Kazimieras Semenavičius (Simonavičius)

Kazimieras Semenavičius. Iliustr. iš leid.: Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės. – Vilnius, 2011, p. 355.

Įvairiuose rašytiniuose šaltiniuose dėl vertimo iš lotynų, lenkų, gudų kalbų artileristo pavardė rašoma skirtingai. Vartojamos pavardės formos Semenavičius, Simonavičius, Simanavičius [9].

Manoma, kad K. Semenavičius gimė apie 1600 m. Žemaitijoje neturtingų smulkiųjų bajorų šeimoje. Vadino save „eques Lithuanus“ (lietuviu riteriu) [10]. Tarnavo Abiejų Tautų Respublikos (ATR) kariuomenėje artilerijos karininku. 1632–1633 m. dalyvavo ATR kare su Rusija, 1644 m. kare su totoriais. 1645 m. karaliaus Vladislovo Vazos buvo pasiųstas gilinti artilerijos žinių į Olandiją. 1647 m. grįžęs į Lietuvą buvo paskirtas artilerijos inžinieriumi, vėliau – ATR artilerijos vyriausiojo vado pavaduotoju. 1648 m. karo su kazokais metu buvo išvykęs į Lvovą ir Pilavcus, kur vadovavo artilerijos dalinių perdislokavimui.1649–1650 m. gyveno Olandijoje. 1651 m. Vilniaus universitete baigė magistro studijas. K. Semenavičius mirė 1651 m. pabaigoje Olandijoje. Palaidojimo vieta nežinoma [7, 8, 11].

Didžiausias senosios Lietuvos atstovų karybos indėlis į bendrąją Europos ir pasaulio kultūrą – moksliniai K. Semenavičiaus „artilerijos meno“ tyrinėjimai. 1650 m. artileristas Amsterdame lotynų kalba išleido knygos „Artis Magnae Artilleriae“ („Didysis artilerijos menas“) pirmąją dalį. Knyga 1654 m. išleista prancūzų kalba, 1663 m. – lenkų kalba, 1676 m. – vokiečių kalba, 1729 m. – anglų kalba, vėliau olandų, danų ir kitomis kalbomis. Pusantro šimto metų ji buvo svarbiausias artilerijos mokslo veikalas Europoje ir dar XVIII a. tebebuvo laikoma klasikine. Autorius buvo parengęs ir antrąją savo veikalo dalį, bet nespėjo išleisti. Už šią knygą K. Semenavičius buvo apdovanotas įvairių šalių ordinais [2, 6, 7].
2018 m. Vilniuje, minint atkurtos Lietuvos kariuomenės šimtmetį, išleistas K. Semenavičiaus „Didysis artilerijos menas“ lietuvių kalba. Veikalą į lietuvių kalbą išvertė Vytauto Didžiojo universiteto lotynų kalbos specialistas Sigitas Lūžys. Leidinyje šalia lietuviško vertimo pateikiama ir pirmojo leidimo lotynų kalba faksimilė.

Ивашкявичюс, Адольфас. Казимир Семенович и его книга „Великое искусство артиллерии: часть первая“. – Вильнюс, 1971. Knygos viršelis

1964 m. Romoje išleista geodezijos inžinieriaus, visuomenės veikėjo Stasio Dirmanto knyga „Kazimieras Semėnavičius: žymus XVII a. vidurio mokslininkas, autorius-lietuvis, ir jo traktatas „Ars magna artilleria“ [4]. Informacijos apie artileristo gyvenimą ir veiklą yra K. Semenavičiaus lietuvių kalba išleisto veikalo „Didysis artilerijos metas“ pratarmėje (Vilnius, 2018). Apie artileristą rašoma enciklopediniuose leidiniuose „Lietuva“ [7], „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ [8], istoriko Alfredo Bumblausko knygoje „Senosios Lietuvos istorija, 1109–1795“ [2], fiziko, etnologo, gamtos mokslų daktaro Liberto Klimkos ir technologijos mokslų daktaro Juozo Algimanto Krikštopaičio knygoje „Istorijos vėjų pagairėje“ [5], poeto, publicisto, vertėjo, literatūrologo Tomo Venclovos knygoje „Vilniaus vardai“ [10], inžinieriaus energetiko, istoriko Antano Rimvydo Čaplinsko knygose „Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės“ [3], „Vilniaus gatvės“ (Vilnius, 2000) ir kt.
1969 m. Varšuvoje išleista istoriko Tadeušo Mariano Novako (Tadeusz Marian Nowak) knyga lenkų kalba Kazimierz Siemienowicz: ok. 1600– ok. 1651“ [12].
1971 m. Vilniuje išleista knygotyrininko, bibliotekininko Adolfo Ivaškevičiaus knyga rusų kalba „Казимир Семенович и его книга „Великое искусство артиллерии: часть первая“ [13]. Leidinyje išspausdintas įžanginis straipsnis apie K. Semenavičiaus gyvenimą ir veiklą, paskelbta ištraukų ir iliustracijų kopijų iš artileristo knygos „Artis Magnae Artilleriae“, pateikta santrauka anglų kalba.

Manoma, kad K. Semenavičius kurį laiką gyveno Vilniuje. Vilniaus universitete studijavo matematiką, mechaniką, pneumatiką, optiką, fiziką, chemiją, civilinę ir karo architektūrą, kitus mokslus. Vilniaus universiteto bibliotekos aktų knygoje įregistruoti visi Vilniaus jėzuitų akademiją baigę auklėtiniai. 1651 m. magistrų sąraše minimas ir K. Semenavičius. Spėjama, kad jis priklausė universiteto profesoriaus Osvaldo Kriugerio suburtai jaunimo grupei, kuri gilinosi į tiksliuosius mokslus bei jų taikymą karyboje. Baigęs studijas išvyko į Olandiją [5, 11].

2018 m. lapkričio 21 d. Vilniuje, šalia Kazimiero Simonavičiaus universiteto (Dariaus ir Girėno g. 21, Naujininkų seniūnija), artileristo atminimui atidengtas raketos formos granitinis paminklas (skulpt. Vladas Urbanavičius, idėjos autorius Saulius Paukštys). Skulptūroje iškaltas K. Semenavičiaus veikalo pavadinimas lotynų ir lietuvių kalbomis. Paminklas simbolizuoja Lietuvą, kaip raketa šaunančią į aukštumas [1, 9].

2000 m. Vilniuje, Antakalnio seniūnijoje, K. Semenavičiaus vardu pavadinta gatvė [3].

Literatūra ir šaltiniai:

1. Atmintis raketų išradėjui // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2018, lapkr. 29/gruod. 5 (Nr. 48), p. 11.
2. Bumblauskas, Alfredas. Kazimieras Semenavičius ir „Didysis artilerijos menas“. – Iliustr. // Bumblauskas, Alfredas. Senosios Lietuvos istorija, 1109–1795. – Vilnius, 2005. – P. 368-369.
3. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Semenavičius Kazimieras: karo inžinierius, raketų išradėjas (apie 1600 – po 1651). – Iliustr. // Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės. – Vilnius, 2011. – P. 355.
4. Dirmantas, Stasys. Kazimieras Semėnavičius: žymus XVII a. vidurio mokslininkas, autorius-lietuvis, ir jo traktatas „Ars magna artilleria“. – [Roma], 1964. – [32] p., [2] iliustr., faks.
5. Klimka, Libertas. Karybos technologijų žinovas Kazimieras Semenavičius (apie 1600–1651). – Iliustr. – Bibliogr.: 1 pavad. // Klimka, Libertas, Krikštopaitis, Juozas Algimantas. Istorijos vėjų pagairėje. – Vilnius, 2015. – P. 178-182.
6. Misiūnienė, Jadvyga. LNB įsigytas Kazimiero Semenavičiaus „Didysis artilerijos menas“ [prancūzų kalba, išleistas 1651 m. Amsterdame]. – Iliustr. – Bibliogr.: 22 pavad. // Tarp knygų. – 2006, Nr. 1, p. 12-15.
7. Semenavičius Kazimieras // Lietuva. – Vilnius, 2015. – T. 4, p. 234-235.
8. Semenavičius Kazimieras. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2012. – T. 21, p. 418.
9. Sostinėje – originali skulptūra raketų išradėjui K. Simonavičiui. – Iliustr. // XXI amžius. – 2018, lapkr. 30, p. 6.
10. Venclova, Tomas. Semenavičius (Simonavičius) Kazimieras. – Iliustr. // Venclova, Tomas. Vilniaus vardai. – Vilnius, 2017. – P. 85.
11. Žiliukas, Antanas. Kazimiero Semenavičiaus daugiapakopės raketos kelias. – Iliustr. – Bibliogr.: 8 pavad. // Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. – T. 10 (2006), p. 77-86.
12. Nowak, Tadeusz Marian. Kazimierz Siemienowicz: ok. 1600 – ok. 1651. – Warszawa, [1969]. – 185, [3] p.: iliustr.
13. Ивашкявичюс, Адольфас. Казимир Семенович и его книга „Великое искусство артиллерии: часть первая“. – Вильнюс, 1971. – 65 p.: iliustr.

Parengė: Jurgita Lazauskaitė (VAVB), 2020

Dalintis straipsniu: