Vytautas Jonas Triponis

Vytautas Jonas Triponis. Nuotr. iš kn.: Mūsų gydytojai: žinynas. – Vilnius, 1998, p. 286.

Vytautas Jonas Triponis. Nuotr. iš kn.: Mūsų gydytojai: žinynas. – Vilnius, 1998, p. 286.

V. J. Triponis 1956 m. įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, kurį baigė su pagyrimu 1962 m. Nuo to laiko jis yra Vilniaus universiteto darbuotojas. Gydytojas buvo pirmasis Širdies ir kraujagyslių chirurgijos mokslo tiriamosios laboratorijos darbuotojas, 1968 m. tapo kraujagyslių chirurgijos skyriaus vedėju Vilniaus universitetinėje ligoninėje Antakalnyje, 1990 m. buvo išrinktas Vilniaus universiteto Kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovu. Profesoriaus vardas suteiktas 1984 m. Daktaras yra Lietuvos vyriausiasis kraujagyslių chirurgas [1, 5].

V.Triponio straipsnius spausdina žurnalai, turintys tarptautinį pripažinimą, jis dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir kongresuose, Baltijos šalių mokslo renginiuose. Yra mokslo draugijų narys [ 4].

2002 m. Lietuvos mokslo premijų laureatas prof. V. Triponis už nuopelnus medicinai buvo apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle [3].

Apie prof. V. Triponį rašoma žinyne „Mūsų gydytojai“ [5], leidiniuose „Utenos krašto enciklopedija“ [6], „Kas yra kas Lietuvoje, 2009: auksinis tūkstantmečio leidimas“ (Kaunas, 2009), periodikoje.

1998 m. Vilniaus medicinos biblioteka išleido profesoriaus Vytauto Triponio bibliografijos rodyklę [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Kostinienė, Eugenija. Gyvenimą paskyręs žmonių sveikatai ir laimei. – Portr. // Gydytojų žinios.  – 2006, p. 124-126.
2. Profesorius Vytautas Triponis: bibliografijos rodyklė / sudarė R. Stankevičienė, A. Baronienė. – Vilnius, 1998. – 99 p., Iliustr.
3. Razmytė, Janina. Apdovanojimai – už juodą darbą ir Vilniaus garsinimą / Janina Razmytė, Beata Bukotaitė, Rytis Masilionis. – Portr. // Lietuvos rytas. – 2004, gruod. 18 (Nr. 294), priedas „Sostinė” p. 9.
4. Sirvydis, Vytautas. Prof. Vytautas Jonas Triponis. [interaktyvus] 2009 [žiūrėta 2013-06-06]. Prieiga per internetą: <http://vascsurg.vu.lt/klinika/triponis/pristatymas.htm>.
5. Triponis Vytautas Jonas. – Portr. // Mūsų gydytojai: žinynas. – Vilnius, 1998. – P. 285-286.
6. Vytautas Triponis. – Portr. // Utenos krašto enciklopedija – Vilnius, 2001. – P. 737; Prieiga per internetą:
<http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/personos/tpersonos.htm#Triponis>.

Parengė: Aušra Asauskienė (VAVB), 2009

Dalintis straipsniu: