Raimondas Paknys

Baigė Vilniaus A. Vienuolio vidurinę mokyklą, 1973–1979 VU studijavo žurnalistiką.
Dirbo fotožurnalistu Lietuvos televizijoje, „Vagos” leidyklos fotocentro fotografu. Nuo 1976 – Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Dalyvavo grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje, kuriose jo darbai įvertinti ir apdovanoti [2].
1992 m. R. Paknys įsteigė elitinių kultūrinių leidinių „R. Paknio leidyklą”, kurios produkcija pasižymi puikia poligrafija, turi išliekamąją vertę. Meno konkursuose įvairiomis premijomis apdovanota dešimt leidyklos knygų. Leidykla leidžia albumus ir iliustruotas knygas apie Lietuvą įvairiomis kalbomis, kelionių vadovus, dailės albumus, iliustruotas knygas apie dailę, suvenyrinius fotoalbumus ir kt. Daug leidinių skirta Vilniaus miestui [3].
Už parengtus Vilniaus fotoalbumus ir nuopelnus kultūrai 2002 m. R. Paknys apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle [1].

Apie R. Paknį rašoma leidinyje „Kas yra kas. Lietuvos pasiekimai 2008“ [2], periodikoje. Yra informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Jarmalis, Saulius. Vilnius dėkojo Šv. Kristoforo statulėlėmis. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2002, gruod. 23 (Nr. 297), p. 14.
2. Paknys Raimondas // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2008. – Vilnius, 2008. – P. 933.
3. R. Paknio leidykla [interaktyvus] 2009. [žiūrėta 2009-10-08].  Prieiga per internetą:
<http://www.paknioleidykla.lt/>.

Parengė: Aušra Asauskienė (VAVB), 2009

Dalintis straipsniu: