibrary.lt/valdas-adamkus/alma-adamkiene/>.
5. Adamkienė, Alma. Septynių dešimtmečių kelionė drauge: [pokalbis su visuomenės veikėja, prezidento Valdo Adamkaus sutuoktine Alma Adamkiene] / [kalbėjosi] Pranas Šerpytis ; [parengė] Romualdas Norkus. – Iliustr. // Santara. – Nr. 189/190 (2022, pavasaris), p. 86–89.
6. Alma Adamkienė. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. 2024 [žiūrėta 2024-02-21]. Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/alma-adamkiene/>.
7. Alma / sudarė Inga Liutkevičienė. – Vilnius, 2007. – 107, [28] p.: portr.
8. Amžinojo poilsio [Alma Adamkienė] atgulė Poetų kalnelyje / Tomo Bauro, Vyginto Skaraičio, Ramūno Vilkelio nuotr. // Stilius. – 2023, Nr. 21 (geg. 30/birž. 5), p. 20 – 25.
9. Bačkis, Audrys Juozas. Matėme nuostabų meilės spindėjimą: [apie Almą Adamkienę jos laidotuvių mišiose] // XXI amžius. – 2023, birželio 2, p. 1.
10. Ražkovskytė, Jūratė. Širdžių karalienė: [apie Almą Adamkienę]. – Iliustr. // Žmonės. – 2023, Nr. 21 (geg. 25), p. 19–27.

Parengė: Zita Tiukšienė (VAVB), 2024

Dalintis straipsniu: