Povilas Čibiras

Povilas Čibiras. Nuotr. iš kn.: Mūsų gydytojai. – Vilnius, 1998, p. 58.

Povilas Čibiras. Nuotr. iš kn.: Mūsų gydytojai. – Vilnius, 1998, p. 58.

Mokėsi Švenčionių, vėliau − Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1931−1937 m. studijavo mediciną Vilniaus universitete. 1937 m. baigęs studijas dirbo Lietuvių ligoninėje vyriausiuoju asistentu. 1938 m. − Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninėje gydytoju stažuotoju, 1941 m. − Sveikatos apsaugos liaudies komisariato vyriausias epidemiologas. Nuo 1942 m. − Vilniaus universiteto dėstytojas. 1943 m., uždarius universitetą − Trakų ligoninės vidaus bei infekcinių ligų skyriaus vedėjas. 1944–1992 m. − Vilniaus universiteto dėstytojas, 1947–1988 m. vadovavo Infekcinių ligų (kurį laiką vadinta Infekcinių ir vaikų ligų) katedrai. 1958 m. suteiktas docento vardas, 1966 m. − Lietuvos nusipelniusio gydytojo vardas. nuo 1970 m. − profesoriaus laipsnis [1, 2, 4].
P. Čibiras mirė Vilniuje 2003 m. kovo 17 d. Palaidotas Antakalnio kapinėse.

Prancisiaus ir Nastės Čibirų šeimos atsiminimai. Knygos viršelis

Prancisiaus ir Nastės Čibirų šeimos atsiminimai. – Vilnius, 2005. Knygos viršelis

Čibiras išleido monografijas „Gripas” (1958), „Toksoplazmozė“ (1962), „Žarnyno infekcinės ligos“ (1974), parašė vadovėlių „Vaikų ligos“ (1962), „Ligonių slaugymas” (1966), „Klinikinė gastroenterologija“ (1989) skyrius. Paskelbė daugiau kaip 100 straipsnių moksliniuose žurnaluose, konferencijų darbuose, enciklopedijose, parašė daugelį metodinių nurodymų.
2005 m. profesoriaus artimieji išleido P. Čibiro atsiminimų, poezijos ir vertimų knygą „Prancisiaus ir Nastės Čibirų šeimos atsiminimai. Poezija. Vertimai “ [5]. Knygoje autorius pasakoja savo šeimos ir giminės istoriją. Kartu tai ir XX a. pirmos pusės Vilniaus lietuvių gyvenimo istorija. Profesorius aprašo kaip Vilniuje lietuvių patriotų dėka buvo atidaryta Lietuvių ligoninė „Lecznica litewska“. Joje gydėsi aukščiausio rango lenkų pareigūnai, nes ligoninė buvo moderniausia Vilniuje. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis iš profesoriaus asmeninio albumo [6, 9].

Profesorius garsėjo plačia medicinine erudicija, istorijos žiniomis. Aktyviai dalyvavo visuomeninių organizacijų veikloje: buvo medicinos ir Medikų literatų draugijų, sambūrio „Patirtis“ ir  Vilniaus krašto draugijos „Vilnija“ narys.

Profesorius, habilituotas daktaras Povilas Čibiras. Bibliografija. Knygos viršelis

Profesorius, habilituotas daktaras Povilas Čibiras. Bibliografija. – Vilnius, 2013. Knygos viršelis

Už lietuvybės puoselėjimą Vilniaus krašte buvo apdovanotas karaliaus Mindaugo medaliu  [2, 9].

Daug informacijos apie P. Čibirą yra minėtoje knygoje „Prancisiaus ir Nastės Čibirų šeimos atsiminimai. Poezija. Vertimai “ [5]. Apie žymų mediką rašoma pokalbių knygoje „Europoje su savo kraičiu“ [3], dirigento, pedagogo Kęstučio Mikeliūno „Teko laimė pažinti“ [7], „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [4], žinyne „Mūsų gydytojai“ (Vilnius, 2008). Yra straipsnių medicininėje periodikoje, internete.

2014 m. birželio 30 d. Vilniuje, ant namo Kaštonų g. 4 (Naujamiesčio seniūnija), kur 1939−2003 m. gyveno gydytojas infekcionistas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas, habil. dr., prof. Povilas Čibiras buvo atidengta memorialinė lenta [2, 10].

Povilo Čibiro 100-osioms metinėms pažymėti išleista Lietuvos Medicinos bibliotekos darbuotojos Danutės Malakauskienės sudaryta bibliografijos rodyklė „Profesorius, habilituotas daktaras Povilas Čibiras. Bibliografija“ [8]. Joje yra gydytojo, prof. Arvydo Ambrazaičio, taip pat buvusio P. Čibiro studento, prof. Vytauto Triponio straipsniai apie gydytoją, mokslininką.

Literatūra ir šaltiniai

1. Ambrozaitis, Arvydas. Profesorius Povilas Čibiras: gydytojas, mokslininkas, poetas (1913 06 30-2003 03 17). − Iliustr. // Infekcinės ligos. – 2013, Nr. 1, p. 5-6.
2. Atminimo lenta, skirta prof. Povilui Čibirui. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija [interaktyvus] 2016 [žiūrėta 2016-04-08]. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/atminimo-lenta-skirta-prof-povilui-cibirui>.
3. Čibiras, Povilas. Asmenybės: [pokalbis su gydytoju; kalbėjosi K. Račkauskas] // Račkauskas, Kazys. Europoje su savo kraičiu. – Vilnius, 2015. – D. 1, p. 172-174.
4. Čibiras Povilas. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2003. − T. 4, p. 330
5. Čibiras, Povilas. Prancisiaus ir Nastės Čibirų šeimos atsiminimai, poezija, vertimai. – Vilnius, 2005. − 431, [1] p.: iliustr., portr.
6. Laiškonis, Alvydas. Povilas Čibiras. „Prancisiaus ir Nastės Čibirų atsiminimai”: [recenzija] / Alvydas Laiškonis. – Iliustr. – Rec. leid.: Prancisiaus ir Nastės Čibirų šeimos atsiminimai, poezija, vertimai. – Vilnius, 2005 // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. – T. 2 (2006), p. 543-544.
7. Mikeliūnas, Kęstutis. Juos dažnai prisimenu: [yra ir atsiminimų apie P. Čibirą]. − Iliustr. // Mikeliūnas, Kęstutis. Teko laimė pažinti. − Vilnius, 2013. − P. 6-13.
8. Profesorius habilituotas daktaras Povilas Čibiras: bibliografijos rodyklė. – Vilnius, 2013. − 63, [1] p.: iliustr.
9. Valančiūtė, Janina. Prof. P. Čibiro atsiminimų, poezijos ir vertimų knygos pristatymas // Tarp knygų. – 2005, Nr. 12, p. 33-34.
10. Valius, Kazimieras. Įamžintas gydytojo atminimas: [apie atminimo lentos atidengimą]. – Iliustr. // Gydytojų žinios. – 2014, liep. 15, p. 5-6.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2016

Dalintis straipsniu: