Renata Marcinkutė-Lesieur (Marcinkutė‑Lezjer)

R. Marcinkutė-Lesieur nuo 1974 m. iki 1983 m. mokėsi Kauno J. Naujalio meno mokykloje. 1983–1987 m. studijavo fortepijoną, o nuo 1987 m. iki 1989 m. – vargonus Lietuvos konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija). 1992–1993 m. stažavosi Zalcburgo universitete Mocarteum (prof. H. Metzgerio klasė), vėliau tobulinosi įvairiuose meistriškumo kursuose pas garsiausius Europos vargonininkus bei pati vedė tokius kursus Austrijoje, Lenkijoje, Italijoje, Švedijoje. Nuo 1989 m. iki 2015 m. dirbo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (asistentė, lektorė, docentė, nuo 2009 m. – Vargonų ir klavesino katedros vedėja). Kristupo vasaros festivalio Sakralinės muzikos valandų meno vadovė ir koordinatorė, Lietuvos (LRT), Prancūzijos (Radio France International) radijo laidų dalyvė. R. Marcinkutė-Leser yra Lietuvos muzikų sąjungos narė (nuo 2021 m.) [2, 6].

Vargonininkė koncertuoja kaip solistė bei su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu, Lietuvos kameriniu ir užsienio orkestrais, chorais bei pasaulinio garso atlikėjais – D. Geringu, I. Monighetti, L. Maxey. Koncertavo daugelyje Europos šalių, Meksikoje, JAV. Lietuvoje gausiai lankomi jos koncertai su dainininkais L. Mikalausku, E. Bavykinu ir kt. Ji rengia proginius koncertus Šv. Kotrynos bažnyčioje ir kitose Vilniaus erdvėse, nuolat kviečiama vargonuoti Lietuvos miestuose ir bažnyčiose. Sekmadieniais vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami į Šv. Kazimiero bažnyčioje rengiamus labdaringus koncertus. Taip įvairaus amžiaus ir išsilavinimo klausytojams suteikiama galimybė ne tik iš naujo atrasti sakralinės muzikos grožį, bet ir stiprinti bendruomeniškumą [1, 6].

R. Marcinkutė-Lesieur yra tarptautinių vargonininkų konkursų žiuri narė, Lietuvos Religinės muzikos centro pirmininkė. Per metus atlikėja suorganizuoja daugiau kaip 60 klasikinės bei šiuolaikinės muzikos – kamerinės, vargonų, simfoninės bei chorinės – koncertų. Jau yra surengusi daugiau kaip 2000 koncertų. Aranžavo V. Bartulio, A. Martinaičio, M. Urbaičio, V. Miškinio, Z. Bružaitės, V. Švedo, N. Sinkevičiūtės kūrinius.

Tarptautinio vargonininkų konkurso Kijeve vargoninkei įteikta II premija (1989), o tarptautinio Čiurlionio konkurse  – III premija (1991) [6]. 2015 m. vargonininkei suteiktas meno kūrėjo statusas. 2015 m. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo R. Marcinkutę-Lesieur Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. 2017 m. už nuopelnus Lietuvos kultūrai buvo apdovanota LR Kultūros ministrės garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

2021 m. „už labdaringą veiklą mažinant socialinę atskirtį, stiprinant bendruomeniškumą“ Renata Marcinkutė-Lesieur buvo apdovanota Šv. Kristoforo statulėle [5].

Renata Marcinkutė-Lesieur gyvena ir dirba Vilniuje, čia baigė studijas. Nuo 1997 m. ji yra Vilniaus Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčios vargonininkė, Religinės muzikos centro Vilniuje vicepirmininkė (nuo 2003 m.) [6].

Apie garsiąją vargonininkę rašoma „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [6],  leidinyje „Kas yra kas Lietuvoje 2015“ [2]. Yra straipsnių ir recenzijų Lietuvos ir užsienio spaudoje bei internete.
Leidinyje „Vargonų istorija ir vargonavimo tradicijos“ (2008) spausdinamas R. Marcinkutės-Lesieur straipsnis „Jėzuitų muzikinė veikla XVII–XVIII a. ir jos įtaka vargonų muzikai“.

Literatūra ir šaltiniai:

1. Atveriamas naujas „Sakralinės muzikos valandos“ puslapis: [apie 2012 m. birž. 26 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje prasidedantį renginį „Sakralinės muzikos valandos“]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012 birž. 25, p. 5.
2. Kas yra kas Lietuvoje 2015. – Kaunas, 2015, p. 763–764.
3. Kšanienė, Daiva. Šventinis koncertas efektingai sujungė vargonų ir orkestro muziką: [apie Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninio orkestro, vadovaujamo vyriausiojo dirigento T. Ambrozaičio ir vargonininkės R. Marcinkutė-Lesieur koncertą, skirtą Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto 50-mečiui]. – Iliustr. // Durys. – Klaipėda, 2021. – Nr. 10, p. 29–33.
4. Milaknienė, Reda. Tarptautinės muzikos festivalis // Gimtasis Rokiškis. – 2001, lapkr. 28, p. 1.
5. Paskelbti Šv. Kristoforo laureatai: [minima ir R. Marcinkutė-Lesieur]. Verslo žinios [interaktyvus]. 2021 [žiūrėta 2022-01-06]. Prieiga per internetą: <https://www.vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2021/01/25/paskelbti-sv-kristoforo-laureatai>.
6. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus] 2021 [žiūrėta 2021-10-15]. Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/renata-marcinkute-lesieur/>.

Parengė Linas Janulevičius (VAVB), 2021

Dalintis straipsniu: